Генерал Тошево обл. Добрич

Обща информация
 

Генерал Тошево

 
 
42
 
612 803
 
298
 
3 / 92%
 
Обяви за земеделска земя в Генерал Тошево
Средни оценки
 
 
62
 
60

Арендатори в община Генерал Тошево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 3612 дка 
21 672 от 21 672 дка (-573) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич21 672 дка (-486)
Генерал Тошево11 455 дка (+30)
Генерал Тошево3861 дка (+26)
Генерал Тошево3755 дка (-664)
Генерал Тошево1352 дка (+107)
Генерал Тошево1104 дка (+4)
Генерал Тошево145 дка (+11)
Комасационен фактор: 1297 дка 
21 201 от 22 056 дка 
17 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич21 201 дка
Генерал Тошево8590 дка
Генерал Тошево5113 дка
Генерал Тошево2483 дка
Генерал Тошево1331 дка
Генерал Тошево1300 дка
Генерал Тошево951 дка
Генерал Тошево896 дка
Генерал Тошево502 дка
Генерал Тошево35 дка
Област: Варна339 дка
Суворово112 дка
Вълчи дол76 дка
Вълчи дол76 дка
Суворово39 дка
Суворово36 дка
Област: Разград333 дка
Лозница237 дка
Разград96 дка
Област: Шумен183 дка
Велики Преслав183 дка
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2585 дка 
20 679 от 20 679 дка 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич20 679 дка
Генерал Тошево8422 дка
Генерал Тошево4963 дка
Генерал Тошево2498 дка
Генерал Тошево1300 дка
Генерал Тошево1239 дка
Генерал Тошево921 дка
Генерал Тошево835 дка
Генерал Тошево501 дка
61
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1678 дка 
19 888 (+215) от 20 130 дка (+178) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич20 130 дка (+145)
Генерал ТошевоРогозина9212 дка (+132)
Генерал ТошевоСпасово4963 дка (-147)
Генерал ТошевоВичово3353 дка
Генерал ТошевоСираково1000 дка
Генерал ТошевоСърнино739 дка (+27)
Генерал ТошевоЧернооково360 дка (+203)
ШаблаСтаевци209 дка (-70)
Генерал ТошевоЛозница157 дка
Генерал ТошевоБежаново84 дка
Добрич-селскаКотленци33 дка
Генерал ТошевоРосица12 дка
Генерал ТошевоКонаре8 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
17 172 (-1199) от 37 586 дка (+17 355) 
15 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич33 275 дка (-1247)
Добрич-селска14 130 дка
Генерал Тошево8578 дка (-40)
Генерал Тошево4131 дка (-245)
Генерал Тошево4041 дка (-99)
Крушари1674 дка (-186)
Генерал Тошево337 дка (-249)
Добрич-селска167 дка
Добрич-селска110 дка
Генерал Тошево85 дка (-428)
Добрич-селска22 дка
Област: Варна4311 дка
Аксаково2178 дка
Вълчи дол741 дка
Вълчи дол663 дка
Вълчи дол476 дка
Вълчи дол253 дка
51
2019
ХОЛДИНГ 26 977 дка (+5800)  
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 967 дка 
14 212 (+1800) от 15 466 дка (+2311) 
16 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич15 466 дка (+1835)
Генерал Тошево7234 дка (-766)
Генерал Тошево4118 дка (+4024)
Генерал Тошево1666 дка (-1554)
Добрич-селска434 дка (-56)
Добрич-селска291 дка (+144)
Генерал Тошево285 дка (+90)
Добрич-селска284 дка (+1)
Генерал Тошево225 дка
Генерал Тошево217 дка
Генерал Тошево210 дка
Генерал Тошево128 дка (+6)
Добрич-селска107 дка (+1)
Добрич-селска93 дка
Генерал Тошево88 дка
Добрич-селска45 дка (-55)
Генерал Тошево41 дка
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
45
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
13 750 от 13 750 дка (-204) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 750 дка (-204)
Генерал Тошево8304 дка (-188)
Генерал Тошево2827 дка (+18)
Генерал Тошево1365 дка (+69)
Генерал Тошево604 дка (-122)
Генерал Тошево524 дка (+19)
Генерал Тошево126 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2198 дка 
13 132 от 13 189 дка (-1568) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 189 дка (+235)
Генерал Тошево5067 дка (+169)
Генерал Тошево4631 дка (+78)
Генерал Тошево2980 дка
Генерал Тошево228 дка (-12)
Генерал Тошево226 дка
Каварна57 дка
68
2019
ХОЛДИНГ 16 520 дка (+502)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1373 дка 
12 355 (+195) от 12 355 дка (+416) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич12 355 дка (+195)
Генерал Тошево3084 дка (+8)
Генерал Тошево2702 дка (+57)
Генерал Тошево2570 дка (-21)
Генерал Тошево2162 дка (+42)
Генерал Тошево790 дка (+25)
Генерал Тошево596 дка (+84)
Генерал Тошево221 дка
Генерал Тошево159 дка
Генерал Тошево71 дка
84
2019
ХОЛДИНГ 21 559 дка (-539)  
81
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1267 дка 
12 352 (+35) от 12 667 дка (-3) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич12 667 дка (-3)
Генерал Тошево8078 дка (+23)
Генерал Тошево2560 дка (+24)
Генерал Тошево519 дка (-10)
Генерал Тошево432 дка (-2)
Генерал Тошево274 дка
Каварна265 дка
Генерал Тошево224 дка
Генерал Тошево180 дка
Генерал Тошево85 дка
Каварна50 дка (-38)
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
11 612 от 11 612 дка (-8) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич11 612 дка (-8)
Генерал Тошево8624 дка (+87)
Генерал Тошево1702 дка
Генерал Тошево1234 дка (-95)
Генерал Тошево52 дка
51
2019
ХОЛДИНГ 26 977 дка (+5800)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 822 дка 
11 439 (+1461) от 11 511 дка (+3489) 
14 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич11 511 дка (+1461)
Генерал Тошево3162 дка
Генерал Тошево1840 дка
Генерал Тошево1677 дка (+147)
Генерал Тошево973 дка (+48)
Генерал Тошево948 дка (+664)
Генерал Тошево690 дка (+135)
Генерал Тошево569 дка (+61)
Генерал Тошево464 дка (+22)
Генерал Тошево323 дка (+234)
Генерал Тошево301 дка (+257)
Генерал Тошево224 дка (-107)
Генерал Тошево152 дка
Генерал Тошево116 дка
Балчик72 дка
63
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
10 647 (+204) от 13 182 дка (+109) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 182 дка (+109)
Генерал Тошево6779 дка (+350)
Крушари1671 дка (-13)
Генерал Тошево1149 дка (-40)
Генерал Тошево934 дка (-115)
Крушари594 дка (-137)
Генерал Тошево590 дка (+9)
Генерал Тошево312 дка
Генерал Тошево296 дка
Крушари270 дка (+55)
Генерал Тошево242 дка
Генерал Тошево228 дка
Генерал Тошево117 дка
76
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 661 дка 
10 087 (-85) от 11 233 дка (-18) 
17 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич11 233 дка (-132)
Генерал Тошево1612 дка (-91)
Генерал Тошево1529 дка
Генерал Тошево1445 дка (+1)
Генерал Тошево1312 дка
Генерал Тошево1191 дка (+55)
Шабла882 дка (-47)
Генерал Тошево737 дка
Генерал Тошево596 дка
Генерал Тошево529 дка (+63)
Генерал Тошево433 дка (-2)
Генерал Тошево376 дка (-100)
Генерал Тошево178 дка (-11)
Каварна148 дка
Шабла116 дка
Генерал Тошево82 дка
Генерал Тошево35 дка
Генерал Тошево32 дка
76
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1973 дка 
9680 от 9866 дка (+51) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9866 дка (+51)
Генерал Тошево5048 дка (+101)
Генерал Тошево3460 дка (+283)
Генерал Тошево953 дка (-229)
Генерал Тошево219 дка (-104)
Шабла186 дка
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 2378 дка 
9513 от 9513 дка (+703) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9513 дка (+703)
Генерал Тошево4465 дка (-15)
Генерал Тошево2526 дка (+51)
Генерал Тошево2163 дка (+666)
Генерал Тошево359 дка (+1)
48
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1172 дка 
9372 от 9372 дка (-245) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9372 дка (-245)
Генерал Тошево4321 дка (-177)
Генерал Тошево1991 дка (-69)
Генерал Тошево1563 дка (-15)
Генерал Тошево1022 дка (-43)
Генерал Тошево178 дка (+77)
Генерал Тошево158 дка (+108)
Генерал Тошево110 дка
Генерал Тошево29 дка (-126)
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
50
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1819 дка 
9095 от 9095 дка (-36) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9095 дка (-36)
Генерал Тошево4243 дка (+20)
Генерал Тошево2169 дка (-165)
Генерал Тошево1983 дка (+107)
Генерал Тошево658 дка (+2)
Генерал Тошево42 дка
73
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 964 дка 
8678 (-345) от 8678 дка (-196) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8678 дка (-345)
Генерал Тошево2993 дка (-252)
Генерал Тошево1961 дка (+22)
Генерал Тошево1393 дка (-15)
Генерал Тошево1086 дка (+5)
Генерал Тошево590 дка (-25)
Генерал Тошево258 дка (-80)
Генерал Тошево176 дка
Генерал Тошево149 дка
Генерал Тошево72 дка
43
2019
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 838 дка 
8380 (+313) от 8380 дка (+1313) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8380 дка (+313)
Генерал Тошево4824 дка (+72)
Генерал Тошево1188 дка (+190)
Генерал Тошево801 дка
Генерал Тошево383 дка
Генерал Тошево366 дка
Генерал Тошево260 дка (+41)
Генерал Тошево211 дка (+68)
Генерал Тошево199 дка
Генерал Тошево96 дка (+4)
Генерал Тошево52 дка (-62)
37
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2026 дка 
8105 (-254) от 8105 дка (-30) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8105 дка (+41)
Генерал Тошево7829 дка (+37)
Генерал Тошево224 дка
Генерал Тошево32 дка (+4)
Генерал Тошево20 дка
67
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2222 дка 
7936 (+326) от 8889 дка (+329) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8889 дка (+329)
Генерал Тошево6830 дка (+190)
Генерал Тошево1106 дка (+136)
Крушари866 дка
Крушари87 дка (+3)
70
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1962 дка 
7746 (-239) от 7846 дка (-116) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7846 дка (-239)
Генерал Тошево7623 дка (-239)
Добрич-селска100 дка
Генерал Тошево67 дка
Генерал Тошево56 дка
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 456 дка 
7699 от 7758 дка (+604) 
17 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7758 дка (+604)
Генерал Тошево3395 дка (+125)
Генерал Тошево1435 дка (+113)
Генерал Тошево490 дка (-108)
Генерал Тошево426 дка (-19)
Генерал Тошево419 дка (+250)
Генерал Тошево302 дка (+58)
Генерал Тошево240 дка (+54)
Генерал Тошево212 дка (+6)
Генерал Тошево194 дка (+6)
Генерал Тошево165 дка
Генерал Тошево131 дка (+60)
Генерал Тошево100 дка (+47)
Генерал Тошево62 дка (+12)
Крушари59 дка
Генерал Тошево49 дка
Генерал Тошево45 дка
Генерал Тошево34 дка
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 701 дка 
7599 (+165) от 8406 дка (+539) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8406 дка (+221)
Генерал Тошево3460 дка (+8)
Генерал Тошево2106 дка (+248)
Балчик741 дка (+56)
Генерал Тошево512 дка (+76)
Генерал Тошево493 дка (-49)
Генерал Тошево372 дка
Генерал Тошево318 дка
Генерал Тошево98 дка
Генерал Тошево97 дка
Генерал Тошево81 дка (-82)
Добрич-селска66 дка
Генерал Тошево62 дка (-36)
ХОЛДИНГ 27 211 дка (+822)  
54
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 579 дка 
7126 (+437) от 7532 дка (+544) 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7532 дка (+209)
Генерал Тошево1601 дка (+444)
Генерал Тошево1082 дка (-3)
Генерал Тошево967 дка (+68)
Генерал Тошево801 дка (-47)
Генерал Тошево751 дка (-20)
Генерал Тошево596 дка (-4)
Добрич-селска406 дка (-228)
Генерал Тошево397 дка (-35)
Генерал Тошево260 дка
Генерал Тошево227 дка
Генерал Тошево210 дка
Генерал Тошево125 дка
Генерал Тошево109 дка (+34)
59
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
6953 от 6953 дка (+152) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6953 дка (+152)
Генерал Тошево3536 дка (-44)
Генерал Тошево1477 дка (+83)
Генерал Тошево829 дка (+50)
Генерал Тошево546 дка (+28)
Генерал Тошево524 дка (+35)
Генерал Тошево41 дка
69
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1736 дка 
6944 от 6944 дка (-340) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6944 дка (-340)
Генерал Тошево4214 дка (-417)
Генерал Тошево1378 дка (+192)
Генерал Тошево1292 дка (-52)
Генерал Тошево60 дка (-63)
71
2019
ХОЛДИНГ 10 554 дка (-916)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 800 дка 
6629 (-978) от 8797 дка (-916) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8797 дка (-1105)
Генерал Тошево3675 дка (-1400)
Крушари1940 дка (-127)
Генерал Тошево1695 дка (+434)
Генерал Тошево467 дка (-68)
Генерал Тошево290 дка
Генерал Тошево199 дка (+56)
Генерал Тошево180 дка
Крушари149 дка
Генерал Тошево114 дка
Крушари79 дка
Генерал Тошево9 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 378 дка 
6569 (+432) от 7557 дка (-554) 
20 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7557 дка (-554)
Генерал Тошево3620 дка (-9)
Генерал Тошево747 дка
Генерал Тошево579 дка (+338)
Генерал Тошево465 дка (+129)
Добрич-селска377 дка (-379)
Добрич-селска372 дка (-607)
Генерал Тошево337 дка (-11)
Генерал Тошево234 дка (+10)
Добрич-селска176 дка
Генерал Тошево142 дка (-13)
Генерал Тошево115 дка
Генерал Тошево98 дка
Генерал Тошево93 дка (-12)
Генерал Тошево65 дка
Добрич-селска53 дка
Генерал Тошево38 дка
Генерал Тошево17 дка
Генерал Тошево16 дка
Добрич-селска10 дка
Генерал Тошево3 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Генерал Тошево обл. Добрич Страна Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 3612 дка 
21 672 от 21 672 дка (-573) 
Добрич: 15 Страна: 129
Комасационен фактор: 1297 дка 
21 201 от 22 056 дка 
Добрич: 16 Страна: 126
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2585 дка 
20 679 от 20 679 дка 
Добрич: 18 Страна: 141
61
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1678 дка 
19 888 (+215) от 20 130 дка (+178) 
Добрич: 19 Страна: 149
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
17 172 (-1199) от 37 586 дка (+17 355) 
Добрич: 4 Страна: 32
51
2019
ХОЛДИНГ 26 977 дка (+5800)  
Страна: 46
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 967 дка 
14 212 (+1800) от 15 466 дка (+2311) 
Добрич: 28 Страна: 270
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
Страна: 37
45
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
13 750 от 13 750 дка (-204) 
Добрич: 39 Страна: 352
57
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2198 дка 
13 132 от 13 189 дка (-1568) 
Добрич: 41 Страна: 376
68
2019
ХОЛДИНГ 16 520 дка (+502)  
Страна: 69
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1373 дка 
12 355 (+195) от 12 355 дка (+416) 
Добрич: 45 Страна: 419
84
2019
ХОЛДИНГ 21 559 дка (-539)  
Страна: 58
81
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1267 дка 
12 352 (+35) от 12 667 дка (-3) 
Добрич: 43 Страна: 399
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
Страна: 37
68
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
11 612 от 11 612 дка (-8) 
Добрич: 50 Страна: 480
51
2019
ХОЛДИНГ 26 977 дка (+5800)  
Страна: 46
79
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 822 дка 
11 439 (+1461) от 11 511 дка (+3489) 
Добрич: 51 Страна: 494
63
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
10 647 (+204) от 13 182 дка (+109) 
Добрич: 42 Страна: 377
76
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 661 дка 
10 087 (-85) от 11 233 дка (-18) 
Добрич: 52 Страна: 518
76
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1973 дка 
9680 от 9866 дка (+51) 
Добрич: 66 Страна: 671
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 2378 дка 
9513 от 9513 дка (+703) 
Добрич: 68 Страна: 708
48
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1172 дка 
9372 от 9372 дка (-245) 
Добрич: 72 Страна: 729
54
2019
ХОЛДИНГ 34 457 дка (-248)  
Страна: 37
50
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1819 дка 
9095 от 9095 дка (-36) 
Добрич: 76 Страна: 761
73
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 964 дка 
8678 (-345) от 8678 дка (-196) 
Добрич: 81 Страна: 817
43
2019
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 838 дка 
8380 (+313) от 8380 дка (+1313) 
Добрич: 89 Страна: 868
37
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2026 дка 
8105 (-254) от 8105 дка (-30) 
Добрич: 95 Страна: 908
67
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2222 дка 
7936 (+326) от 8889 дка (+329) 
Добрич: 77 Страна: 787
70
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1962 дка 
7746 (-239) от 7846 дка (-116) 
Добрич: 99 Страна: 957
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 456 дка 
7699 от 7758 дка (+604) 
Добрич: 101 Страна: 979
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 701 дка 
7599 (+165) от 8406 дка (+539) 
Добрич: 88 Страна: 863
ХОЛДИНГ 27 211 дка (+822)  
Страна: 45
54
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 579 дка 
7126 (+437) от 7532 дка (+544) 
Добрич: 110 Страна: 1029
59
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
6953 от 6953 дка (+152) 
Добрич: 116 Страна: 1146
69
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1736 дка 
6944 от 6944 дка (-340) 
Добрич: 117 Страна: 1149
71
2019
ХОЛДИНГ 10 554 дка (-916)  
Страна: 100
63
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 800 дка 
6629 (-978) от 8797 дка (-916) 
Добрич: 79 Страна: 799
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 378 дка 
6569 (+432) от 7557 дка (-554) 
Добрич: 108 Страна: 1021

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Генерал Тошево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агри СС ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Генерал Тошево (2022)

42
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20202254
2020.422916319002700
2020225422916319002700
2021.427425310004000
2021.325196610003250
2021.223966712833000
2021.122997419002699
20212100247026010004000
2022.438881002926090
2022.341097610005500
2022.23818799006609
2022.13284733506000
202237883282926609
2023.133882210005600
202333882210005600

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агри СС ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агри СС ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агри СС ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агри СС ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агри СС ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агри СС ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
63
Агри СС ЕООД61
45
57
57
81
68
79
63
76
76
48
50
73
43
37
67
70
54
59
69
63

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
63
Агри СС ЕООД61
45
57
57
81
68
79
63
76
76
48
50
73
43
37
67
70
54
59
69
63

Няма намерени резултати

780 773 дка
612 803 дка
42 548
34 142 (80%)
3.06
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
165
255 469
3621 695
499 807
52965
6251
7206
94
10312

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.