Силистра обл. Силистра

Обща информация
 

Силистра

 
 
19
 
308 203 
 
112
 
3.55 / 85%
 
Обяви за земеделска земя в Силистра
Средни оценки
 
 
58
 
57

Арендатори в община Силистра

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 5167 дка 
31 002 от 31 002 дка (-225) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра31 002 дка (-225)
Силистра17 116 дка (+90)
Силистра8467 дка (-216)
Силистра2319 дка (-57)
Силистра1106 дка (+11)
Силистра1015 дка (+6)
Силистра979 дка (-59)
68
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5570 дка 
27 848 от 27 848 дка (-42) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра27 848 дка (-42)
Силистра14 984 дка (+144)
Силистра9408 дка (-357)
Силистра3105 дка (+35)
Силистра218 дка (+150)
Силистра133 дка (-14)
61
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 8981 дка 
24 979 (+539) от 26 942 дка (+337) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра26 942 дка (+337)
Силистра23 522 дка (+57)
Алфатар1963 дка (-202)
Силистра1457 дка (+482)
47
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 10 039 дка 
20 078 от 20 078 дка (-34) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра20 078 дка (-34)
СилистраКалипетрово18 608 дка (-79)
СилистраСилистра1470 дка (+45)
32
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 8906 дка 
17 811 от 17 811 дка (+17 546) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра17 811 дка (+17 546)
Силистра17 546 дка (+17 546)
Силистра265 дка
89
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2967 дка 
14 833 от 14 833 дка (+313) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра14 833 дка (+313)
Силистра13 040 дка (+81)
Силистра919 дка (-73)
Силистра617 дка (+48)
Силистра207 дка (+207)
Силистра50 дка (+50)
64
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2148 дка 
14 257 от 15 035 дка (+133) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра15 035 дка (+133)
Силистра9121 дка (+145)
Силистра2444 дка (-24)
Силистра1447 дка
Силистра1157 дка (+16)
Кайнарджа668 дка
Кайнарджа110 дка
Силистра88 дка (-4)
60
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2769 дка 
12 679 (-89) от 16 612 дка (-135) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра16 612 дка (-135)
Силистра7870 дка (-139)
Кайнарджа3822 дка (-23)
Силистра1886 дка
Силистра1736 дка (-60)
Силистра1187 дка (+110)
Кайнарджа111 дка (-23)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
64
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2250 дка 
11 958 (+814) от 17 996 дка (+1120) 
8 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 787 дка (+925)
Силистра6058 дка (-97)
Силистра4415 дка (-574)
Силистра1485 дка (+1485)
Алфатар829 дка (+111)
Област: Варна4438 дка (+381)
Вълчи дол2447 дка (+37)
Суворово1991 дка (+344)
Област: Разград771 дка (-186)
Цар Калоян566 дка (-112)
Разград205 дка (-74)
53
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1495 дка 
11 301 от 11 957 дка (+497) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 957 дка (+497)
Силистра4730 дка (-102)
Силистра2458 дка (-73)
Силистра1858 дка (+195)
Силистра817 дка (+123)
Силистра763 дка (-321)
Силистра675 дка (+675)
Ситово364 дка
Главиница292 дка
44
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5645 дка 
11 289 от 11 289 дка (+6523) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 289 дка (+6523)
Силистра6829 дка (+6829)
Силистра4460 дка (-306)
51
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 9202 дка 
9202 от 9202 дка (+40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9202 дка (+40)
Силистра9202 дка (+40)
35
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2801 дка 
8404 от 8404 дка (-104) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8404 дка (-104)
Силистра8075 дка (-93)
Силистра197 дка (-7)
Силистра132 дка (-4)
66
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1873 дка 
7492 от 7492 дка (+224) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7492 дка (+224)
Силистра4842 дка (+25)
Силистра1745 дка (-165)
Силистра541 дка
Силистра364 дка (+364)
69
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 556 дка 
5672 от 6677 дка (+421) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6677 дка (+421)
Силистра2942 дка (+21)
Силистра714 дка (+264)
Силистра642 дка (-20)
Силистра612 дка (+28)
Силистра361 дка (+147)
Алфатар314 дка
Силистра283 дка
Ситово225 дка
Алфатар192 дка
Ситово155 дка
Алфатар119 дка
Силистра118 дка (-19)
65
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1626 дка 
5592 (-60) от 8132 дка (-59) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8132 дка (-59)
Кайнарджа2540 дка (+1)
Силистра2367 дка
Силистра1825 дка (-32)
Силистра857 дка (-24)
Силистра543 дка (-4)
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
4697 (-43) от 5665 дка (-49) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5665 дка (-49)
Силистра4697 дка (-43)
Ситово562 дка (-205)
Ситово406 дка (+199)
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4687 (+1302) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
74
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1444 дка 
4447 (-134) от 11 548 дка (-178) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 548 дка (-178)
Силистра3962 дка (-100)
Дулово3133 дка (-61)
Дулово2946 дка (+11)
Силистра485 дка (-34)
Дулово428 дка (+24)
Дулово333 дка (-18)
Алфатар170 дка
Алфатар91 дка
41
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3597 дка 
3597 от 3597 дка (-25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3597 дка (-25)
Силистра3597 дка (-25)
30
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
3473 от 3473 дка (+367) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3473 дка (+367)
Силистра2935 дка (-117)
Силистра484 дка (+484)
Силистра54 дка
33
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2850 дка 
2850 от 2850 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2850 дка (-9)
Силистра2850 дка (-9)
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 435 дка 
2640 (+435) от 3481 дка (+395) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3481 дка (+395)
Силистра2042 дка (+98)
Главиница412 дка
Силистра337 дка (+337)
Главиница217 дка (+148)
Силистра176 дка
Главиница110 дка (-260)
Главиница102 дка (+72)
Силистра85 дка
20
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 843 дка 
2628 от 3370 дка (-234) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3370 дка (-234)
Силистра2059 дка (-172)
Силистра569 дка (-62)
Кайнарджа371 дка
Кайнарджа371 дка
89
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 518 дка 
2473 от 3105 дка (-172) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3105 дка (-172)
Силистра2292 дка (-172)
Дулово294 дка
Дулово181 дка
Силистра181 дка
Главиница132 дка
Дулово25 дка
22
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2414 дка 
2414 от 2414 дка (-499) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2414 дка (-499)
Силистра2414 дка (-499)
89
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1885 дка 
1885 от 1885 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1885 дка (+28)
Силистра1885 дка (+28)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 920 дка 
1839 от 1839 дка (+434) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1839 дка (+434)
Силистра1310 дка (-95)
Силистра529 дка (+529)
58
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
1821 (-100) от 21 277 дка (-227) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра21 277 дка (-227)
Кайнарджа9919 дка (+273)
Кайнарджа6166 дка (-7)
Силистра1821 дка (-100)
Кайнарджа1643 дка (+12)
Кайнарджа1341 дка (-273)
Кайнарджа387 дка (-132)
75
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1786 дка 
1786 от 1786 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1786 дка (+27)
Силистра1786 дка (+27)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Силистра обл. Силистра Страна Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 5167 дка 
31 002 от 31 002 дка (-225) 
Силистра: 1 Страна: 51
68
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5570 дка 
27 848 от 27 848 дка (-42) 
Силистра: 3 Страна: 65
61
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 8981 дка 
24 979 (+539) от 26 942 дка (+337) 
Силистра: 4 Страна: 77
47
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 10 039 дка 
20 078 от 20 078 дка (-34) 
Силистра: 15 Страна: 149
32
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 8906 дка 
17 811 от 17 811 дка (+17 546) 
Силистра: 17 Страна: 192
89
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2967 дка 
14 833 от 14 833 дка (+313) 
Силистра: 23 Страна: 295
64
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2148 дка 
14 257 от 15 035 дка (+133) 
Силистра: 22 Страна: 285
60
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2769 дка 
12 679 (-89) от 16 612 дка (-135) 
Силистра: 19 Страна: 230
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
64
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2250 дка 
11 958 (+814) от 17 996 дка (+1120) 
Силистра: 28 Страна: 186
53
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1495 дка 
11 301 от 11 957 дка (+497) 
Силистра: 30 Страна: 450
44
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5645 дка 
11 289 от 11 289 дка (+6523) 
Силистра: 33 Страна: 514
51
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 9202 дка 
9202 от 9202 дка (+40) 
Силистра: 44 Страна: 751
35
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2801 дка 
8404 от 8404 дка (-104) 
Силистра: 50 Страна: 871
66
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1873 дка 
7492 от 7492 дка (+224) 
Силистра: 55 Страна: 1049
69
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 556 дка 
5672 от 6677 дка (+421) 
Силистра: 62 Страна: 1209
65
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1626 дка 
5592 (-60) от 8132 дка (-59) 
Силистра: 51 Страна: 912
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
Страна: 76
85
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
4697 (-43) от 5665 дка (-49) 
Силистра: 76 Страна: 1495
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
4687 (+1302) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
74
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1444 дка 
4447 (-134) от 11 548 дка (-178) 
Силистра: 32 Страна: 490
41
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3597 дка 
3597 от 3597 дка (-25) 
Силистра: 106 Страна: 2294
30
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
3473 от 3473 дка (+367) 
Силистра: 109 Страна: 2348
33
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2850 дка 
2850 от 2850 дка (-9) 
Силистра: 126 Страна: 2739
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 435 дка 
2640 (+435) от 3481 дка (+395) 
Силистра: 108 Страна: 2343
20
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 843 дка 
2628 от 3370 дка (-234) 
Силистра: 112 Страна: 2407
89
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 518 дка 
2473 от 3105 дка (-172) 
Силистра: 121 Страна: 2557
22
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2414 дка 
2414 от 2414 дка (-499) 
Силистра: 136 Страна: 3025
89
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1885 дка 
1885 от 1885 дка (+28) 
Силистра: 165 Страна: 3542
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 920 дка 
1839 от 1839 дка (+434) 
Силистра: 167 Страна: 3598
58
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
1821 (-100) от 21 277 дка (-227) 
Силистра: 14 Страна: 132
75
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1786 дка 
1786 от 1786 дка (+27) 
Силистра: 170 Страна: 3659

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Силистра, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Силистра (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201605
2021.42246176995500
2021.31797167492500
2021.2181477992200
2021.11917316502300
202115991986436995500
2022.42977223006000
2022.32529634405500
2022.22491175085500
2022.12240238675500
2022208625491253006000
2023.33145245846171
2023.23659187726542
2023.13115307725000
20233261725846542

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
68
61
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово47
32
89
64
60
64
53
44
51
35
66
69
65
85
66
74
41
30
33
69
20
89
22
89
58
75

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
68
61
ЗК Златно Зърно - с..Калипетрово47
32
89
64
60
64
53
44
51
35
66
69
65
85
66
74
41
30
33
69
20
89
22
89
58
75

Няма намерени резултати

296 345 дка
308 203 дка
64 885
35 317 (54%)
3.99
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2615
3151 720
454 588
563 491
623 043
72091
9719
1078

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.