Цар Калоян обл. Разград

Обща информация
 

Цар Калоян

 
 
3
 
101 942 
 
50
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Цар Калоян
Средни оценки
 
 
52
 
51

Арендатори в община Цар Калоян

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
48
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 12 630 дка 
12 630 от 12 630 дка (+82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 630 дка (+82)
Цар Калоян12 630 дка (+82)
67
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4098 дка 
11 789 от 12 294 дка (-2495) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 789 дка (-2495)
Цар Калоян10 776 дка (-326)
Цар Калоян1013 дка (-2169)
Област: Русе505 дка
Иваново505 дка
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2808 дка 
11 380 (+142) от 19 656 дка (+508) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград19 656 дка (+508)
Цар Калоян11 380 дка (+142)
Разград7262 дка (+153)
Разград410 дка (+1)
Разград334 дка (+95)
Разград117 дка (+117)
Разград81 дка
Разград72 дка
69
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4553 дка 
9105 от 9105 дка (+249) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9105 дка (+249)
Цар КалоянКостанденец8383 дка (-473)
Цар КалоянЦар Калоян722 дка (+722)
45
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 5884 дка 
5884 от 5884 дка (-238) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5884 дка (-238)
Цар Калоян5884 дка (-238)
18
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5646 дка 
5646 от 5646 дка (-94) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5646 дка (-94)
Цар Калоян5646 дка (-94)
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
62
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1855 дка 
4913 от 33 390 дка (-957) 
18 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград33 390 дка (-957)
Разград16 125 дка (-324)
Разград5120 дка (-180)
Разград4008 дка (-1)
Цар Калоян2576 дка
Цар Калоян2337 дка
Разград597 дка (+68)
Разград597 дка (+10)
Разград467 дка (-45)
Разград425 дка
Разград241 дка (+72)
Разград236 дка (-93)
Разград202 дка (+104)
Разград130 дка (-61)
Разград129 дка
Разград83 дка (-198)
Разград83 дка (-2)
Разград25 дка (-257)
Разград9 дка (-50)
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
4636 (+4636) от 76 585 дка (+19 905) 
52 землища, 7 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград66 167 дка (+12 219)
Самуил16 059 дка (+199)
Исперих7610 дка (-50)
Исперих6667 дка (+155)
Исперих6137 дка (-76)
Исперих2387 дка (+199)
Цар Калоян2341 дка (+2341)
Цар Калоян2295 дка (+2295)
Исперих2272 дка (+33)
Самуил2226 дка (+236)
Исперих1862 дка (-242)
Исперих1813 дка (-3)
Исперих1809 дка (+22)
Исперих1423 дка (-71)
Исперих1209 дка
Исперих1159 дка (-76)
Самуил1064 дка (+1064)
Разград972 дка (+972)
Исперих719 дка (+1)
Завет701 дка (+1)
Разград694 дка (+694)
Разград588 дка (+588)
Разград551 дка (+551)
Самуил437 дка (+304)
Разград415 дка (+415)
Самуил410 дка (+410)
Разград284 дка (+284)
Разград278 дка (+278)
Самуил267 дка (+267)
Разград261 дка (+261)
Разград237 дка (+237)
Разград210 дка (+210)
Разград185 дка (+185)
Разград178 дка (+178)
Разград132 дка (+132)
Разград131 дка (+131)
Самуил55 дка (+55)
Самуил54 дка (+54)
Исперих27 дка (-51)
Самуил26 дка (+26)
Исперих12 дка
Исперих10 дка (+10)
Област: Русе7188 дка (+7188)
Русе5672 дка (+5672)
Русе1006 дка (+1006)
Русе406 дка (+406)
Русе104 дка (+104)
Област: Търговище3230 дка (+498)
Попово835 дка
Попово818 дка (+497)
Попово658 дка (+1)
Попово411 дка
Попово288 дка
Попово133 дка
Попово87 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1136 дка 
4348 (+84) от 5678 дка (+167) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4348 дка (+84)
Цар Калоян2501 дка
Цар Калоян1279 дка (+63)
Цар Калоян568 дка (+21)
Област: Търговище1330 дка (+83)
Попово1009 дка (+41)
Попово321 дка (+42)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3995 (-46) от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
Ветово5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар Калоян2398 дка (-119)
Цар Калоян1597 дка (+73)
Разград946 дка (-44)
Разград413 дка (+77)
Разград112 дка (-19)
Разград51 дка
Област: Варна3529 дка (+3529)
Ветрино3529 дка (+3529)
Област: Шумен2055 дка (+2055)
Смядово2055 дка (+2055)
Област: Търговище507 дка
Попово287 дка
Търговище91 дка
Попово80 дка
Търговище49 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3980 дка 
3980 от 3980 дка (-174) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3980 дка (-174)
Цар Калоян3980 дка (-174)
27
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3361 дка 
3361 от 3361 дка (-435) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3361 дка (-435)
Цар Калоян3361 дка (-435)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
3101 (-654) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
29
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2775 дка 
2775 от 2775 дка (-372) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2775 дка (-372)
Цар Калоян2775 дка (-372)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1806 дка 
2176 (+2176) от 7222 дка (+2225) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5046 дка (+49)
Ветово3560 дка (-102)
Ветово1317 дка (+151)
Ветово169 дка
Област: Разград2176 дка (+2176)
Цар Калоян2176 дка (+2176)
30
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 933 дка 
1736 (-195) от 1865 дка (-578) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1865 дка (-578)
Цар Калоян1736 дка (-195)
Разград129 дка (-383)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1443 (+265) от 3793 дка (+2467) 
11 землища, 8 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2254 дка (+928)
Цар Калоян943 дка (+268)
Цар Калоян500 дка (-3)
Лозница405 дка (+405)
Разград258 дка (+258)
Лозница148 дка
Област: Варна1244 дка (+1244)
Вълчи дол530 дка (+530)
Суворово420 дка (+420)
Аксаково218 дка (+218)
Вълчи дол76 дка (+76)
Област: Шумен183 дка (+183)
Велики Преслав183 дка (+183)
Област: Добрич112 дка (+112)
Генерал Тошево112 дка (+112)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
1339 от 1339 дка (-81) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1339 дка (-81)
Цар Калоян1339 дка (-81)
25
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1231 дка 
1231 от 1231 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1231 дка (+29)
Цар Калоян1231 дка (+29)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 470 дка 
939 от 939 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград939 дка (+132)
Цар Калоян547 дка (-260)
Цар Калоян392 дка (+392)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 708 дка 
708 от 708 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград708 дка (+5)
Цар Калоян708 дка (+5)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 316 дка 
631 от 631 дка (+237) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград631 дка (+237)
Цар Калоян441 дка (+47)
Цар Калоян190 дка (+190)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград625 дка (+45)
Цар Калоян625 дка (+45)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 613 дка 
613 от 613 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград613 дка (-5)
Цар Калоян613 дка (-5)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 605 дка 
605 от 605 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград605 дка
Цар Калоян605 дка
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
64
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2250 дка 
566 (-112) от 17 996 дка (+1120) 
8 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 787 дка (+925)
Силистра6058 дка (-97)
Силистра4415 дка (-574)
Силистра1485 дка (+1485)
Алфатар829 дка (+111)
Област: Варна4438 дка (+381)
Вълчи дол2447 дка (+37)
Суворово1991 дка (+344)
Област: Разград771 дка (-186)
Цар Калоян566 дка (-112)
Разград205 дка (-74)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-224) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград558 дка (-224)
Цар Калоян558 дка (-224)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 553 дка 
553 от 553 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград553 дка (-6)
Цар Калоян553 дка (-6)
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка (-150) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград473 дка (-150)
Цар Калоян473 дка (-150)
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (+173) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград465 дка (+173)
Цар Калоян465 дка (+173)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Цар Калоян обл. Разград Страна Холдинг
48
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 12 630 дка 
12 630 от 12 630 дка (+82) 
Разград: 27 Страна: 405
67
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4098 дка 
11 789 от 12 294 дка (-2495) 
Разград: 32 Страна: 426
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2808 дка 
11 380 (+142) от 19 656 дка (+508) 
Разград: 10 Страна: 151
69
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4553 дка 
9105 от 9105 дка (+249) 
Разград: 49 Страна: 766
45
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 5884 дка 
5884 от 5884 дка (-238) 
Разград: 75 Страна: 1417
18
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5646 дка 
5646 от 5646 дка (-94) 
Разград: 77 Страна: 1497
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
62
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1855 дка 
4913 от 33 390 дка (-957) 
Разград: 2 Страна: 45
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
4636 (+4636) от 76 585 дка (+19 905) 
Разград: 1 Страна: 9
61
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1136 дка 
4348 (+84) от 5678 дка (+167) 
Разград: 91 Страна: 1492
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3995 (-46) от 17 227 дка (+5055) 
Разград: 80 Страна: 210
57
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3980 дка 
3980 от 3980 дка (-174) 
Разград: 95 Страна: 2111
27
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3361 дка 
3361 от 3361 дка (-435) 
Разград: 109 Страна: 2412
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
3101 (-654) от 77 546 дка (-3279) 
Разград: 9 Страна: 8
29
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2775 дка 
2775 от 2775 дка (-372) 
Разград: 121 Страна: 2788
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1806 дка 
2176 (+2176) от 7222 дка (+2225) 
Разград: 147 Страна: 1098
30
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 933 дка 
1736 (-195) от 1865 дка (-578) 
Разград: 160 Страна: 3565
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1443 (+265) от 3793 дка (+2467) 
Разград: 143 Страна: 2192
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
1339 от 1339 дка (-81) 
Разград: 191 Страна: 4293
25
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1231 дка 
1231 от 1231 дка (+29) 
Разград: 201 Страна: 4495
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 470 дка 
939 от 939 дка (+132) 
Разград: 222 Страна: 5200
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 708 дка 
708 от 708 дка (+5) 
Разград: 256 Страна: 6143
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 316 дка 
631 от 631 дка (+237) 
Разград: 272 Страна: 6541
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (+45) 
Разград: 275 Страна: 6577
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 613 дка 
613 от 613 дка (-5) 
Разград: 279 Страна: 6632
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 605 дка 
605 от 605 дка 
Разград: 282 Страна: 6675
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
64
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2250 дка 
566 (-112) от 17 996 дка (+1120) 
Разград: 248 Страна: 186
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-224) 
Разград: 290 Страна: 7004
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 553 дка 
553 от 553 дка (-6) 
Разград: 291 Страна: 7045
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка (-150) 
Разград: 309 Страна: 7686
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (+173) 
Разград: 314 Страна: 7770

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Цар Калоян, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Хърцой

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Цар Калоян (2022)

3
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201055
2021.41799117991799
2021.31537411001999
2021.21831714502100
2021108117311211002100
2022.42725226502800
2022.3245682973100
2022.22033915002600
202210092284192973100
2023.33000330003000
2023.2253596003500
2023.1224492913500
20232477212913500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Хърцой

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Хърцой

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Хърцой

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Хърцой

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Хърцой
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Хърцой
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
67
ЗК Хърцой69
45
18
62
61
91
57
27
60
29
30
25
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
67
ЗК Хърцой69
45
18
62
61
91
57
27
60
29
30
25
64

Няма намерени резултати

92 119 дка
101 942 дка
21 318
11 705 (55%)
4
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
336 893
439 865
56824
6882
76054
9214
101388

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.