Щипско общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Щипско

 
 
 
207
 
84022
 
25 457 (-1956) 
 
29
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Щипско
Средни оценки
 
 
55
 
56
 
50

Арендатори в Щипско

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
4757 (-2092) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
59
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
4452 (-75) от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+41)
Вълчи дол4452 дка (-75)
Вълчи дол3910 дка (+103)
Суворово232 дка (+13)
Вълчи дол121 дка
Ветрино109 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
2207 (+66) от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+160)
Вълчи дол3339 дка (+7)
Вълчи дол2207 дка (+66)
Вълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи дол658 дка (+3)
Вълчи дол281 дка
Вълчи дол42 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
2124 (+17) от 2288 дка (-570) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2288 дка (-602)
Вълчи дол2124 дка (+17)
Вълчи дол132 дка (-619)
Вълчи дол18 дка
Вълчи дол14 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2004 (+84) от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1357 от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи долМихалич4588 дка (-63)
ВетриноМомчилово4463 дка (-52)
ВетриноВетрино1603 дка (+12)
Вълчи долЩипско1357 дка (+35)
Вълчи долИскър657 дка (+1)
Вълчи долКракра164 дка
ВетриноДоброплодно138 дка (+49)
Вълчи долЕсеница133 дка (+1)
ВетриноСредно село119 дка
Вълчи долВълчи дол37 дка
Вълчи долКалоян15 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
1257 (-141) от 3830 дка (-204) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3830 дка (-204)
Вълчи дол1645 дка (-63)
Вълчи дол1257 дка (-141)
Вълчи дол686 дка
Вълчи дол242 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
1204 (+4) от 1876 дка (-8) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1876 дка (-8)
Вълчи дол1204 дка (+4)
Вълчи дол260 дка (+44)
Вълчи дол254 дка (-56)
Вълчи дол158 дка
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 923 дка 
923 от 923 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна923 дка (-20)
Вълчи дол923 дка (-20)
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
878 от 878 дка (-81) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна878 дка (-81)
Вълчи дол878 дка (-81)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
530 от 3793 дка (+2467) 
11 землища, 8 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2254 дка (+265)
Цар Калоян943 дка (+268)
Цар Калоян500 дка (-3)
Лозница405 дка
Разград258 дка
Лозница148 дка
Област: Варна1244 дка
Вълчи дол530 дка
Суворово420 дка
Аксаково218 дка
Вълчи дол76 дка
Област: Шумен183 дка
Велики Преслав183 дка
Област: Добрич112 дка
Генерал Тошево112 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
431 от 1851 дка (-3) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1851 дка (-3)
Вълчи дол908 дка (-15)
Вълчи дол431 дка
Вълчи дол299 дка
Вълчи дол213 дка (+12)
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Комасационен фактор: 213 дка 
400 от 426 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна426 дка (-14)
Вълчи дол400 дка
Вълчи дол26 дка (-14)
37
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
398 (+9) от 5271 дка (+77) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5271 дка (+77)
Суворово3364 дка (+12)
Суворово1406 дка (+56)
Вълчи дол398 дка (+9)
Суворово103 дка
Комасационен фактор: 313 дка 
313 от 313 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна313 дка (+19)
Вълчи дол313 дка (+19)
Комасационен фактор: 283 дка 
283 от 283 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна283 дка (-15)
Вълчи дол283 дка (-15)
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна282 дка (-4)
Вълчи дол282 дка (-4)
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна274 дка (+3)
Вълчи дол274 дка (+3)
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
229 (+1) от 6757 дка (+85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6757 дка (+85)
Вълчи дол5394 дка (+46)
Вълчи дол757 дка (+37)
Вълчи дол377 дка (+1)
Вълчи дол229 дка (+1)
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна222 дка (+2)
Вълчи дол222 дка (+2)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
219 (+127) от 1391 дка (+249) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1391 дка (+249)
Вълчи дол365 дка (+39)
Вълчи дол301 дка
Вълчи дол271 дка (+68)
Вълчи дол235 дка (+15)
Вълчи дол219 дка (+127)
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 521 дка 
135 (-68) от 1041 дка (-320) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1041 дка (-320)
Вълчи дол906 дка (-252)
Вълчи дол135 дка (-68)
Комасационен фактор: 95 дка 
129 (-6) от 286 дка (+151) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна286 дка (-6)
Вълчи дол129 дка (-6)
Аврен101 дка
Вълчи дол56 дка
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна124 дка
Вълчи дол124 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 312 дка 
114 (+2) от 936 дка (+132) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна936 дка (+2)
Вълчи дол692 дка
Вълчи дол130 дка
Вълчи дол114 дка (+2)
Комасационен фактор: 1297 дка 
76 от 22 056 дка 
17 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич21 201 дка
Генерал Тошево8590 дка
Генерал Тошево5113 дка
Генерал Тошево2483 дка
Генерал Тошево1331 дка
Генерал Тошево1300 дка
Генерал Тошево951 дка
Генерал Тошево896 дка
Генерал Тошево502 дка
Генерал Тошево35 дка
Област: Варна339 дка
Суворово112 дка
Вълчи дол76 дка
Вълчи дол76 дка
Суворово39 дка
Суворово36 дка
Област: Разград333 дка
Лозница237 дка
Разград96 дка
Област: Шумен183 дка
Велики Преслав183 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
30 (-128) от 648 дка (-76) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна648 дка (-128)
Вълчи дол420 дка
Ветрино73 дка
Ветрино73 дка
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол30 дка (-128)
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
21 от 1622 дка (+671) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1622 дка (+671)
Вълчи дол681 дка (+619)
Вълчи дол628 дка
Вълчи дол175 дка (+53)
Вълчи дол117 дка (-1)
Вълчи дол21 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
0 от 57 897 дка (+14 671)
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8065)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-110)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Щипско общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
4757 (-2092) от 77 546 дка (-3279) 
Вълчи дол: 2 Варна: 1 Страна: 8
59
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
4452 (-75) от 8824 дка (+162) 
Вълчи дол: 11 Варна: 33 Страна: 793
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
2207 (+66) от 8532 дка (+202) 
Вълчи дол: 10 Варна: 35 Страна: 839
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
2124 (+17) от 2288 дка (-570) 
Вълчи дол: 36 Варна: 171 Страна: 3132
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2004 (+84) от 8500 дка (+187) 
Вълчи дол: 12 Варна: 36 Страна: 843
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1357 от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 371
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
1257 (-141) от 3830 дка (-204) 
Вълчи дол: 25 Варна: 121 Страна: 2160
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
1204 (+4) от 1876 дка (-8) 
Вълчи дол: 43 Варна: 190 Страна: 3524
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 923 дка 
923 от 923 дка (-20) 
Вълчи дол: 61 Варна: 266 Страна: 5219
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
878 от 878 дка (-81) 
Вълчи дол: 64 Варна: 270 Страна: 5358
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
530 от 3793 дка (+2467) 
Вълчи дол: 73 Варна: 234 Страна: 2181
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
431 от 1851 дка (-3) 
Вълчи дол: 45 Варна: 193 Страна: 3552
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
Комасационен фактор: 213 дка 
400 от 426 дка (-14) 
Вълчи дол: 85 Варна: 344 Страна: 8095
37
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
398 (+9) от 5271 дка (+77) 
Вълчи дол: 87 Варна: 88 Страна: 1596
Комасационен фактор: 313 дка 
313 от 313 дка (+19) 
Вълчи дол: 93 Варна: 381 Страна: 9566
Комасационен фактор: 283 дка 
283 от 283 дка (-15) 
Вълчи дол: 97 Варна: 401 Страна: 10088
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка (-4) 
Вълчи дол: 98 Варна: 402 Страна: 10101
Комасационен фактор: 274 дка 
274 от 274 дка (+3) 
Вълчи дол: 100 Варна: 408 Страна: 10240
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
229 (+1) от 6757 дка (+85) 
Вълчи дол: 15 Варна: 61 Страна: 1184
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (+2) 
Вълчи дол: 110 Варна: 428 Страна: 11136
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
219 (+127) от 1391 дка (+249) 
Вълчи дол: 50 Варна: 226 Страна: 4185
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 521 дка 
135 (-68) от 1041 дка (-320) 
Вълчи дол: 57 Варна: 251 Страна: 4884
Комасационен фактор: 95 дка 
129 (-6) от 286 дка (+151) 
Вълчи дол: 117 Варна: 398 Страна: 10036
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка 
Вълчи дол: 124 Варна: 489 Страна: 12935
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 312 дка 
114 (+2) от 936 дка (+132) 
Вълчи дол: 58 Варна: 262 Страна: 5170
Комасационен фактор: 1297 дка 
76 от 22 056 дка 
Вълчи дол: 122 Варна: 374 Страна: 126
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
30 (-128) от 648 дка (-76) 
Вълчи дол: 80 Варна: 293 Страна: 6386
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
21 от 1622 дка (+671) 
Вълчи дол: 47 Варна: 201 Страна: 3858
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
0 от 57 897 дка (+14 671)
Вълчи дол: 161 Варна: 5 Страна: 18

Ренти на арендаторите в Щипско

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Радиян - 2001 ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Щипско

5 октомври 2022 г.
9 март 2022 г.
8 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Щипско по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
533
567
931
374
878
Радиян - 2001 ООД885
102
793
297
936
248
49
220
523

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
184190227161
136152181163
222179190162
131154185141
164127200189
Радиян - 2001 ООД190195197195
121198186122
127119177142
132157229
120140184199
796410
388370172
456912566
296273264271

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
302
287
174
377
215
Радиян - 2001 ООД220
1199
180
771
212
40
3484
299
519

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
27
6
6
4
14
Радиян - 2001 ООД15
44
3
108
16
15

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
74 05780 98680 51080 82577 546
90718305816586628824
83757971822883308532
29902957289228582288
70267896793883138500
Радиян - 2001 ООД14 15313 17313 32913 23913 274
40553831404740343830
16231909194118841876
884923923943923
163016111397959878
116282313263793
17241636187518541851
356439439440426
55506144607251945271
276307294313
266278298283
297311282286282
276270270271274
65506589662566726757
221221221220222
512417102711421391
352421137913611041
248228133135286
163164123124124
807769828804936
89021 94721 31122 05622 056
738727726724648
6598529929511622
57 03359 89056 20143 22657 897
Общо200 240232 291229 282217 425231 944

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
68547039712968494757
47034216413345274452
22912231224921412207
20282066214421072124
15591702174919202004
Радиян - 2001 ООД12311293132413221357
14421444142113981257
11511216125712001204
884923923943923
113311201097959878
530
268413436431431
356399399400400
322396396389398
276307294313
266278298283
297311282286282
276270270271274
242239228228229
221221221220222
9292219
203203135
136129133135129
163164123124124
123111112112114
8576767676
16115815815830
6366662121
7575
Общо26 06426 82027 20627 10425 373

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
60
59
39
61
52
Радиян - 2001 ООД53
66
37
52
41
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
60
59
39
61
52
Радиян - 2001 ООД53
66
37
52
41
80

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Щипско (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.