Неофит Рилски общ. Ветрино

Обща информация
 

Неофит Рилски

 
 
 
898
 
51487
 
23 312 (+1163) 
 
23
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Неофит Рилски
Средни оценки
 
 
52
 
55
 
50

Арендатори в Неофит Рилски

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9129 (+16) от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+22)
Ветрино9129 дка (+16)
Провадия368 дка (+23)
Ветрино115 дка (-17)
Провадия32 дка
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
6761 (+343) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
Ветрино6761 дка (+343)
Девня1061 дка (-322)
Ветрино243 дка (-30)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
2442 (-8) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1056 от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
ДевняДевня1522 дка (+268)
ПровадияВенчан1465 дка (+4)
ВетриноНеофит Рилски1056 дка
ПровадияЗлатина934 дка (+32)
ВетриноБелоградец307 дка (+33)
ВетриноВетрино177 дка (+54)
ПровадияСтароселец138 дка (+14)
ПровадияПетров дол68 дка (-104)
ПровадияПровадия33 дка
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
922 (+49) от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна664 дка (+2)
Ветрино664 дка (+2)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 511 дка 
511 от 511 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна511 дка
Ветрино511 дка
Комасационен фактор: 347 дка 
347 от 347 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна347 дка
Ветрино347 дка
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна291 дка
Ветрино291 дка
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна253 дка (-21)
Ветрино253 дка (-21)
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
234 от 5723 дка (-88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5723 дка (-88)
Ветрино3080 дка (-43)
Ветрино2409 дка (-45)
Ветрино234 дка
36
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 209 дка 
146 от 1045 дка (+12) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1045 дка (+12)
Суворово300 дка (-68)
Суворово274 дка (-9)
Суворово199 дка (+52)
Ветрино146 дка
Суворово126 дка (+37)
Комасационен фактор: 138 дка 
138 от 138 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна138 дка
Ветрино138 дка
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна130 дка (+1)
Ветрино130 дка (+1)
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
90 от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (-69)
Девня2036 дка (-56)
Суворово182 дка (+37)
Девня98 дка (-49)
Ветрино90 дка
Провадия75 дка
Аврен38 дка
Девня26 дка (-1)
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
89 от 726 дка (+262) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна726 дка (+201)
Ветрино399 дка (+171)
Ветрино124 дка
Ветрино89 дка
Провадия61 дка
Ветрино43 дка (+30)
Провадия10 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
73 от 648 дка (-76) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна648 дка (-128)
Вълчи дол420 дка
Ветрино73 дка
Ветрино73 дка
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол30 дка (-128)
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
50 (-20) от 8364 дка (+360) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8364 дка (+360)
Девня8139 дка (+214)
Суворово175 дка (+166)
Ветрино50 дка (-20)
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-59) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна191 дка (-59)
Девня174 дка
Ветрино17 дка (-59)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
13 от 546 дка (-176) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-220)
Ветрино253 дка
Ветрино90 дка
Провадия61 дка
Провадия53 дка
Провадия36 дка
Ветрино17 дка (-220)
Ветрино15 дка
Ветрино13 дка
Провадия8 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
0 от 13 274 дка (+35)
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
0 от 878 дка (-81)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна878 дка (-81)
Вълчи дол878 дка (-81)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
0 от 7846 дка (-878)
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4531 дка (-47)
Провадия4531 дка (-47)
Област: Шумен3315 дка (-831)
Смядово3315 дка (-831)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Неофит Рилски общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9129 (+16) от 9644 дка (+54) 
Ветрино: 4 Варна: 29 Страна: 695
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
6761 (+343) от 8065 дка (-9) 
Ветрино: 7 Варна: 41 Страна: 921
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
2442 (-8) от 25 333 дка (+57) 
Ветрино: 1 Варна: 4 Страна: 90
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1056 от 5700 дка (+1357) 
Ветрино: 22 Варна: 81 Страна: 1467
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
922 (+49) от 17 598 дка (+593) 
Ветрино: 3 Варна: 12 Страна: 198
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
Ветрино: 30 Варна: 291 Страна: 6303
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 511 дка 
511 от 511 дка 
Ветрино: 36 Варна: 324 Страна: 7298
Комасационен фактор: 347 дка 
347 от 347 дка 
Ветрино: 43 Варна: 370 Страна: 9057
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка 
Ветрино: 48 Варна: 392 Страна: 9943
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-21) 
Ветрино: 51 Варна: 418 Страна: 10605
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
234 от 5723 дка (-88) 
Ветрино: 10 Варна: 80 Страна: 1459
36
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 209 дка 
146 от 1045 дка (+12) 
Ветрино: 64 Варна: 250 Страна: 4873
Комасационен фактор: 138 дка 
138 от 138 дка 
Ветрино: 65 Варна: 479 Страна: 12697
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+1) 
Ветрино: 66 Варна: 483 Страна: 12844
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
90 от 2545 дка (+59) 
Ветрино: 70 Варна: 160 Страна: 2910
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
89 от 726 дка (+262) 
Ветрино: 31 Варна: 287 Страна: 6000
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
73 от 648 дка (-76) 
Ветрино: 63 Варна: 293 Страна: 6386
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
50 (-20) от 8364 дка (+360) 
Ветрино: 74 Варна: 38 Страна: 870
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-59) 
Ветрино: 75 Варна: 448 Страна: 11698
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
13 от 546 дка (-176) 
Ветрино: 42 Варна: 314 Страна: 7033
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
0 от 13 274 дка (+35)
Ветрино: 8 Варна: 17 Страна: 371
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
0 от 878 дка (-81)
Ветрино: 76 Варна: 270 Страна: 5358
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
0 от 7846 дка (-878)
Ветрино: 80 Варна: 106 Страна: 956

Ренти на арендаторите в Неофит Рилски

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Овеч Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Неофит Рилски

6 май 2023 г.
30 март 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Неофит Рилски по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1196
2608
581
Овеч Агро ЕООД1632
920
440
794
2722
552
885
102

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
255208412275
3784641051461
161128192155
Овеч Агро ЕООД17192132226
163149168171
928596102
90141
231499682683
121104120121
190195197195
121198186122

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
230
177
267
Овеч Агро ЕООД139
186
231
178
251
219
220
1199

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
23
Овеч Агро ЕООД
52
18
46
164
51
15
44
69

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
83749819966595909644
78237896769580748065
23 83924 78224 96725 27625 333
Овеч Агро ЕООД979110 597563943435700
16 56316 64416 79717 00517 598
696657648662664
499474453511511
198240239347347
123123345291291
266268267274253
61616230581858115723
79479878710331045
138138138138138
783643245129130
27222855263524862545
410419515464726
738727726724648
77317764787080048364
269125292250191
569866721722546
14 15313 17313 32913 23913 274
163016111397959878
91788888876687247846
Общо113 448115 737109 954109 056110 460

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
73459014917491139129
61046287605364186761
20532270227924502442
Овеч Агро ЕООД86498415211056
690809826873922
696657648662664
499474453511511
198240239347347
123123345291291
266268267274253
236235235234234
146146146146146
138138138138138
783643245129130
3690
8989898989
7372727373
707050
7617
1313131313
7069
296300300
588177
Общо21 30623 00823 11321 90723 356

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
58
55
Овеч Агро ЕООД43
43
39
36
74
41
53
66

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
58
55
Овеч Агро ЕООД43
43
39
36
74
41
53
66

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Неофит Рилски (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.