Михалич общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Михалич

 
 
 
639
 
48524
 
12 420 (-19) 
 
13
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Михалич
Средни оценки
 
 
53
 
56
 
50

Арендатори в Михалич

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
5394 (+46) от 6757 дка (+85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6757 дка (+85)
Вълчи дол5394 дка (+46)
Вълчи дол757 дка (+37)
Вълчи дол377 дка (+1)
Вълчи дол229 дка (+1)
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
4588 (-63) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
681 (+619) от 1622 дка (+671) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1622 дка (+671)
Вълчи дол681 дка (+619)
Вълчи дол628 дка
Вълчи дол175 дка (+53)
Вълчи дол117 дка (-1)
Вълчи дол21 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
596 (-13) от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
281 от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+160)
Вълчи дол3339 дка (+7)
Вълчи дол2207 дка (+66)
Вълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи дол658 дка (+3)
Вълчи дол281 дка
Вълчи дол42 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
206 (+1) от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи дол7879 дка (-574)
Вълчи дол1563 дка (-10)
Ветрино334 дка
Вълчи дол206 дка (+1)
Вълчи дол185 дка (-5)
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
149 (-13) от 19 354 дка (-149) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 354 дка (-149)
Вълчи долБрестак19 205 дка (-136)
Вълчи долМихалич149 дка (-13)
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
132 (-619) от 2288 дка (-570) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2288 дка (-602)
Вълчи дол2124 дка (+17)
Вълчи дол132 дка (-619)
Вълчи дол18 дка
Вълчи дол14 дка
Комасационен фактор: 182 дка 
119 от 363 дка (+102) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна363 дка (+102)
Вълчи дол244 дка (+102)
Вълчи дол119 дка
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
58 от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи дол7524 дка (-56)
Вълчи дол1395 дка (+40)
Ветрино76 дка (-1)
Вълчи дол58 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Комасационен фактор: 213 дка 
26 от 426 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна426 дка (-14)
Вълчи дол400 дка
Вълчи дол26 дка (-14)
57
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 312 дка 
19 от 936 дка (-4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна936 дка (-4)
Вълчи дол503 дка
Вълчи дол414 дка (-4)
Вълчи дол19 дка
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
0 от 3297 дка (+22)0
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3297 дка (-88)
Аксаково1326 дка (-135)
Вълчи дол950 дка (+253)
Вълчи дол382 дка (-180)
Вълчи дол366 дка (-26)
Вълчи дол90 дка
Вълчи дол82 дка
Суворово81 дка
Вълчи дол20 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Михалич общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
5394 (+46) от 6757 дка (+85) 
Вълчи дол: 15 Варна: 61 Страна: 1182
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
4588 (-63) от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 371
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
681 (+619) от 1622 дка (+671) 
Вълчи дол: 47 Варна: 201 Страна: 3858
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
596 (-13) от 8500 дка (+187) 
Вълчи дол: 12 Варна: 36 Страна: 842
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
281 от 8532 дка (+202) 
Вълчи дол: 10 Варна: 35 Страна: 838
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
206 (+1) от 10 167 дка (-588) 
Вълчи дол: 8 Варна: 27 Страна: 617
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
149 (-13) от 19 354 дка (-149) 
Вълчи дол: 1 Варна: 6 Страна: 157
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
132 (-619) от 2288 дка (-570) 
Вълчи дол: 36 Варна: 171 Страна: 3131
Комасационен фактор: 182 дка 
119 от 363 дка (+102) 
Вълчи дол: 90 Варна: 365 Страна: 8852
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
58 от 9053 дка (-17) 
Вълчи дол: 9 Варна: 32 Страна: 769
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
Комасационен фактор: 213 дка 
26 от 426 дка (-14) 
Вълчи дол: 85 Варна: 344 Страна: 8092
57
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 312 дка 
19 от 936 дка (-4) 
Вълчи дол: 59 Варна: 263 Страна: 5172
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
0 от 3297 дка (+22)0
Вълчи дол: 42 Варна: 132 Страна: 2430

Ренти на арендаторите в Михалич

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор20
Кооперация Мир - с. Брестак60

Цени на земеделската земя по обяви в Михалич

23 ноември 2021 г.
23 ноември 2021 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Михалич по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
936
885
220
878
931
779
Кооперация Мир - с. Брестак706
374
359
953
412

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
120140184199
190195197195
456912566
164127200189
222179190162
329195216190
Кооперация Мир - с. Брестак146141156147
131154185141
8210110489
331106195215
1772605323293

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
212
220
299
215
174
244
Кооперация Мир - с. Брестак208
377
248
226
711

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
16
15
14
6
21
Кооперация Мир - с. Брестак4
4
39
33

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
65506589662566726757
14 15313 17313 32913 23913 274
6598529929511622
70267896793883138500
83757971822883308532
11 68811 28710 91610 75510 167
Кооперация Мир - с. Брестак19 76819 83119 62619 50319 354
29902957289228582288
120119257261363
89729071904290709053
356439439440426
953932930940936
78364328384532753297
Общо89 44685 44585 05984 60784 569

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
52775305530153485394
47574670469546514588
385762681
596680609609596
258264264281281
206205205205206
Кооперация Мир - с. Брестак138128163162149
789728748751132
120119119119119
6666585858
40404026
191919
42
Общо12 26812 24312 25912 30512 249

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
53
41
52
39
57
Кооперация Мир - с. Брестак43
61
40
57
84

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
53
41
52
39
57
Кооперация Мир - с. Брестак43
61
40
57
84

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Михалич (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.