Калоян общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Калоян

 
 
 
183
 
35506
 
10 434 (+45) 
 
12
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Калоян
Средни оценки
 
 
57
 
56
 
50

Арендатори в Калоян

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
7524 (-56) от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи дол7524 дка (-56)
Вълчи дол1395 дка (+40)
Ветрино76 дка (-1)
Вълчи дол58 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
720 (+7) от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
694 (+1) от 13 603 дка (+1434) 
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-580)
Добрич-селска1367 дка (+82)
Добрич-селска1125 дка (-359)
Тервел657 дка
Добрич-селска652 дка (+1)
Добрич-селска580 дка (-239)
Добрич-селска445 дка (+374)
Добрич-селска306 дка (-232)
Добрич-селска204 дка (-29)
Генерал Тошево196 дка
Добрич-селска186 дка
Добрич-селска144 дка (-87)
Тервел110 дка
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска57 дка (+1)
Генерал Тошево52 дка
Добрич-селска49 дка
Добрич-селска46 дка (-1)
Добрич-селска41 дка
Добрич-селска26 дка
Добрич-селска19 дка
Добрич-селска7 дка
Добрич-селска6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2)
Никола Козлево1453 дка (+2)
Нови пазар1258 дка
Нови пазар926 дка
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи дол1578 дка (-223)
Вълчи дол984 дка (-2)
Вълчи дол694 дка (+1)
Вълчи дол151 дка (-29)
Вълчи дол121 дка (+1)
Вълчи дол88 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
489 (+11) от 972 дка (+28) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна972 дка (+28)
Вълчи долКалоян489 дка (+11)
Вълчи долЕсеница286 дка (-29)
ВетриноДоброплодно168 дка (+46)
ВетриноЯгнило29 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
185 (-5) от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи дол7879 дка (-574)
Вълчи дол1563 дка (-10)
Ветрино334 дка
Вълчи дол206 дка (+1)
Вълчи дол185 дка (-5)
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
175 (+53) от 1622 дка (+671) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1622 дка (+671)
Вълчи дол681 дка (+619)
Вълчи дол628 дка
Вълчи дол175 дка (+53)
Вълчи дол117 дка (-1)
Вълчи дол21 дка
Комасационен фактор: 161 дка 
160 от 484 дка (+238) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна484 дка (+1)
Вълчи дол237 дка
Вълчи дол160 дка
Вълчи дол87 дка (+1)
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 584 дка 
121 от 1167 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1167 дка (-3)
Вълчи дол1046 дка (-3)
Вълчи дол121 дка
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна114 дка (+1)
Вълчи дол114 дка (+1)
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
65 (+1) от 10 271 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 271 дка (+37)
Вълчи дол9532 дка (-5)
Вълчи дол466 дка (+51)
Вълчи дол147 дка (-10)
Вълчи дол65 дка (+1)
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол9 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
15 от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
0 от 2288 дка (-570)
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2288 дка (-602)
Вълчи дол2124 дка (+17)
Вълчи дол132 дка (-619)
Вълчи дол18 дка
Вълчи дол14 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Калоян общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
7524 (-56) от 9053 дка (-17) 
Вълчи дол: 9 Варна: 32 Страна: 769
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
720 (+7) от 6391 дка (-748) 
Вълчи дол: 16 Варна: 67 Страна: 1267
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
694 (+1) от 13 603 дка (+1434) 
Вълчи дол: 26 Варна: 125 Страна: 355
65
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
489 (+11) от 972 дка (+28) 
Вълчи дол: 68 Варна: 258 Страна: 5074
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
185 (-5) от 10 167 дка (-588) 
Вълчи дол: 8 Варна: 27 Страна: 617
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
175 (+53) от 1622 дка (+671) 
Вълчи дол: 47 Варна: 201 Страна: 3858
Комасационен фактор: 161 дка 
160 от 484 дка (+238) 
Вълчи дол: 82 Варна: 328 Страна: 7516
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 584 дка 
121 от 1167 дка (-3) 
Вълчи дол: 55 Варна: 241 Страна: 4598
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (+1) 
Вълчи дол: 127 Варна: 494 Страна: 13124
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
65 (+1) от 10 271 дка (+37) 
Вълчи дол: 7 Варна: 26 Страна: 605
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
15 от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 371
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
0 от 2288 дка (-570)
Вълчи дол: 36 Варна: 171 Страна: 3132

Ренти на арендаторите в Калоян

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Искра Чипилска - Фея

Цени на земеделската земя по обяви в Калоян

9 юни 2023 г.
14 септември 2021 г.
17 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Калоян по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
359
3187
468
ЕТ Искра Чипилска - Фея578
779
220
854
885
374

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
8210110489
689791569809
351280252203
ЕТ Искра Чипилска - Фея6280266187
329195216190
456912566
796674171
190195197195
131154185141

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
248
254
432
ЕТ Искра Чипилска - Фея323
244
299
200
220
377

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
37
32
ЕТ Искра Чипилска - Фея87
21
15
4

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
89729071904290709053
63746459690771396391
10 77310 47312 40312 16913 603
ЕТ Искра Чипилска - Фея1155977875944972
11 68811 28710 91610 75510 167
6598529929511622
247246246246484
11701175117711701167
113113113113114
93899368973010 23410 271
14 15313 17313 32913 23913 274
29902957289228582288
Общо67 68366 15168 62268 88869 406

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
76627630756675807524
714701715713720
567663693694
ЕТ Искра Чипилска - Фея697587488478489
252252241190185
122122175
160160160160160
120119119121121
113113113113114
2019496465
5321415
120
Общо10 27010 28210 23610 23410 262

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
40
74
72
ЕТ Искра Чипилска - Фея65
57
41
46
53
61

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
40
74
72
ЕТ Искра Чипилска - Фея65
57
41
46
53
61

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Калоян (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.