Доброплодно общ. Ветрино

Обща информация
 

Доброплодно

 
 
 
736
 
21645
 
20 423  (-117) 
 
22
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Доброплодно
Средни оценки
 
 
52
 
55
 
50

Арендатори в Доброплодно

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
5760 (+317) от 7470 дка (-5579) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7470 дка (-5579)
Ветрино5760 дка (+317)
Ветрино1710 дка (-5896)
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
2593 (+204) от 3470 дка (+203) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3470 дка (+203)
Ветрино2593 дка (+204)
Ветрино535 дка (-1)
Вълчи дол223 дка
Ветрино119 дка
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2518 от 2638 дка (-1290) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2258 дка (-1)
ВетриноДоброплодно2145 дка
Вълчи долЕсеница113 дка (-1)
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1595 от 1975 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1975 дка (+37)
Ветрино1595 дка (+37)
Ветрино380 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна987 дка
Ветрино987 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
624 (-54) от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-201)
Ветрино624 дка (-54)
Ветрино234 дка (-158)
Ветрино119 дка
Ветрино11 дка (+11)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 613 дка 
613 от 613 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна613 дка (+3)
Ветрино613 дка (+3)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 273 дка 
489 от 546 дка (-2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-2)
Ветрино489 дка (-2)
Ветрино57 дка
Комасационен фактор: 459 дка 
459 от 459 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна459 дка (+64)
Ветрино459 дка (+64)
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна400 дка (+43)
Ветрино400 дка (+43)
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна282 дка
Ветрино282 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
198 от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
193 (+107) от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна177 дка (-3)
Ветрино177 дка (-3)
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
168 (+46) от 972 дка (+28) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна972 дка (+28)
Вълчи дол489 дка (+11)
Вълчи дол286 дка (-29)
Ветрино168 дка (+46)
Ветрино29 дка
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (-235) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна150 дка (-235)
Ветрино150 дка (-235)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
138 (+49) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка (+37)
Вълчи дол15 дка (+15)
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Комасационен фактор: 101 дка 
101 (+101) от 101 дка (-79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна101 дка (+101)
Ветрино101 дка (+101)
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
76 (-1) от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи дол7524 дка (-56)
Вълчи дол1395 дка (+40)
Ветрино76 дка (-1)
Вълчи дол58 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
73 от 648 дка (-76) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна648 дка (-76)
Вълчи дол420 дка
Ветрино73 дка
Ветрино73 дка
Вълчи дол52 дка (+52)
Вълчи дол30 дка (-128)
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 280 дка 
49 от 840 дка (-2) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна840 дка (-2)
Вълчи дол624 дка (-2)
Ветрино167 дка
Ветрино49 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Доброплодно общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
5760 (+317) от 7470 дка (-5579) 
Ветрино: 5 Варна: 50 Страна: 1055
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
2593 (+204) от 3470 дка (+203) 
Ветрино: 15 Варна: 129 Страна: 2349
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 134
37
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2518 от 2638 дка (-1290) 
Ветрино: 17 Варна: 156 Страна: 2873
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
Ветрино: 18 Варна: 172 Страна: 3171
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1595 от 1975 дка (+37) 
Ветрино: 20 Варна: 187 Страна: 3434
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
Ветрино: 27 Варна: 255 Страна: 5060
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
624 (-54) от 988 дка (-201) 
Ветрино: 26 Варна: 254 Страна: 5058
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 613 дка 
613 от 613 дка (+3) 
Ветрино: 33 Варна: 301 Страна: 6629
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 273 дка 
489 от 546 дка (-2) 
Ветрино: 35 Варна: 315 Страна: 7103
Комасационен фактор: 459 дка 
459 от 459 дка (+64) 
Ветрино: 37 Варна: 335 Страна: 7821
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+43) 
Ветрино: 41 Варна: 353 Страна: 8498
Комасационен фактор: 282 дка 
282 от 282 дка 
Ветрино: 50 Варна: 403 Страна: 10216
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
198 от 6391 дка (-748) 
Ветрино: 34 Варна: 67 Страна: 1271
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
193 (+107) от 17 598 дка (+593) 
Ветрино: 3 Варна: 12 Страна: 196
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (-3) 
Ветрино: 59 Варна: 455 Страна: 12069
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
168 (+46) от 972 дка (+28) 
Ветрино: 56 Варна: 258 Страна: 5110
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (-235) 
Ветрино: 62 Варна: 473 Страна: 12573
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
138 (+49) от 13 274 дка (+35) 
Ветрино: 8 Варна: 17 Страна: 372
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 134
Комасационен фактор: 101 дка 
101 (+101) от 101 дка (-79) 
Ветрино: 68 Варна: 507 Страна: 13483
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
76 (-1) от 9053 дка (-17) 
Ветрино: 71 Варна: 32 Страна: 776
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
73 от 648 дка (-76) 
Ветрино: 63 Варна: 293 Страна: 6444
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 280 дка 
49 от 840 дка (-2) 
Ветрино: 54 Варна: 275 Страна: 5541

Ренти на арендаторите в Доброплодно

Бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниДоброплодно

Арендатор
Христина Герасимова Василева

Ренти за община Ветрино (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Доброплодно

26
12
2842 лв./дка
2875 лв./дка
2500 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
29 ноември 2022 г.290025Тук
16 октомври 2022 г.250021Тук
14 октомври 2022 г.310026,4Тук
10 октомври 2022 г.285021Тук
10 октомври 2022 г.290042Тук
7 октомври 2022 г.290021Тук
7 октомври 2022 г.300021Тук
16 септември 2022 г.270019Тук
16 септември 2022 г.270019,5Тук
15 септември 2022 г.275019Тук
15 септември 2022 г.280020Тук
14 юни 2022 г.29993Тук

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Доброплодно по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
12 890
420
304
Христина Герасимова Василева
3187
920
578
885
359
455

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
122013262738
857412689
60677376
Христина Герасимова Василева
689791569809
163149168171
6280266187
190195197195
8210110489
198164288141

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
212
212
249
Христина Герасимова Василева
254
186
323
220
248
310

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
11
14
6
Христина Герасимова Василева
37
87
15
83
77

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
12 89012 85112 49713 0497470
33623305327132673470
45554582392039282638
Христина Герасимова Василева21052083217222592258
20422014201019381975
120410321032987987
100313901189988
640623616610613
563562542548546
156198339395459
324320358357400
356356336282282
63746459690771396391
16 56316 64416 79717 00517 598
1204177177180177
1155977875944972
127127380385150
14 15313 17313 32913 23913 274
180101
89729071904290709053
738727726724648
910900810842840
Общо78 57377 18477 52678 33771 290

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
55525500520854435760
24662413239523892593
38853983380038082518
Христина Герасимова Василева19891968205621452145
16601634163015581595
120410321032987987
620877678624
640623616610613
506505485491489
156198339395459
324320358357400
356356336282282
360367165198198
55558686193
1204177177180177
696970122168
127127380385150
58898989138
180101
7473837776
7972727373
494949
Общо20 94420 18120 30320 40219 788

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
33
37
Христина Герасимова Василева
74
43
66
53
40
57

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
33
37
Христина Герасимова Василева
74
43
66
53
40
57

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Доброплодно (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.