Белоградец общ. Ветрино

Обща информация
 

Белоградец

 
 
 
1161
 
03602
 
28 212 (+38) 
 
22
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Белоградец
Средни оценки
 
 
57
 
55
 
50

Арендатори в Белоградец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
13 927 (+5650) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8065)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-110)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
4198 (-9) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2575 (-312) от 4467 дка (+1481) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2674 дка (-312)
Ветрино2575 дка (-312)
Ветрино99 дка
Област: Шумен1793 дка
Нови пазар1656 дка
Нови пазар137 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
1710 (-5896) от 7470 дка (-5579) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7470 дка (-5579)
Ветрино5760 дка (+317)
Ветрино1710 дка (-5896)
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1244 дка (+101)
ВетриноБелоградец1244 дка (+101)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1017 дка (-9)
Ветрино1017 дка (-9)
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
934 (+65) от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
Комасационен фактор: 413 дка 
413 от 413 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна413 дка (+32)
Ветрино413 дка (+32)
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
355 (+74) от 4655 дка (-8) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4586 дка (-15)
Ветрино4231 дка (-89)
Ветрино355 дка (+74)
Област: Шумен69 дка (+7)
Нови пазар69 дка (+7)
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна345 дка (+90)
Ветрино345 дка (+90)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
307 (+33) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
Комасационен фактор: 306 дка 
306 от 306 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна306 дка
Ветрино306 дка
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 312 дка 
247 от 623 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна623 дка
Суворово376 дка
Ветрино247 дка
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна207 дка (+6)
Ветрино207 дка (+6)
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
124 от 726 дка (+262) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна726 дка (+201)
Ветрино399 дка (+171)
Ветрино124 дка
Ветрино89 дка
Провадия61 дка
Ветрино43 дка (+30)
Провадия10 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
119 от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-212)
Ветрино624 дка (-54)
Ветрино234 дка (-158)
Ветрино119 дка
Ветрино11 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
90 от 546 дка (-176) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-220)
Ветрино253 дка
Ветрино90 дка
Провадия61 дка
Провадия53 дка
Провадия36 дка
Ветрино17 дка (-220)
Ветрино15 дка
Ветрино13 дка
Провадия8 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 256 дка 
45 от 768 дка 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна644 дка
Ветрино599 дка
Ветрино45 дка
Област: Шумен124 дка
Нови пазар124 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
0 от 13 274 дка (+35)
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
0 от 3754 дка (-2827)
6 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3117 дка
Смядово3117 дка
Област: Варна481 дка (-2827)
Ветрино286 дка (-2819)
Вълчи дол195 дка (-8)
Област: Разград124 дка
Разград69 дка
Цар Калоян55 дка
Област: Търговище32 дка
Попово32 дка
34
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
0 от 11 004 дка (-1580)
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7970 дка (+76)
Никола Козлево3733 дка (+113)
Нови пазар3591 дка
Никола Козлево401 дка (+1)
Никола Козлево144 дка
Никола Козлево101 дка (-38)
Област: Добрич3034 дка (-1699)
Тервел2348 дка (-577)
Тервел331 дка (-1072)
Тервел312 дка (-50)
Тервел28 дка
Тервел15 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Белоградец общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
13 927 (+5650) от 57 897 дка (+14 671) 
Ветрино: 2 Варна: 5 Страна: 18
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
4198 (-9) от 25 333 дка (+57) 
Ветрино: 1 Варна: 4 Страна: 90
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2575 (-312) от 4467 дка (+1481) 
Ветрино: 16 Варна: 154 Страна: 1908
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
1710 (-5896) от 7470 дка (-5579) 
Ветрино: 5 Варна: 50 Страна: 1049
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
Ветрино: 24 Варна: 235 Страна: 4440
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
Ветрино: 25 Варна: 253 Страна: 4947
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
934 (+65) от 17 598 дка (+593) 
Ветрино: 3 Варна: 12 Страна: 198
Комасационен фактор: 413 дка 
413 от 413 дка (+32) 
Ветрино: 40 Варна: 347 Страна: 8261
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
355 (+74) от 4655 дка (-8) 
Ветрино: 12 Варна: 104 Страна: 1830
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+90) 
Ветрино: 44 Варна: 371 Страна: 9085
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
307 (+33) от 5700 дка (+1357) 
Ветрино: 22 Варна: 81 Страна: 1467
Комасационен фактор: 306 дка 
306 от 306 дка 
Ветрино: 47 Варна: 385 Страна: 9680
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 312 дка 
247 от 623 дка 
Ветрино: 52 Варна: 300 Страна: 6526
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (+6) 
Ветрино: 55 Варна: 435 Страна: 11391
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
124 от 726 дка (+262) 
Ветрино: 31 Варна: 287 Страна: 6000
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
119 от 988 дка (-201) 
Ветрино: 26 Варна: 254 Страна: 5023
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
90 от 546 дка (-176) 
Ветрино: 42 Варна: 314 Страна: 7033
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 256 дка 
45 от 768 дка 
Ветрино: 32 Варна: 294 Страна: 5795
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
0 от 13 274 дка (+35)
Ветрино: 8 Варна: 17 Страна: 371
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 40
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
0 от 3754 дка (-2827)
Ветрино: 49 Варна: 329 Страна: 2204
34
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 132
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
Ветрино: 17 Варна: 156 Страна: 2859
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
0 от 11 004 дка (-1580)
Ветрино: 77 Варна: 569 Страна: 540

Ренти на арендаторите в Белоградец

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар

Цени на земеделската земя по обяви в Белоградец

28 март 2023 г.
16 ноември 2021 г.
15 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Белоградец по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
523
581
961
12 890
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар92
920
871
1632
885
1031
304
458

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
296273264271
161128192155
63110940171
122013262738
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар571089066
163149168171
676091152
17192132226
3784641051461
190195197195
641471522
60677376
495434654275

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
519
267
178
212
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар718
186
175
139
220
506
249
599

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
15
23
12
11
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар
24
46
51
15
6
60

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
57 03359 89056 20143 22657 897
23 83924 78224 96725 27625 333
57663411343729864467
12 89012 85112 49713 0497470
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар11011165120911431244
97899699610261017
16 56316 64416 79717 00517 598
262132427381413
52274775463546634655
858182255345
979110 597563943435700
257257257306306
623
169197201207
410419515464726
100313901189988
569866721722546
571723768768
14 15313 17313 32913 23913 274
18 56317 52216 77765813754
45554582392039282638
82466739719412 58411 004
Общо180 288180 625171 910153 335160 973

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
843986088704827713 927
41004044421342074198
34243355334528872575
73387351728976061710
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар11011165120911431244
97899699610261017
556586776869934
26244338381413
396303296281355
858182255345
62274307
257257257306306
247
169197201207
124124175124124
11380119119
1689899090
4545
4644
46
168148
48
Общо27 38427 47728 10828 09128 163

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
80
55
42
67
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар52
43
38
43
53
86
37
82

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
80
55
42
67
ЕТ Аваси - Ахмед Маджар52
43
38
43
53
86
37
82

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Белоградец (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.