Средно село общ. Ветрино

Обща информация
 

Средно село

 
 
 
47
 
68480
 
4818 (+2) 
 
6
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Средно село
Средни оценки
 
 
53
 
55
 
50

Арендатори в Средно село

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
3287 (-39) от 7367 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7367 дка (-53)
Ветрино4080 дка (-14)
Ветрино3287 дка (-39)
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна691 дка
Ветрино691 дка
Област: София124 дка (-13)
Самоков124 дка (-13)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
359 от 945 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна945 дка
Ветрино482 дка
Ветрино359 дка
Ветрино104 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
251 от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
119 от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи долМихалич4588 дка (-63)
ВетриноМомчилово4463 дка (-52)
ВетриноВетрино1603 дка (+12)
Вълчи долЩипско1357 дка (+35)
Вълчи долИскър657 дка (+1)
Вълчи долКракра164 дка
ВетриноДоброплодно138 дка (+49)
Вълчи долЕсеница133 дка (+1)
ВетриноСредно село119 дка
Вълчи долВълчи дол37 дка
Вълчи долКалоян15 дка
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
70 от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Средно село общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
3287 (-39) от 7367 дка (-53) 
Ветрино: 6 Варна: 51 Страна: 1066
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
Ветрино: 29 Варна: 290 Страна: 5582
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
359 от 945 дка 
Ветрино: 28 Варна: 261 Страна: 5148
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
251 от 6391 дка (-748) 
Ветрино: 34 Варна: 67 Страна: 1267
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
119 от 13 274 дка (+35) 
Ветрино: 8 Варна: 17 Страна: 371
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
70 от 17 598 дка (+593) 
Ветрино: 3 Варна: 12 Страна: 198

Ренти на арендаторите в Средно село

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Радиян - 2001 ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Средно село

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Средно село по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
699
3187
Радиян - 2001 ООД885
920

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
141133173143
689791569809
Радиян - 2001 ООД190195197195
163149168171

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
204
254
Радиян - 2001 ООД220
186

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
30
37
Радиян - 2001 ООД15

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
69916982738574207367
716715901828815
934931945945945
63746459690771396391
Радиян - 2001 ООД14 15313 17313 32913 23913 274
16 56316 64416 79717 00517 598
Общо45 73144 90446 26446 57646 390

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
33233280329033263287
716715749691691
357355359359359
252251251251251
Радиян - 2001 ООД132133133119119
4040407070
Общо48204774482248164777

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
74
Радиян - 2001 ООД53
43

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
74
Радиян - 2001 ООД53
43

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Средно село (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.