Самоков обл. София

Обща информация
 

Самоков

 
 
25
 
54 910 
 
129
 
8.4 / 22%
 
Обяви за земеделска земя в Самоков
Средни оценки
 
 
37
 
44

Арендатори в община Самоков

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4288 дка 
4288 от 4288 дка (+1967) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4288 дка (+1967)
Самоков4288 дка (+1967)
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3816 дка 
3816 от 3816 дка (-191) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3816 дка (-191)
Самоков3816 дка (-191)
66
2019
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3182 дка 
3182 от 3182 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3182 дка (+23)
Самоков3182 дка (+23)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1941 дка 
1941 от 1941 дка (+38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1941 дка (+38)
СамоковПоповяне1941 дка (+38)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 799 дка 
1598 от 1598 дка (+106) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1598 дка (+106)
Самоков1428 дка (-64)
Самоков170 дка (+170)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 740 дка 
1479 от 1479 дка (+89) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1479 дка (+89)
Самоков1207 дка (+70)
Самоков272 дка (+19)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1413 дка 
1413 от 1413 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1413 дка (+13)
Самоков1413 дка (+13)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 539 дка 
1078 от 1078 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1078 дка (+118)
Самоков688 дка (+101)
Самоков390 дка (+17)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
1022 от 1022 дка (-251) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1022 дка (-251)
Самоков1022 дка (-251)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 937 дка 
937 от 937 дка (+499) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София937 дка (+499)
Самоков937 дка (+499)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 884 дка 
884 от 884 дка (-249) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София884 дка (-249)
Самоков884 дка (-249)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 776 дка 
776 от 776 дка (-61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София776 дка (-61)
Самоков776 дка (-61)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка (-37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София746 дка (-37)
Самоков746 дка (-37)
Комасационен фактор: 691 дка 
691 от 691 дка (+304) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София691 дка (+304)
Самоков691 дка (+304)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 657 дка 
657 от 657 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София657 дка (+31)
Самоков657 дка (+31)
Комасационен фактор: 323 дка 
645 от 645 дка (+284) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София645 дка (+284)
Самоков343 дка (+192)
Самоков302 дка (+92)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 312 дка 
623 от 623 дка (+109) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София623 дка (+109)
Самоков555 дка (+109)
Самоков68 дка
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 620 дка 
620 от 620 дка (-26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София620 дка (-26)
Самоков620 дка (-26)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 308 дка 
615 от 615 дка (+24) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София615 дка (+24)
Самоков384 дка (-9)
Самоков231 дка (+33)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 151 дка 
604 от 604 дка (+18) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София604 дка (+18)
Самоков213 дка (+17)
Самоков198 дка
Самоков172 дка (+1)
Самоков21 дка
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (+281) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София581 дка (+281)
Самоков581 дка (+281)
6
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 281 дка 
562 от 562 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София562 дка
Самоков294 дка
Самоков268 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 544 дка 
544 от 544 дка (+178) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София544 дка (+178)
Самоков544 дка (+178)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 533 дка 
533 от 533 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София533 дка (+47)
Самоков533 дка (+47)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 533 дка 
533 от 533 дка (+93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София533 дка (+93)
Самоков533 дка (+93)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 260 дка 
519 от 519 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София519 дка (+31)
Самоков375 дка (+92)
Самоков144 дка (-61)
Комасационен фактор: 509 дка 
509 от 509 дка (-161) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София509 дка (-161)
Самоков509 дка (-161)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка (+127) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София505 дка (+127)
Самоков505 дка (+127)
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+132) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София472 дка (+132)
Самоков260 дка (+150)
Самоков212 дка (-18)
Комасационен фактор: 457 дка 
457 от 457 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София457 дка (-1)
Самоков457 дка (-1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Самоков обл. София Страна
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4288 дка 
4288 от 4288 дка (+1967) 
София: 23 Страна: 1992
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3816 дка 
3816 от 3816 дка (-191) 
София: 29 Страна: 2177
66
2019
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3182 дка 
3182 от 3182 дка (+23) 
София: 38 Страна: 2512
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1941 дка 
1941 от 1941 дка (+38) 
София: 63 Страна: 3483
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 799 дка 
1598 от 1598 дка (+106) 
София: 80 Страна: 3917
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 740 дка 
1479 от 1479 дка (+89) 
София: 84 Страна: 4077
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1413 дка 
1413 от 1413 дка (+13) 
София: 90 Страна: 4184
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 539 дка 
1078 от 1078 дка (+118) 
София: 120 Страна: 4834
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
1022 от 1022 дка (-251) 
София: 130 Страна: 4968
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 937 дка 
937 от 937 дка (+499) 
София: 148 Страна: 5204
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 884 дка 
884 от 884 дка (-249) 
София: 153 Страна: 5374
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 776 дка 
776 от 776 дка (-61) 
София: 183 Страна: 5801
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка (-37) 
София: 190 Страна: 5946
Комасационен фактор: 691 дка 
691 от 691 дка (+304) 
София: 206 Страна: 6220
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 657 дка 
657 от 657 дка (+31) 
София: 220 Страна: 6408
Комасационен фактор: 323 дка 
645 от 645 дка (+284) 
София: 223 Страна: 6464
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 312 дка 
623 от 623 дка (+109) 
София: 234 Страна: 6595
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 620 дка 
620 от 620 дка (-26) 
София: 236 Страна: 6606
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 308 дка 
615 от 615 дка (+24) 
София: 238 Страна: 6624
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 151 дка 
604 от 604 дка (+18) 
София: 243 Страна: 6682
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (+281) 
София: 255 Страна: 6836
6
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 281 дка 
562 от 562 дка 
София: 259 Страна: 6969
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 544 дка 
544 от 544 дка (+178) 
София: 268 Страна: 7126
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 533 дка 
533 от 533 дка (+47) 
София: 272 Страна: 7215
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 533 дка 
533 от 533 дка (+93) 
София: 273 Страна: 7216
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 260 дка 
519 от 519 дка (+31) 
София: 278 Страна: 7317
Комасационен фактор: 509 дка 
509 от 509 дка (-161) 
София: 284 Страна: 7399
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка (+127) 
София: 285 Страна: 7429
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+132) 
София: 303 Страна: 7692
Комасационен фактор: 457 дка 
457 от 457 дка (-1) 
София: 311 Страна: 7849

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Самоков, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Самоков (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41504155003500
2021.31295115003500
2021.2128335002400
20211402295003500
2022.41818412002059
2022.3205883605357
2022.22576177005357
2022.12012118004694
20222241403605357
2023.3202879493000
2023.21883178505000
2023.11051153143571
20231589393145000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Лустра - с. Поповяне
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
38
66
Кооперация Лустра - с. Поповяне
6

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
38
66
Кооперация Лустра - с. Поповяне
6

Няма намерени резултати

118 778 дка
54 910 дка
114 946
36 275 (32%)
8.35
7
8.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
63669
733 938
827 575
937 074
1016 522

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.