София

Обща информация
 

София

 
216
 
682 633 
 
1000
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в София
Средни оценки
 
 
44

Арендатори в област София

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
25 199 от 25 199 дка (+14 047) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София25 199 дка (+14 047)
Елин Пелин15 888 дка (+13 569)
Елин Пелин2554 дка (+50)
Горна Малина2460 дка (+296)
Елин Пелин2238 дка (+17)
Елин Пелин668 дка (+110)
Елин Пелин419 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (-28)
Елин Пелин178 дка (+8)
Елин Пелин155 дка (+20)
Елин Пелин138 дка (+1)
Елин Пелин43 дка
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
18 734 (+978) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин Пелин8673 дка (-19)
Елин Пелин4006 дка (-282)
Горна Малина3170 дка (+1290)
Елин Пелин2275 дка (+1)
Елин Пелин274 дка (-4)
Елин Пелин154 дка (-23)
Елин Пелин152 дка
Елин Пелин20 дка (+20)
Елин Пелин10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
Садово6964 дка (+105)
Асеновград1364 дка (+175)
Раковски1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя Даскалови65 дка (+1)
54
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3823 дка 
15 291 от 15 291 дка (+257) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София15 291 дка (+257)
Елин Пелин11 365 дка (+75)
Елин Пелин3539 дка (-33)
Елин Пелин238 дка (+238)
Елин Пелин149 дка (-23)
44
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 14 166 дка 
14 166 от 14 166 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София14 166 дка
Елин ПелинЕлин Пелин14 166 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
10 900 (+263) от 11 401 дка (+764) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София10 900 дка (+263)
Сливница3374 дка
Драгоман1990 дка (+15)
Сливница1747 дка (+40)
Драгоман1478 дка (+20)
Драгоман628 дка (+10)
Драгоман552 дка (+12)
Драгоман415 дка (+16)
Драгоман274 дка (+67)
Сливница254 дка (+44)
Сливница94 дка (+30)
Драгоман52 дка (+2)
Сливница42 дка (+7)
Област: София (столица)501 дка (+501)
Столична501 дка (+501)
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
9326 от 9326 дка (+2457) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София9326 дка (+2457)
Елин Пелин2622 дка (-38)
Горна Малина1515 дка (+1515)
Ихтиман1512 дка (-32)
Ихтиман1258 дка (-15)
Елин Пелин1016 дка (+1016)
Елин Пелин890 дка (-9)
Елин Пелин253 дка (+20)
Елин Пелин197 дка
Елин Пелин63 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
8207 (+12) от 10 325 дка (+2130) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София8207 дка (+12)
Божурище6829 дка (+1)
Божурище921 дка (-26)
Божурище457 дка (+37)
Област: София (столица)2118 дка (+2118)
Столична1662 дка (+1662)
Столична456 дка (+456)
22
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 7714 дка 
7714 от 7714 дка (+487) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7714 дка (+487)
Ботевград7714 дка (+487)
54
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
7488 (+55) от 7695 дка (+262) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7488 дка (+55)
Божурище4977 дка (+12)
Божурище1816 дка (-56)
Божурище319 дка
Божурище185 дка (+13)
Костинброд109 дка (+4)
Костинброд82 дка (+82)
Област: София (столица)207 дка (+207)
Столична207 дка (+207)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2496 дка 
7487 от 7487 дка (-1114) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7487 дка (-1114)
Елин Пелин6948 дка (-1112)
Горна Малина355 дка (-2)
Елин Пелин184 дка
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
7206 от 7206 дка (+107) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7206 дка (+107)
Горна Малина4893 дка (+118)
Божурище2041 дка (+12)
Божурище200 дка (+4)
Елин Пелин72 дка (-27)
48
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
6947 от 6947 дка (+196) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6947 дка (+196)
Горна Малина4074 дка (+245)
Горна Малина2239 дка (-57)
Горна Малина321 дка (+157)
Горна Малина252 дка
Горна Малина32 дка (-149)
Горна Малина29 дка
49
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
6596 от 6596 дка (+201) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6596 дка (+201)
Ботевград3098 дка (-147)
Ботевград1477 дка (+323)
Ботевград1061 дка (-16)
Ботевград839 дка (+45)
Ботевград121 дка (-4)
26
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1071 дка 
6424 от 6424 дка (-18) 
6 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6424 дка (-18)
Чавдар4441 дка (-44)
Мирково1105 дка (-28)
Мирково610 дка
Челопеч143 дка (-5)
Мирково82 дка (+16)
Златица43 дка (+43)
45
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2913 дка 
5825 от 5825 дка (+721) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5825 дка (+721)
Ботевград5549 дка (+598)
Ботевград276 дка (+123)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
5783 от 5783 дка (-122) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5783 дка (-122)
Елин Пелин1851 дка (-21)
Елин Пелин1467 дка (+5)
Горна Малина1363 дка
Елин Пелин1102 дка (-106)
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
5160 от 5160 дка (+136) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5160 дка (+136)
Сливница2681 дка (+231)
Драгоман694 дка (-48)
Сливница431 дка (-41)
Драгоман431 дка (-1)
Драгоман330 дка (+1)
Сливница324 дка (-2)
Драгоман208 дка (+6)
Драгоман32 дка
Драгоман29 дка (-10)
Комасационен фактор: 1675 дка 
5026 от 5026 дка (+4911) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5026 дка (+4911)
Долна баня4502 дка (+4502)
Долна баня409 дка (+409)
Ихтиман115 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
4673 от 4673 дка (-285) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4673 дка (-285)
Костинброд2284 дка (-261)
Божурище2169 дка (-21)
Костинброд220 дка (-3)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4568 дка 
4568 от 4568 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4568 дка (-32)
Божурище4568 дка (-32)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4387 (-37) от 9054 дка (+4630) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)4667 дка (+4667)
Столична4014 дка (+4014)
Столична611 дка (+611)
Столична42 дка (+42)
Област: София4387 дка (-37)
Елин Пелин2956 дка (-7)
Елин Пелин1019 дка (-8)
Елин Пелин412 дка (-22)
48
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 876 дка 
4381 от 4381 дка (+328) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4381 дка (+328)
Горна Малина2435 дка (+63)
Горна Малина1526 дка (+45)
Горна Малина186 дка (+101)
Горна Малина148 дка (+99)
Горна Малина86 дка (+20)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4288 дка 
4288 от 4288 дка (+1967) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4288 дка (+1967)
Самоков4288 дка (+1967)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
4285 (+252) от 11 328 дка (+7295) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)7043 дка (+7043)
Столична5443 дка (+5443)
Столична1455 дка (+1455)
Столична145 дка (+145)
Област: София4285 дка (+252)
Костинброд2928 дка (+146)
Костинброд982 дка (+109)
Елин Пелин375 дка (-3)
36
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4142 дка 
4142 от 4142 дка (-217) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4142 дка (-217)
Ботевград4142 дка (-217)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 797 дка 
3986 от 3986 дка (-67) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3986 дка (-67)
Божурище2773 дка (-41)
Божурище1000 дка (-197)
Костинброд135 дка (+135)
Божурище58 дка (+16)
Божурище20 дка (+20)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
3962 от 3962 дка (-12) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3962 дка (-12)
Ихтиман1491 дка (-73)
Ихтиман1486 дка (+96)
Ихтиман985 дка (-35)
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
3818 от 5234 дка (-165) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3818 дка
Правец2539 дка
Правец1001 дка
Правец278 дка
Област: Ловеч1416 дка (-165)
Ябланица1416 дка (-165)
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3816 дка 
3816 от 3816 дка (-191) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3816 дка (-191)
Самоков3816 дка (-191)
27
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
3800 от 3800 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3800 дка (-12)
Елин Пелин3486 дка (-5)
Елин Пелин314 дка (-7)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. София Страна Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
25 199 от 25 199 дка (+14 047) 
Страна: 92
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
18 734 (+978) от 28 159 дка (+1261) 
Страна: 63
54
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3823 дка 
15 291 от 15 291 дка (+257) 
Страна: 277
44
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 14 166 дка 
14 166 от 14 166 дка 
Страна: 323
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
Страна: 92
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
10 900 (+263) от 11 401 дка (+764) 
Страна: 502
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
9326 от 9326 дка (+2457) 
Страна: 740
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
8207 (+12) от 10 325 дка (+2130) 
Страна: 604
22
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 7714 дка 
7714 от 7714 дка (+487) 
Страна: 992
54
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
7488 (+55) от 7695 дка (+262) 
Страна: 995
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2496 дка 
7487 от 7487 дка (-1114) 
Страна: 1051
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
7206 от 7206 дка (+107) 
Страна: 1101
48
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
6947 от 6947 дка (+196) 
Страна: 1150
49
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
6596 от 6596 дка (+201) 
Страна: 1224
26
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1071 дка 
6424 от 6424 дка (-18) 
Страна: 1262
45
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2913 дка 
5825 от 5825 дка (+721) 
Страна: 1442
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
5783 от 5783 дка (-122) 
Страна: 1456
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
5160 от 5160 дка (+136) 
Страна: 1657
Комасационен фактор: 1675 дка 
5026 от 5026 дка (+4911) 
Страна: 1693
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
4673 от 4673 дка (-285) 
Страна: 1835
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4568 дка 
4568 от 4568 дка (-32) 
Страна: 1879
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4387 (-37) от 9054 дка (+4630) 
Страна: 775
48
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 876 дка 
4381 от 4381 дка (+328) 
Страна: 1950
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 4288 дка 
4288 от 4288 дка (+1967) 
Страна: 1992
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
4285 (+252) от 11 328 дка (+7295) 
Страна: 510
36
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4142 дка 
4142 от 4142 дка (-217) 
Страна: 2053
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 797 дка 
3986 от 3986 дка (-67) 
Страна: 2108
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
3962 от 3962 дка (-12) 
Страна: 2120
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
3818 от 5234 дка (-165) 
Страна: 1622
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3816 дка 
3816 от 3816 дка (-191) 
Страна: 2177
27
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
3800 от 3800 дка (-12) 
Страна: 2186

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област София (2022)

216
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201013
2021.421941541556979
2021.31790862606730
2021.21726195005000
202168320262591556979
2022.423211132576497
2022.324531382576845
2022.224451492866783
2022.125491512606954
202276724505512576954
2023.332421262536983
2023.222921592576497
2023.123011772576866
202325554622536983

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
67
54
ЕТ Илия Йорданов - Токала44
76
53
22
54
39
48
49
26
45
42
36
49
48
36
55
38
27

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
67
54
ЕТ Илия Йорданов - Токала44
76
53
22
54
39
48
49
26
45
42
36
49
48
36
55
38
27

Няма намерени резултати

920 472 дка
682 633 дка
705 808
276 146 (39%)
6.68
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
113
24
326 330
4198 486
5205 655
6117 997
784 508
882 755
9109 724
1095 000

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.