Столична обл. София (столица)

Обща информация
 

Столична

 
21
 
107 847 
 
85
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Столична
Средни оценки
 
 
48
 
48

Арендатори в община Столична

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3273 дка 
16 363 (+16 363) от 16 363 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)16 363 дка (+16 363)
Столична10 748 дка (+10 748)
Столична3388 дка (+3388)
Столична1929 дка (+1929)
Столична271 дка (+271)
Столична27 дка (+27)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2728 дка 
10 911 (+10 911) от 10 911 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)10 911 дка (+10 911)
Столична8177 дка (+8177)
Столична2376 дка (+2376)
Столична182 дка (+182)
Столична176 дка (+176)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
7043 (+7043) от 11 328 дка (+7295) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)7043 дка (+7043)
Столична5443 дка (+5443)
Столична1455 дка (+1455)
Столична145 дка (+145)
Област: София4285 дка (+252)
Костинброд2928 дка (+146)
Костинброд982 дка (+109)
Елин Пелин375 дка (-3)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 956 дка 
5737 (+5737) от 5737 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)5737 дка (+5737)
СтоличнаЧепинци3940 дка (+3940)
СтоличнаНегован646 дка (+646)
СтоличнаВойнеговци401 дка (+401)
СтоличнаСофия328 дка (+328)
СтоличнаСветоврачене264 дка (+264)
СтоличнаЛокорско158 дка (+158)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4667 (+4667) от 9054 дка (+4630) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)4667 дка (+4667)
Столична4014 дка (+4014)
Столична611 дка (+611)
Столична42 дка (+42)
Област: София4387 дка (-37)
Елин Пелин2956 дка (-7)
Елин Пелин1019 дка (-8)
Елин Пелин412 дка (-22)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1445 дка 
4336 (+4336) от 4336 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)4336 дка (+4336)
Столична3508 дка (+3508)
Столична477 дка (+477)
Столична351 дка (+351)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1038 дка 
4150 (+4150) от 4150 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)4150 дка (+4150)
Столична3418 дка (+3418)
Столична522 дка (+522)
Столична133 дка (+133)
Столична77 дка (+77)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3755 дка 
3755 (+3755) от 3755 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)3755 дка (+3755)
Столична3755 дка (+3755)
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 703 дка 
2812 (+2812) от 2812 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2812 дка (+2812)
Столична1925 дка (+1925)
Столична675 дка (+675)
Столична126 дка (+126)
Столична86 дка (+86)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1387 дка 
2773 (+2773) от 2773 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2773 дка (+2773)
Столична2475 дка (+2475)
Столична298 дка (+298)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 526 дка 
2629 (+2629) от 2629 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2629 дка (+2629)
Столична1564 дка (+1564)
Столична451 дка (+451)
Столична322 дка (+322)
Столична262 дка (+262)
Столична30 дка (+30)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2306 (+2306) от 2306 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2306 дка (+2306)
Столична2034 дка (+2034)
Столична159 дка (+159)
Столична81 дка (+81)
Столична32 дка (+32)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
2266 (+2266) от 2266 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2266 дка (+2266)
Столична1818 дка (+1818)
Столична448 дка (+448)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
2118 (+2118) от 10 325 дка (+2130) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София8207 дка (+12)
Божурище6829 дка (+1)
Божурище921 дка (-26)
Божурище457 дка (+37)
Област: София (столица)2118 дка (+2118)
Столична1662 дка (+1662)
Столична456 дка (+456)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1056 дка 
2112 (+2112) от 2112 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2112 дка (+2112)
Столична1819 дка (+1819)
Столична293 дка (+293)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
2017 (+2017) от 5441 дка (+1997) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3424 дка (-20)
Костинброд1855 дка (-11)
Костинброд1397 дка (-9)
Костинброд172 дка
Област: София (столица)2017 дка (+2017)
Столична1121 дка (+1121)
Столична896 дка (+896)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 400 дка 
2002 (+2002) от 2002 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)2002 дка (+2002)
Столична698 дка (+698)
Столична472 дка (+472)
Столична423 дка (+423)
Столична399 дка (+399)
Столична10 дка (+10)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 543 дка 
1629 (+1629) от 1629 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1629 дка (+1629)
Столична816 дка (+816)
Столична793 дка (+793)
Столична20 дка (+20)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 800 дка 
1599 (+1599) от 1599 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1599 дка (+1599)
Столична1309 дка (+1309)
Столична290 дка (+290)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1429 дка 
1429 (+1429) от 1429 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1429 дка (+1429)
Столична1429 дка (+1429)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1283 дка 
1283 (+1283) от 1283 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1283 дка (+1283)
Столична1283 дка (+1283)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1217 дка 
1217 (+1217) от 1217 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1217 дка (+1217)
Столична1217 дка (+1217)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1151 дка 
1151 (+1151) от 1151 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1151 дка (+1151)
Столична1151 дка (+1151)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 378 дка 
1133 (+1133) от 1133 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1133 дка (+1133)
Столична1000 дка (+1000)
Столична88 дка (+88)
Столична45 дка (+45)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 565 дка 
1129 (+1129) от 1129 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1129 дка (+1129)
Столична776 дка (+776)
Столична353 дка (+353)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 550 дка 
1100 (+1100) от 1100 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)1100 дка (+1100)
Столична978 дка (+978)
Столична122 дка (+122)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 954 дка 
954 (+954) от 954 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)954 дка (+954)
Столична954 дка (+954)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 235 дка 
940 (+940) от 940 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)940 дка (+940)
Столична505 дка (+505)
Столична355 дка (+355)
Столична45 дка (+45)
Столична35 дка (+35)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 891 дка 
891 (+891) от 891 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)891 дка (+891)
Столична891 дка (+891)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 875 дка 
875 (+875) от 875 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)875 дка (+875)
Столична875 дка (+875)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Столична обл. София (столица) Страна
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3273 дка 
16 363 (+16 363) от 16 363 дка 
София (столица): 1 Страна: 240
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2728 дка 
10 911 (+10 911) от 10 911 дка 
София (столица): 2 Страна: 554
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
7043 (+7043) от 11 328 дка (+7295) 
София (столица): 3 Страна: 510
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 956 дка 
5737 (+5737) от 5737 дка 
София (столица): 4 Страна: 1471
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4667 (+4667) от 9054 дка (+4630) 
София (столица): 5 Страна: 775
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1445 дка 
4336 (+4336) от 4336 дка 
София (столица): 6 Страна: 1975
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1038 дка 
4150 (+4150) от 4150 дка 
София (столица): 7 Страна: 2046
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3755 дка 
3755 (+3755) от 3755 дка 
София (столица): 8 Страна: 2216
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 703 дка 
2812 (+2812) от 2812 дка 
София (столица): 9 Страна: 2763
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1387 дка 
2773 (+2773) от 2773 дка 
София (столица): 10 Страна: 2789
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 526 дка 
2629 (+2629) от 2629 дка 
София (столица): 11 Страна: 2880
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2306 (+2306) от 2306 дка 
София (столица): 12 Страна: 3135
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
2266 (+2266) от 2266 дка 
София (столица): 13 Страна: 3165
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
2118 (+2118) от 10 325 дка (+2130) 
София (столица): 14 Страна: 604
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1056 дка 
2112 (+2112) от 2112 дка 
София (столица): 15 Страна: 3312
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
2017 (+2017) от 5441 дка (+1997) 
София (столица): 16 Страна: 1554
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 400 дка 
2002 (+2002) от 2002 дка 
София (столица): 17 Страна: 3401
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 543 дка 
1629 (+1629) от 1629 дка 
София (столица): 18 Страна: 3863
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 800 дка 
1599 (+1599) от 1599 дка 
София (столица): 19 Страна: 3915
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1429 дка 
1429 (+1429) от 1429 дка 
София (столица): 20 Страна: 4151
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1283 дка 
1283 (+1283) от 1283 дка 
София (столица): 21 Страна: 4395
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1217 дка 
1217 (+1217) от 1217 дка 
София (столица): 22 Страна: 4522
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1151 дка 
1151 (+1151) от 1151 дка 
София (столица): 23 Страна: 4663
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 378 дка 
1133 (+1133) от 1133 дка 
София (столица): 24 Страна: 4706
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 565 дка 
1129 (+1129) от 1129 дка 
София (столица): 25 Страна: 4716
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 550 дка 
1100 (+1100) от 1100 дка 
София (столица): 26 Страна: 4786
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 954 дка 
954 (+954) от 954 дка 
София (столица): 27 Страна: 5158
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 235 дка 
940 (+940) от 940 дка 
София (столица): 28 Страна: 5199
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 891 дка 
891 (+891) от 891 дка 
София (столица): 29 Страна: 5353
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 875 дка 
875 (+875) от 875 дка 
София (столица): 30 Страна: 5413

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Столична, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Столична (2022)

21
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201013
2021.422751071296923
2021.32070401506001
2021.2229791505101
2021120922241561296923
2022.43561662936737
2022.32882812546666
2022.23105562826666
2022.12860782936923
202230802812546923
2023.33606703006902
2023.23481862936902
2023.13535802936903
202335372362936903

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Витоша - 92 ООД

Няма намерени резултати

172 754 дка
107 847 дка
246 027
54 464 (22%)
4.92
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
319 994
490 331
524 976
620 947
75979
83904
94545
102077

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.