Сливница обл. София

Обща информация
 

Сливница

 
 
11
 
33 241 
 
45
 
6.4 / 48%
 
Обяви за земеделска земя в Сливница
Средни оценки
 
 
58
 
44

Арендатори в община Сливница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
5511 (+121) от 11 401 дка (+764) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София10 900 дка (+263)
Сливница3374 дка
Драгоман1990 дка (+15)
Сливница1747 дка (+40)
Драгоман1478 дка (+20)
Драгоман628 дка (+10)
Драгоман552 дка (+12)
Драгоман415 дка (+16)
Драгоман274 дка (+67)
Сливница254 дка (+44)
Сливница94 дка (+30)
Драгоман52 дка (+2)
Сливница42 дка (+7)
Област: София (столица)501 дка (+501)
Столична501 дка (+501)
78
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 717 дка 
3585 от 3585 дка (+721) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3585 дка (+721)
Сливница3365 дка (+662)
Сливница165 дка (+55)
Сливница30 дка (-7)
Сливница14 дка
Сливница11 дка (+11)
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
3436 (+188) от 5160 дка (+136) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5160 дка (+136)
Сливница2681 дка (+231)
Драгоман694 дка (-48)
Сливница431 дка (-41)
Драгоман431 дка (-1)
Драгоман330 дка (+1)
Сливница324 дка (-2)
Драгоман208 дка (+6)
Драгоман32 дка
Драгоман29 дка (-10)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 329 дка 
2630 от 2630 дка (+96) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2630 дка (+96)
СливницаАЛДОМИРОВЦИ1048 дка (+88)
СливницаБРАТУШКОВО727 дка (+150)
СливницаРАДУЛОВЦИ375 дка (-75)
СливницаДРАГОТИНЦИ249 дка (-16)
СливницаРАКИТА142 дка (-51)
СливницаБЪРЛОЖНИЦА36 дка
СливницаПОВАЛИРЪЖ34 дка
СливницаИЗВОР19 дка
57
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 225 дка 
1352 от 1352 дка (-196) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1352 дка (-196)
Сливница614 дка (-194)
Сливница331 дка (+53)
Сливница241 дка (-11)
Сливница75 дка (-1)
Сливница47 дка (-38)
Сливница44 дка (-5)
56
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 443 дка 
1328 от 1328 дка (-300) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1328 дка (-300)
Сливница1108 дка (-292)
Сливница216 дка (-12)
Сливница4 дка (+4)
78
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 424 дка 
1272 от 1272 дка (-25) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1272 дка (-25)
Сливница1094 дка (-19)
Сливница91 дка (-11)
Сливница87 дка (+5)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1153 дка 
1153 от 1153 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1153 дка
Сливница1153 дка
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 556 дка 
1152 (+2) от 2222 дка (-33) 
4 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1152 дка (+2)
Сливница773 дка (+27)
Сливница379 дка (-25)
Област: Перник702 дка (-151)
Брезник702 дка (-151)
Област: Велико Търново368 дка (+116)
СВИЩОВ368 дка (+116)
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 269 дка 
1075 (+1075) от 1075 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1075 дка (+1075)
Сливница332 дка (+332)
Сливница322 дка (+322)
Сливница254 дка (+254)
Сливница167 дка (+167)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 202 дка 
1007 от 1008 дка (-231) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1008 дка (-231)
Сливница322 дка
Сливница300 дка
Сливница222 дка
Сливница163 дка
Драгоман1 дка (-231)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 396 дка 
663 (+76) от 791 дка (+86) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София663 дка (+76)
Сливница663 дка (+76)
Област: Перник128 дка (+10)
Брезник128 дка (+10)
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 189 дка 
617 от 757 дка (-72) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София757 дка (-72)
Сливница314 дка (-29)
Сливница300 дка (-20)
Драгоман140 дка
Сливница3 дка (-23)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 550 дка 
550 от 550 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София550 дка (-7)
Сливница550 дка (-7)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 273 дка 
545 от 545 дка (+4) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София545 дка (+4)
Сливница507 дка (+2)
Сливница38 дка (+2)
Комасационен фактор: 482 дка 
482 от 482 дка (+22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София482 дка (+22)
Сливница482 дка (+22)
Комасационен фактор: 463 дка 
463 от 463 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София463 дка (+64)
Сливница463 дка (+64)
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (+66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София425 дка (+66)
Сливница425 дка (+66)
Комасационен фактор: 415 дка 
415 от 415 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София415 дка (-15)
Сливница415 дка (-15)
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София384 дка (-16)
Сливница384 дка (-16)
Комасационен фактор: 174 дка 
348 от 348 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София348 дка (+13)
Сливница321 дка (+13)
Сливница27 дка
Комасационен фактор: 171 дка 
342 от 342 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София342 дка
Сливница173 дка
Сливница169 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 366 дка 
341 от 732 дка (+19) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник391 дка
Брезник391 дка
Област: София341 дка (+19)
Сливница341 дка (+19)
Комасационен фактор: 309 дка 
309 (+309) от 309 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София309 дка (+309)
Сливница309 дка (+309)
Комасационен фактор: 97 дка 
292 от 292 дка (+71) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София292 дка (+71)
Сливница149 дка (-26)
Сливница77 дка (+77)
Сливница66 дка (+20)
Комасационен фактор: 270 дка 
270 от 270 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София270 дка (-6)
Сливница270 дка (-6)
Комасационен фактор: 265 дка 
265 от 265 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София265 дка (-12)
Сливница265 дка (-12)
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София253 дка (-47)
Сливница253 дка (-47)
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София245 дка (-50)
Сливница245 дка (-50)
Комасационен фактор: 209 дка 
209 от 209 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София209 дка (-11)
Сливница209 дка (-11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сливница обл. София Страна Холдинг
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
Страна: 92
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
5511 (+121) от 11 401 дка (+764) 
София: 5 Страна: 502
78
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 717 дка 
3585 от 3585 дка (+721) 
София: 32 Страна: 2300
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
3436 (+188) от 5160 дка (+136) 
София: 17 Страна: 1657
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 329 дка 
2630 от 2630 дка (+96) 
София: 45 Страна: 2878
57
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 225 дка 
1352 от 1352 дка (-196) 
София: 94 Страна: 4278
56
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 443 дка 
1328 от 1328 дка (-300) 
София: 96 Страна: 4304
78
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 424 дка 
1272 от 1272 дка (-25) 
София: 103 Страна: 4411
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1153 дка 
1153 от 1153 дка 
София: 111 Страна: 4656
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 556 дка 
1152 (+2) от 2222 дка (-33) 
София: 112 Страна: 3203
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
Страна: 92
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 269 дка 
1075 (+1075) от 1075 дка 
София: 122 Страна: 4843
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 202 дка 
1007 от 1008 дка (-231) 
София: 134 Страна: 5003
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 396 дка 
663 (+76) от 791 дка (+86) 
София: 218 Страна: 5722
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 189 дка 
617 от 757 дка (-72) 
София: 187 Страна: 5894
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 550 дка 
550 от 550 дка (-7) 
София: 261 Страна: 7068
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 273 дка 
545 от 545 дка (+4) 
София: 266 Страна: 7119
Комасационен фактор: 482 дка 
482 от 482 дка (+22) 
София: 294 Страна: 7610
Комасационен фактор: 463 дка 
463 от 463 дка (+64) 
София: 307 Страна: 7788
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (+66) 
София: 337 Страна: 8205
Комасационен фактор: 415 дка 
415 от 415 дка (-15) 
София: 344 Страна: 8324
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (-16) 
София: 374 Страна: 8687
Комасационен фактор: 174 дка 
348 от 348 дка (+13) 
София: 409 Страна: 9144
Комасационен фактор: 171 дка 
342 от 342 дка 
София: 413 Страна: 9218
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 366 дка 
341 от 732 дка (+19) 
София: 414 Страна: 6016
Комасационен фактор: 309 дка 
309 (+309) от 309 дка 
София: 454 Страна: 9731
Комасационен фактор: 97 дка 
292 от 292 дка (+71) 
София: 485 Страна: 10039
Комасационен фактор: 270 дка 
270 от 270 дка (-6) 
София: 528 Страна: 10431
Комасационен фактор: 265 дка 
265 от 265 дка (-12) 
София: 536 Страна: 10513
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (-47) 
София: 553 Страна: 10726
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка (-50) 
София: 564 Страна: 10863
Комасационен фактор: 209 дка 
209 от 209 дка (-11) 
София: 613 Страна: 11492

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Сливница, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Сливница (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4218083653378
2021.31823313002806
20211442083113653378
2022.42163104315476
2022.32350514385476
2022.2292596485476
2022.12848321333912
20222528274315476
2023.34120104916000
2023.21626292975867
2023.12243353305476
20232255742976000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агровитал Партнърс ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
78
36
Агровитал Партнърс ООД
57
56
78
73

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
78
36
Агровитал Партнърс ООД
57
56
78
73

Няма намерени резултати

66 853 дка
33 241 дка
30 536
12 663 (41%)
6.82
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
45687
524 728
616 719
71
81804
95237
1012 677

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.