Перник

Обща информация
 

Перник

 
152
 
537 258
 
696
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Перник
Средни оценки
 
 
36

Арендатори в област Перник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 3865 дка 
11 594 от 11 594 дка (-58) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник11 594 дка (-58)
Брезник5355 дка (+53)
Брезник4377 дка (-10)
Брезник1862 дка (-101)
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2705 дка 
8116 от 8116 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник8116 дка
Брезник4241 дка (-30)
Брезник2738 дка (+65)
Брезник1137 дка (-35)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1096 дка 
6574 (-2005) от 6574 дка (-1980) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6574 дка (-2005)
Радомир5020 дка (-1962)
Радомир1034 дка (-10)
Радомир408 дка (-22)
Радомир66 дка (-12)
Радомир25 дка
Радомир21 дка (+1)
66
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 426 дка 
6391 (-527) от 6391 дка (+57) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6391 дка (-527)
БрезникСОПИЦА2304 дка (-1219)
БрезникВЕЛКОВЦИ1009 дка (-40)
БрезникБРЕЗНИК868 дка (+438)
БрезникСЛАКОВЦИ668 дка (+355)
ПерникСЕЛИЩЕН ДОЛ392 дка
БрезникРЕЖАНЦИ248 дка
БрезникБЕГУНОВЦИ208 дка (-14)
БрезникБАБИЦА208 дка (-8)
БрезникКОШАРЕВО176 дка
БрезникРЕБРО88 дка
БрезникРЪЖАВЕЦ75 дка
БрезникСАДОВИК61 дка (-6)
БрезникНОЕВЦИ35 дка (-33)
БрезникСТАНЬОВЦИ29 дка
БрезникДОЛНИ РОМАНЦИ22 дка
12
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 6257 дка 
6257 от 6257 дка (-384) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6257 дка (-384)
Радомир6257 дка (-384)
40
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 501 дка 
6009 (-1269) от 6009 дка (-1256) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6009 дка (-1269)
Брезник2282 дка (+17)
Брезник1459 дка (-671)
Брезник1098 дка (-220)
Брезник345 дка (-5)
Брезник263 дка (+20)
Брезник224 дка (-385)
Брезник185 дка
Брезник61 дка (-16)
Брезник42 дка
Брезник37 дка (-9)
Брезник7 дка
Брезник6 дка
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 814 дка 
5697 (-88) от 5697 дка (+4804) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5697 дка (-88)
Радомир2232 дка
Радомир1957 дка
Радомир444 дка (-156)
Радомир388 дка
Радомир361 дка (+68)
Радомир196 дка
Радомир119 дка
Комасационен фактор: 2727 дка 
5453 от 5453 дка (-225) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5453 дка (-225)
Радомир4957 дка (-68)
Радомир496 дка (-157)
56
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 501 дка 
5010 (-46) от 5010 дка (+42) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5010 дка (-46)
Брезник1870 дка (-27)
Брезник1031 дка (-105)
Брезник839 дка (-135)
Брезник381 дка (+122)
Брезник354 дка (-96)
Брезник200 дка (+116)
Брезник174 дка (+87)
Брезник88 дка
Земен58 дка (-2)
Брезник15 дка (-6)
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
4801 от 4801 дка (+1593) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4801 дка (+1593)
Радомир3687 дка (+1610)
Радомир798 дка (-15)
Радомир244 дка (-3)
Радомир72 дка (+1)
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
4717 (+587) от 5400 дка (+980) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4717 дка (+587)
Трън913 дка (+234)
Трън861 дка (+377)
Трън641 дка
Трън530 дка (-11)
Трън446 дка (+7)
Трън441 дка
Трън409 дка
Трън299 дка
Трън177 дка (-20)
Област: София683 дка (+393)
Божурище683 дка (+393)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
4587 от 4587 дка (-291) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4587 дка (-291)
Перник2439 дка
Перник2148 дка (-291)
ХОЛДИНГ 4756 дка (-139)  
19
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
4308 от 4308 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4308 дка (-12)
Радомир2825 дка (-12)
Радомир1483 дка
57
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 702 дка 
4209 от 4209 дка (+199) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4209 дка (+199)
Брезник1939 дка (+36)
Брезник1021 дка (+7)
Брезник579 дка (+334)
Брезник558 дка (-178)
Брезник88 дка
Брезник24 дка
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
3856 (-14) от 3856 дка (+1783) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3856 дка (-14)
Радомир1853 дка (-18)
Радомир1797 дка
Радомир206 дка (+4)
21
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 3694 дка 
3694 от 3694 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3694 дка
Радомир3694 дка
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
3352 (-659) от 3352 дка (+427) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3352 дка (-659)
Брезник1409 дка (-770)
Перник936 дка
Брезник539 дка
Брезник318 дка (+111)
Брезник150 дка
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 652 дка 
3258 (+27) от 3258 дка (+2838) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3258 дка (+27)
Радомир2297 дка
Радомир490 дка
Радомир241 дка (-3)
Радомир206 дка (+30)
Радомир24 дка
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3153 от 3153 дка (+53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3153 дка (+53)
Радомир1720 дка (-62)
Радомир1433 дка (+115)
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2940 дка 
2940 от 2940 дка (-134) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2940 дка (-134)
Брезник2940 дка (-134)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
2889 от 2889 дка (-46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2889 дка (-46)
Брезник2889 дка (-46)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1374 дка 
2747 от 2747 дка (-79) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2747 дка (-79)
Радомир2667 дка (-59)
Радомир80 дка (-20)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2671 дка 
2671 от 2671 дка (-155) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2671 дка (-155)
Радомир2671 дка (-155)
Комасационен фактор: 221 дка 
2650 (+191) от 2650 дка (+328) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2650 дка (+191)
Трън765 дка
Трън397 дка (+2)
Трън370 дка
Трън310 дка (+167)
Трън307 дка
Трън209 дка (-3)
Трън110 дка
Трън63 дка (+25)
Трън44 дка
Трън28 дка
Трън27 дка
Трън20 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
2602 от 2602 дка (-108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2602 дка (-108)
Радомир2602 дка (-108)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 625 дка 
2501 от 2501 дка (+96) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2501 дка (+96)
Радомир1133 дка (+20)
Радомир542 дка (-15)
Радомир534 дка (-15)
Радомир292 дка (+106)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 355 дка 
2488 (+470) от 2488 дка (+653) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2488 дка (+470)
Брезник938 дка (+859)
Брезник744 дка (-59)
Брезник243 дка (-74)
Брезник183 дка
Брезник180 дка (+28)
Брезник104 дка (-282)
Брезник96 дка (-2)
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 812 дка 
2435 от 2435 дка (-268) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2435 дка (-268)
Радомир2226 дка (-202)
Радомир149 дка (+24)
Радомир60 дка (-90)
9
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2388 от 2388 дка (+100) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2388 дка (+100)
Брезник903 дка (+91)
Брезник720 дка (-23)
Брезник375 дка (+23)
Брезник340 дка (+9)
Брезник50 дка
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 468 дка 
2341 от 2341 дка (+39) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2341 дка (+39)
Брезник1878 дка (+230)
Брезник271 дка (-13)
Брезник123 дка (+33)
Брезник56 дка (-165)
Брезник13 дка (-46)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Перник Страна Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 3865 дка 
11 594 от 11 594 дка (-58) 
Страна: 482
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2705 дка 
8116 от 8116 дка 
Страна: 906
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 84
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1096 дка 
6574 (-2005) от 6574 дка (-1980) 
Страна: 1227
66
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 426 дка 
6391 (-527) от 6391 дка (+57) 
Страна: 1268
12
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 6257 дка 
6257 от 6257 дка (-384) 
Страна: 1300
40
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 501 дка 
6009 (-1269) от 6009 дка (-1256) 
Страна: 1375
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 814 дка 
5697 (-88) от 5697 дка (+4804) 
Страна: 1471
Комасационен фактор: 2727 дка 
5453 от 5453 дка (-225) 
Страна: 1538
56
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 501 дка 
5010 (-46) от 5010 дка (+42) 
Страна: 1687
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
4801 от 4801 дка (+1593) 
Страна: 1777
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
4717 (+587) от 5400 дка (+980) 
Страна: 1556
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
4587 от 4587 дка (-291) 
Страна: 1858
ХОЛДИНГ 4756 дка (-139)  
Страна: 124
19
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
4308 от 4308 дка (-12) 
Страна: 1969
57
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 702 дка 
4209 от 4209 дка (+199) 
Страна: 2010
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
3856 (-14) от 3856 дка (+1783) 
Страна: 2151
21
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 3694 дка 
3694 от 3694 дка 
Страна: 2230
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
3352 (-659) от 3352 дка (+427) 
Страна: 2404
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 652 дка 
3258 (+27) от 3258 дка (+2838) 
Страна: 2447
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Страна: 114
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3153 от 3153 дка (+53) 
Страна: 2513
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2940 дка 
2940 от 2940 дка (-134) 
Страна: 2667
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
2889 от 2889 дка (-46) 
Страна: 2696
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 84
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1374 дка 
2747 от 2747 дка (-79) 
Страна: 2791
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2671 дка 
2671 от 2671 дка (-155) 
Страна: 2837
Комасационен фактор: 221 дка 
2650 (+191) от 2650 дка (+328) 
Страна: 2849
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
2602 от 2602 дка (-108) 
Страна: 2878
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 84
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 625 дка 
2501 от 2501 дка (+96) 
Страна: 2949
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 355 дка 
2488 (+470) от 2488 дка (+653) 
Страна: 2959
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Страна: 114
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 812 дка 
2435 от 2435 дка (-268) 
Страна: 2998
9
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2388 от 2388 дка (+100) 
Страна: 3031
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 468 дка 
2341 от 2341 дка (+39) 
Страна: 3081

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община , ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Дива ООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в област Перник (2022)

152
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020249
2021.42190781966250
2021.31757284106250
2021.2122034102500
202112020521091966250
2022.43053534166963
2022.32836483376963
2022.22954573006750
2022.12100333496400
202228041913006963
2023.13201403376963
20233201403376963

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Дива ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Дива ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Дива ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
Дива ООД66
12
40
56
19
57
21
64
9

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
Дива ООД66
12
40
56
19
57
21
64
9

Няма намерени резултати

545 899 дка
537 258 дка
327 277
137 673 (42%)
6.5
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
110
25
336 333
476 216
5151 087
679 543
727 424
814 905
9130 088
1030 288

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.