Радомир обл. Перник

Обща информация
 

Радомир

 
 
27
 
161 900 
 
164
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Радомир
Средни оценки
 
 
39
 
36

Арендатори в община Радомир

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1096 дка 
6574 от 6574 дка (-1980) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6574 дка (-1980)
Радомир5020 дка (-1962)
Радомир1034 дка (-10)
Радомир408 дка (-22)
Радомир66 дка (-12)
Радомир25 дка (+25)
Радомир21 дка (+1)
12
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 6257 дка 
6257 от 6257 дка (-384) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6257 дка (-384)
Радомир6257 дка (-384)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 814 дка 
5697 от 5697 дка (+4804) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5697 дка (+4804)
Радомир2232 дка (+2232)
Радомир1957 дка (+1957)
Радомир444 дка (-156)
Радомир388 дка (+388)
Радомир361 дка (+68)
Радомир196 дка (+196)
Радомир119 дка (+119)
Комасационен фактор: 2727 дка 
5453 от 5453 дка (-225) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5453 дка (-225)
РадомирВЛАДИМИР4957 дка (-68)
РадомирДОЛНА ДИКАНЯ496 дка (-157)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
4801 от 4801 дка (+1593) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4801 дка (+1593)
Радомир3687 дка (+1610)
Радомир798 дка (-15)
Радомир244 дка (-3)
Радомир72 дка (+1)
ХОЛДИНГ 4756 дка (-139)  
19
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
4308 от 4308 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4308 дка (-12)
Радомир2825 дка (-12)
Радомир1483 дка
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
3856 от 3856 дка (+1783) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3856 дка (+1783)
Радомир1853 дка (-18)
Радомир1797 дка (+1797)
Радомир206 дка (+4)
21
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3694 дка 
3694 от 3694 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3694 дка
Радомир3694 дка
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 652 дка 
3258 от 3258 дка (+2838) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3258 дка (+2838)
Радомир2297 дка (+2297)
Радомир490 дка (+490)
Радомир241 дка (-3)
Радомир206 дка (+30)
Радомир24 дка (+24)
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3153 от 3153 дка (+53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3153 дка (+53)
Радомир1720 дка (-62)
Радомир1433 дка (+115)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1374 дка 
2747 от 2747 дка (-79) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2747 дка (-79)
Радомир2667 дка (-59)
Радомир80 дка (-20)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2671 дка 
2671 от 2671 дка (-155) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2671 дка (-155)
Радомир2671 дка (-155)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
2602 от 2602 дка (-108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2602 дка (-108)
Радомир2602 дка (-108)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 625 дка 
2501 от 2501 дка (+96) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2501 дка (+96)
Радомир1133 дка (+20)
Радомир542 дка (-15)
Радомир534 дка (-15)
Радомир292 дка (+106)
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 812 дка 
2435 от 2435 дка (-268) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2435 дка (-268)
Радомир2226 дка (-202)
Радомир149 дка (+24)
Радомир60 дка (-90)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 523 дка 
2090 от 2090 дка (-74) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2090 дка (-74)
Радомир1283 дка (-49)
Радомир594 дка (-10)
Радомир110 дка (-3)
Радомир103 дка (-12)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
2089 от 2089 дка (-265) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2089 дка (-265)
Радомир1848 дка (-87)
Радомир241 дка (-178)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 876 дка 
1751 от 1751 дка (+16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1751 дка (+16)
Радомир1610 дка
Радомир141 дка (+16)
66
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 865 дка 
1730 от 1730 дка (-68) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1730 дка (-68)
Радомир1431 дка (-63)
Радомир299 дка (-5)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 857 дка 
1713 от 1713 дка (-103) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1713 дка (-103)
Радомир1634 дка (-87)
Радомир79 дка (-16)
13
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1651 дка 
1651 от 1651 дка (-34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1651 дка (-34)
Радомир1651 дка (-34)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1623 от 1623 дка (-281) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1623 дка (-281)
Радомир1068 дка (-57)
Радомир341 дка (-213)
Радомир214 дка (-11)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 807 дка 
1613 от 1613 дка (+731) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1613 дка (+731)
Радомир860 дка (-22)
Радомир753 дка (+753)
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 348 дка 
1390 от 1390 дка (-89) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1390 дка (-89)
Радомир912 дка (-71)
Радомир225 дка (-3)
Радомир172 дка (-8)
Радомир81 дка (-7)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1376 от 1376 дка (-15) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1376 дка (-15)
Радомир1291 дка
Радомир85 дка (-15)
60
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 679 дка 
1358 от 1358 дка (-192) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1358 дка (-192)
Радомир1244 дка (-184)
Радомир114 дка (-8)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 439 дка 
1318 от 1318 дка (+642) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1318 дка (+642)
Радомир617 дка (-59)
Радомир469 дка (+469)
Радомир232 дка (+232)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1287 дка 
1287 от 1287 дка (-67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1287 дка (-67)
Радомир1287 дка (-67)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
1214 от 1214 дка (-69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1214 дка (-69)
Радомир1214 дка (-69)
81
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1186 дка 
1186 от 1186 дка (-80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1186 дка (-80)
Радомир1186 дка (-80)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Радомир обл. Перник Страна Холдинг
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 86
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1096 дка 
6574 от 6574 дка (-1980) 
Перник: 3 Страна: 1230
12
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 6257 дка 
6257 от 6257 дка (-384) 
Перник: 5 Страна: 1304
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 814 дка 
5697 от 5697 дка (+4804) 
Перник: 7 Страна: 1486
Комасационен фактор: 2727 дка 
5453 от 5453 дка (-225) 
Перник: 8 Страна: 1551
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
4801 от 4801 дка (+1593) 
Перник: 10 Страна: 1792
ХОЛДИНГ 4756 дка (-139)  
Страна: 126
19
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
4308 от 4308 дка (-12) 
Перник: 13 Страна: 1985
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
3856 от 3856 дка (+1783) 
Перник: 15 Страна: 2163
21
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3694 дка 
3694 от 3694 дка 
Перник: 16 Страна: 2244
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 652 дка 
3258 от 3258 дка (+2838) 
Перник: 18 Страна: 2464
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Страна: 116
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3153 от 3153 дка (+53) 
Перник: 19 Страна: 2527
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 86
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1374 дка 
2747 от 2747 дка (-79) 
Перник: 22 Страна: 2808
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2671 дка 
2671 от 2671 дка (-155) 
Перник: 23 Страна: 2852
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
2602 от 2602 дка (-108) 
Перник: 25 Страна: 2894
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 86
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 625 дка 
2501 от 2501 дка (+96) 
Перник: 26 Страна: 2964
ХОЛДИНГ 7392 дка (-260)  
Страна: 116
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 812 дка 
2435 от 2435 дка (-268) 
Перник: 28 Страна: 3014
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 523 дка 
2090 от 2090 дка (-74) 
Перник: 39 Страна: 3330
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
2089 от 2089 дка (-265) 
Перник: 40 Страна: 3332
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 876 дка 
1751 от 1751 дка (+16) 
Перник: 51 Страна: 3709
66
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 865 дка 
1730 от 1730 дка (-68) 
Перник: 52 Страна: 3727
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 857 дка 
1713 от 1713 дка (-103) 
Перник: 53 Страна: 3741
13
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1651 дка 
1651 от 1651 дка (-34) 
Перник: 56 Страна: 3827
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1623 от 1623 дка (-281) 
Перник: 57 Страна: 3881
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 807 дка 
1613 от 1613 дка (+731) 
Перник: 58 Страна: 3896
ХОЛДИНГ 13 798 дка (-2057)  
Страна: 86
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 348 дка 
1390 от 1390 дка (-89) 
Перник: 68 Страна: 4216
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1376 от 1376 дка (-15) 
Перник: 70 Страна: 4237
60
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 679 дка 
1358 от 1358 дка (-192) 
Перник: 71 Страна: 4265
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 439 дка 
1318 от 1318 дка (+642) 
Перник: 75 Страна: 4324
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1287 дка 
1287 от 1287 дка (-67) 
Перник: 79 Страна: 4386
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
1214 от 1214 дка (-69) 
Перник: 84 Страна: 4526
81
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1186 дка 
1186 от 1186 дка (-80) 
Перник: 86 Страна: 4585

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Радомир, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Радомир (2022)

27
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020163
2021.42588403096250
2021.31695114496250
2021.27501750750
20211202364523096250
2022.444721715006413
2022.33604203376750
2022.23533203376750
2022.12764183496400
20223580753376750
2023.33719227366845
2023.236682410006845
2023.13600303376845
20233656763376845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Петрол Драгичево ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
12
Петрол Драгичево ЕООД
19
21
66
13
60
81

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
12
Петрол Драгичево ЕООД
19
21
66
13
60
81

Няма намерени резултати

168 651 дка
161 900 дка
71 597
38 753 (54%)
5.34
3
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
333 642
446 816
530 481
611 624
78051
86653
922 384
108999

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.