Трън обл. Перник

Обща информация
 

Трън

 
 
46
 
85 215 
 
151
 
6.4 / 48%
 
Обяви за земеделска земя в Трън
Средни оценки
 
 
36
 
36

Арендатори в община Трън

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
4717 (+587) от 5400 дка (+980) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4717 дка (+587)
Трън913 дка (+234)
Трън861 дка (+377)
Трън641 дка
Трън530 дка (-11)
Трън446 дка (+7)
Трън441 дка
Трън409 дка
Трън299 дка
Трън177 дка (-20)
Област: София683 дка (+393)
Божурище683 дка (+393)
Комасационен фактор: 221 дка 
2650 от 2650 дка (+328) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2650 дка (+328)
Трън765 дка
Трън397 дка (+2)
Трън370 дка
Трън310 дка (+167)
Трън307 дка
Трън209 дка (-3)
Трън110 дка (+110)
Трън63 дка (+25)
Трън44 дка
Трън28 дка
Трън27 дка (+27)
Трън20 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2239 дка 
2239 (+2239) от 2239 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2239 дка (+2239)
Трън2239 дка (+2239)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2155 дка 
2155 от 2155 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2155 дка
ТрънВРАБЧА2155 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 643 дка 
1930 от 1930 дка (-6) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1930 дка (-6)
Трън880 дка
Трън756 дка (-6)
Трън294 дка
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 494 дка 
1876 (+906) от 1977 дка (+603) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1876 дка (+906)
Трън906 дка (+906)
Трън630 дка
Трън340 дка
Област: София101 дка (-303)
Божурище101 дка (-303)
Комасационен фактор: 924 дка 
1847 от 1847 дка (-342) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1847 дка (-342)
Трън1539 дка (-335)
Трън308 дка (-7)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1788 дка 
1788 от 1788 дка (+205) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1788 дка (+205)
Трън1788 дка (+205)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 534 дка 
1601 от 1601 дка (+574) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1601 дка (+574)
Трън1161 дка (+534)
Трън291 дка (+40)
Трън149 дка
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1486 от 1561 дка (+1310) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1561 дка (+1310)
Трън1329 дка (+1329)
Трън157 дка (-19)
Земен75 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 356 дка 
1423 от 1423 дка (-85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1423 дка (-85)
Трън722 дка (+94)
Трън440 дка (+1)
Трън133 дка (-180)
Трън128 дка
45
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 352 дка 
1409 (+275) от 1760 дка (+585) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1409 дка (+275)
Трън1116 дка (-18)
Трън253 дка (+253)
Трън40 дка (+40)
Област: София351 дка (+310)
Божурище310 дка (+310)
Божурище41 дка
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 324 дка 
1389 от 1618 дка (-165) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1389 дка
Трън563 дка
Трън431 дка
Трън265 дка
Трън130 дка
Област: София229 дка (-165)
Божурище229 дка (-165)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 446 дка 
1337 от 1337 дка (-10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1337 дка (-10)
Трън575 дка
Трън440 дка (-10)
Трън322 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1331 дка 
1331 от 1331 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1331 дка (+25)
Трън1331 дка (+25)
39
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 665 дка 
1330 от 1330 дка (+131) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1330 дка (+131)
Трън956 дка (+159)
Трън374 дка (-28)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
1299 от 1299 дка (-91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1299 дка (-91)
Трън1299 дка (-91)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1182 дка 
1182 от 1182 дка (+37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1182 дка (+37)
Трън1182 дка (+37)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 548 дка 
1095 от 1095 дка (-280) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1095 дка (-280)
Трън790 дка (-266)
Трън305 дка (-14)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 545 дка 
1090 от 1090 дка (+143) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1090 дка (+143)
Трън933 дка (+38)
Трън157 дка (+105)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 510 дка 
1020 от 1020 дка (+38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1020 дка (+38)
Трън800 дка (+35)
Трън220 дка (+3)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+191) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1003 дка (+191)
Трън1003 дка (+191)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 301 дка 
902 от 902 дка (-81) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник902 дка (-81)
Трън432 дка (+2)
Трън303 дка (-76)
Трън167 дка (-7)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 336 дка 
899 (+370) от 1007 дка (+284) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник899 дка (+370)
Трън651 дка (+370)
Трън248 дка
Област: София108 дка (-86)
Божурище108 дка (-86)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 881 дка 
881 от 881 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник881 дка (+7)
Трън881 дка (+7)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 438 дка 
876 от 876 дка (-34) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник876 дка (-34)
Трън550 дка (-31)
Трън326 дка (-3)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 426 дка 
852 от 852 дка (+94) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник852 дка (+94)
Трън442 дка
Трън410 дка (+94)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 827 дка 
827 от 827 дка (+371) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник827 дка (+371)
Трън827 дка (+371)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 406 дка 
811 (+811) от 811 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник811 дка (+811)
Трън452 дка (+452)
Трън359 дка (+359)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 534 дка 
796 (+524) от 1067 дка (+475) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник796 дка (+524)
Трън796 дка (+524)
Област: София271 дка (-49)
Божурище271 дка (-49)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Трън обл. Перник Страна
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
4717 (+587) от 5400 дка (+980) 
Перник: 11 Страна: 1569
Комасационен фактор: 221 дка 
2650 от 2650 дка (+328) 
Перник: 24 Страна: 2864
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2239 дка 
2239 (+2239) от 2239 дка 
Перник: 33 Страна: 3188
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2155 дка 
2155 от 2155 дка 
Перник: 37 Страна: 3266
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 643 дка 
1930 от 1930 дка (-6) 
Перник: 45 Страна: 3496
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 494 дка 
1876 (+906) от 1977 дка (+603) 
Перник: 47 Страна: 3432
Комасационен фактор: 924 дка 
1847 от 1847 дка (-342) 
Перник: 49 Страна: 3587
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1788 дка 
1788 от 1788 дка (+205) 
Перник: 50 Страна: 3656
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 534 дка 
1601 от 1601 дка (+574) 
Перник: 59 Страна: 3913
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1486 от 1561 дка (+1310) 
Перник: 61 Страна: 3963
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 356 дка 
1423 от 1423 дка (-85) 
Перник: 66 Страна: 4162
45
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 352 дка 
1409 (+275) от 1760 дка (+585) 
Перник: 67 Страна: 3696
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 324 дка 
1389 от 1618 дка (-165) 
Перник: 69 Страна: 3892
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 446 дка 
1337 от 1337 дка (-10) 
Перник: 72 Страна: 4294
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1331 дка 
1331 от 1331 дка (+25) 
Перник: 73 Страна: 4299
39
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 665 дка 
1330 от 1330 дка (+131) 
Перник: 74 Страна: 4302
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
1299 от 1299 дка (-91) 
Перник: 78 Страна: 4363
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1182 дка 
1182 от 1182 дка (+37) 
Перник: 88 Страна: 4594
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 548 дка 
1095 от 1095 дка (-280) 
Перник: 103 Страна: 4796
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 545 дка 
1090 от 1090 дка (+143) 
Перник: 106 Страна: 4805
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 510 дка 
1020 от 1020 дка (+38) 
Перник: 116 Страна: 4975
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+191) 
Перник: 121 Страна: 5020
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 301 дка 
902 от 902 дка (-81) 
Перник: 134 Страна: 5318
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 336 дка 
899 (+370) от 1007 дка (+284) 
Перник: 136 Страна: 5006
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 881 дка 
881 от 881 дка (+7) 
Перник: 140 Страна: 5383
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 438 дка 
876 от 876 дка (-34) 
Перник: 142 Страна: 5405
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 426 дка 
852 от 852 дка (+94) 
Перник: 149 Страна: 5497
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 827 дка 
827 от 827 дка (+371) 
Перник: 156 Страна: 5584
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 406 дка 
811 (+811) от 811 дка 
Перник: 161 Страна: 5643
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 534 дка 
796 (+524) от 1067 дка (+475) 
Перник: 166 Страна: 4861

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Трън, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Трън (2022)

46
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020319
2021.4168071964841
2021.31225112251225
2021162381964841
2022.48253730920
2022.38113800820
2022.28542808899
2022.14481448448
20227859448920
2023.39241924924
2023.2101229241100
2023.19222920924
202395859201100

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Венцислав Калинов Стоименов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Венцислав Калинов Стоименов
45
39

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Венцислав Калинов Стоименов
45
39

Няма намерени резултати

66 756 дка
85 215 дка
58 314
18 475 (32%)
6.86
6
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
514 110
627 585
76337
8275
98923
109526

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.