Перник обл. Перник

Обща информация
 

Перник

 
 
19
 
52 621 
 
95
 
5.7 / 57%
 
Обяви за земеделска земя в Перник
Средни оценки
 
 
63
 
36

Арендатори в община Перник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
4587 от 4587 дка (-291) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4587 дка (-291)
Перник2439 дка
Перник2148 дка (-291)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2210 дка 
2210 (+2210) от 2210 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2210 дка (+2210)
Перник2210 дка (+2210)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1962 дка 
1962 (+1962) от 1962 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1962 дка (+1962)
Перник1962 дка (+1962)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1937 дка 
1937 от 1937 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1937 дка (+17)
ПерникСТУДЕНА1937 дка (+17)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
1256 (+1256) от 1256 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1256 дка (+1256)
Перник1256 дка (+1256)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 601 дка 
1201 от 1201 дка (+55) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1201 дка (+55)
Перник628 дка (+55)
Перник573 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
1133 (+1133) от 1133 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1133 дка (+1133)
Перник1133 дка (+1133)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
1081 от 1081 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1081 дка (-24)
Перник1081 дка (-24)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 969 дка 
969 (+969) от 969 дка (+562) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник969 дка (+969)
Перник969 дка (+969)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 943 дка 
943 от 943 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник943 дка (-32)
Перник943 дка (-32)
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
936 (+936) от 3352 дка (+427) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3352 дка (+427)
Брезник1409 дка (-770)
Перник936 дка (+936)
Брезник539 дка
Брезник318 дка (+111)
Брезник150 дка (+150)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 290 дка 
871 от 871 дка (-41) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник871 дка (-41)
Перник493 дка (-33)
Перник243 дка (-8)
Перник135 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 815 дка 
815 (+815) от 815 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник815 дка (+815)
Перник815 дка (+815)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 813 дка 
813 (+813) от 813 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник813 дка (+813)
Перник813 дка (+813)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 768 дка 
768 от 768 дка (-79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник768 дка (-79)
Перник768 дка (-79)
72
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 250 дка 
749 от 749 дка (+167) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник749 дка (+167)
Перник574 дка (-8)
Перник158 дка (+158)
Перник17 дка (+17)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 373 дка 
746 от 746 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник746 дка (+30)
Перник613 дка (+32)
Перник133 дка (-2)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 736 дка 
736 от 736 дка (-168) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник736 дка (-168)
Перник736 дка (-168)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 362 дка 
724 от 724 дка (+420) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник724 дка (+420)
Перник408 дка (+408)
Перник316 дка (+12)
39
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 719 дка 
719 от 719 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник719 дка (-4)
Перник719 дка (-4)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 322 дка 
643 от 643 дка (-36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник643 дка (-36)
Перник504 дка (-33)
Перник139 дка (-3)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 640 дка 
640 (+640) от 640 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник640 дка (+640)
Перник640 дка (+640)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 635 дка 
635 (+635) от 635 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник635 дка (+635)
Перник635 дка (+635)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 609 дка 
609 (+609) от 609 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник609 дка (+609)
Перник609 дка (+609)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 603 дка 
603 от 603 дка (+62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник603 дка (+62)
Перник603 дка (+62)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 600 дка 
600 от 600 дка (+94) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник600 дка (+94)
Перник600 дка (+94)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 595 дка 
595 от 595 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник595 дка (+18)
Перник595 дка (+18)
82
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 734 дка 
591 (-18) от 1468 дка (+61) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1468 дка (+61)
Радомир877 дка (+79)
Перник591 дка (-18)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 586 дка 
586 от 586 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник586 дка (-19)
Перник586 дка (-19)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 574 дка 
574 от 574 дка (+179) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник574 дка (+179)
Перник574 дка (+179)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Перник обл. Перник Страна
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2294 дка 
4587 от 4587 дка (-291) 
Перник: 12 Страна: 1872
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2210 дка 
2210 (+2210) от 2210 дка 
Перник: 35 Страна: 3217
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1962 дка 
1962 (+1962) от 1962 дка 
Перник: 42 Страна: 3450
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1937 дка 
1937 от 1937 дка (+17) 
Перник: 44 Страна: 3490
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
1256 (+1256) от 1256 дка 
Перник: 82 Страна: 4437
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 601 дка 
1201 от 1201 дка (+55) 
Перник: 85 Страна: 4549
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
1133 (+1133) от 1133 дка 
Перник: 95 Страна: 4705
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
1081 от 1081 дка (-24) 
Перник: 108 Страна: 4824
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 969 дка 
969 (+969) от 969 дка (+562) 
Перник: 126 Страна: 5121
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 943 дка 
943 от 943 дка (-32) 
Перник: 129 Страна: 5186
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
936 (+936) от 3352 дка (+427) 
Перник: 17 Страна: 2418
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 290 дка 
871 от 871 дка (-41) 
Перник: 143 Страна: 5434
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 815 дка 
815 (+815) от 815 дка 
Перник: 158 Страна: 5625
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 813 дка 
813 (+813) от 813 дка 
Перник: 159 Страна: 5633
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 768 дка 
768 от 768 дка (-79) 
Перник: 174 Страна: 5839
72
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 250 дка 
749 от 749 дка (+167) 
Перник: 187 Страна: 5927
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 373 дка 
746 от 746 дка (+30) 
Перник: 188 Страна: 5943
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 736 дка 
736 от 736 дка (-168) 
Перник: 196 Страна: 5999
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 362 дка 
724 от 724 дка (+420) 
Перник: 202 Страна: 6057
39
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 719 дка 
719 от 719 дка (-4) 
Перник: 205 Страна: 6079
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 322 дка 
643 от 643 дка (-36) 
Перник: 231 Страна: 6474
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 640 дка 
640 (+640) от 640 дка 
Перник: 232 Страна: 6493
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 635 дка 
635 (+635) от 635 дка 
Перник: 235 Страна: 6513
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 609 дка 
609 (+609) от 609 дка 
Перник: 246 Страна: 6649
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 603 дка 
603 от 603 дка (+62) 
Перник: 253 Страна: 6685
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 600 дка 
600 от 600 дка (+94) 
Перник: 257 Страна: 6707
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 595 дка 
595 от 595 дка (+18) 
Перник: 259 Страна: 6743
82
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 734 дка 
591 (-18) от 1468 дка (+61) 
Перник: 65 Страна: 4092
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 586 дка 
586 от 586 дка (-19) 
Перник: 267 Страна: 6801
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 574 дка 
574 от 574 дка (+179) 
Перник: 272 Страна: 6891

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Перник, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ПК Студена

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Перник (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41320155832500
2021.3242999994464
20211736245834464
2022.44378106666963
2022.33131106666963
2022.22932153705000
2022.1200968494156
20223198413706963
2023.34512810006820
2023.23161169316963
2023.15012510226963
20233853299316963

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ПК Студена

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ПК Студена

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Студена

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Студена

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ПК Студена
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ПК Студена
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
ПК Студена
64
72
39
82

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
ПК Студена
64
72
39
82

Няма намерени резултати

70 514 дка
52 621 дка
78 608
20 179 (26%)
6.3
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
31057
412 742
520 136
611 327
72896
8765
912 224
109367

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.