Брезник обл. Перник

Обща информация
 

Брезник

 
 
34
 
205 835 
 
216
 
7 / 40%
 
Обяви за земеделска земя в Брезник
Средни оценки
 
 
32
 
36

Арендатори в община Брезник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
64
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3865 дка 
11 594 от 11 594 дка (-58) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник11 594 дка (-58)
Брезник5355 дка (+53)
Брезник4377 дка (-10)
Брезник1862 дка (-101)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2705 дка 
8116 от 8116 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник8116 дка
Брезник4241 дка (-30)
Брезник2738 дка (+65)
Брезник1137 дка (-35)
40
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 501 дка 
6009 от 6009 дка (-1256) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6009 дка (-1256)
Брезник2282 дка (+17)
Брезник1459 дка (-671)
Брезник1098 дка (-220)
Брезник345 дка (-5)
Брезник263 дка (+20)
Брезник224 дка (-385)
Брезник185 дка
Брезник61 дка (-16)
Брезник42 дка
Брезник37 дка (-9)
Брезник7 дка (+7)
Брезник6 дка (+6)
66
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 426 дка 
5999 (-335) от 6391 дка (+57) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник6391 дка (+57)
БрезникСОПИЦА2304 дка (-1219)
БрезникВЕЛКОВЦИ1009 дка (-40)
БрезникБРЕЗНИК868 дка (+438)
БрезникСЛАКОВЦИ668 дка (+355)
ПерникСЕЛИЩЕН ДОЛ392 дка (+392)
БрезникРЕЖАНЦИ248 дка
БрезникБЕГУНОВЦИ208 дка (-14)
БрезникБАБИЦА208 дка (-8)
БрезникКОШАРЕВО176 дка
БрезникРЕБРО88 дка (+88)
БрезникРЪЖАВЕЦ75 дка (+75)
БрезникСАДОВИК61 дка (-6)
БрезникНОЕВЦИ35 дка (-33)
БрезникСТАНЬОВЦИ29 дка (+29)
БрезникДОЛНИ РОМАНЦИ22 дка
56
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 501 дка 
4952 (+44) от 5010 дка (+42) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник5010 дка (+42)
Брезник1870 дка (-27)
Брезник1031 дка (-105)
Брезник839 дка (-135)
Брезник381 дка (+122)
Брезник354 дка (-96)
Брезник200 дка (+116)
Брезник174 дка (+87)
Брезник88 дка (+88)
Земен58 дка (-2)
Брезник15 дка (-6)
57
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 702 дка 
4209 от 4209 дка (+199) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4209 дка (+199)
Брезник1939 дка (+36)
Брезник1021 дка (+7)
Брезник579 дка (+334)
Брезник558 дка (-178)
Брезник88 дка
Брезник24 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2940 дка 
2940 от 2940 дка (-134) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2940 дка (-134)
Брезник2940 дка (-134)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
2889 от 2889 дка (-46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2889 дка (-46)
Брезник2889 дка (-46)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 355 дка 
2488 от 2488 дка (+653) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2488 дка (+653)
Брезник938 дка (+859)
Брезник744 дка (-59)
Брезник243 дка (-74)
Брезник183 дка (+183)
Брезник180 дка (+28)
Брезник104 дка (-282)
Брезник96 дка (-2)
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
2416 (-509) от 3352 дка (+427) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник3352 дка (+427)
Брезник1409 дка (-770)
Перник936 дка (+936)
Брезник539 дка
Брезник318 дка (+111)
Брезник150 дка (+150)
9
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2388 от 2388 дка (+100) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2388 дка (+100)
Брезник903 дка (+91)
Брезник720 дка (-23)
Брезник375 дка (+23)
Брезник340 дка (+9)
Брезник50 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 468 дка 
2341 от 2341 дка (+39) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2341 дка (+39)
Брезник1878 дка (+230)
Брезник271 дка (-13)
Брезник123 дка (+33)
Брезник56 дка (-165)
Брезник13 дка (-46)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 2322 дка 
2322 от 2322 дка (+55) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2322 дка (+55)
Брезник2322 дка (+55)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 770 дка 
2311 от 2311 дка (-46) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2311 дка (-46)
Брезник1145 дка (+51)
Брезник893 дка (-37)
Брезник273 дка (-60)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1114 дка 
2227 от 2227 дка (-343) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2227 дка (-343)
Брезник1291 дка (-399)
Брезник936 дка (+56)
15
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2175 дка 
2175 от 2175 дка (-126) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2175 дка (-126)
Брезник2175 дка (-126)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 537 дка 
2147 от 2147 дка (-191) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2147 дка (-191)
Брезник936 дка (-191)
Брезник533 дка
Брезник348 дка (+85)
Брезник330 дка (-85)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2068 от 2068 дка (-122) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник2068 дка (-122)
Брезник839 дка (-134)
Брезник758 дка (-35)
Брезник471 дка (+47)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1938 дка 
1938 от 1938 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1938 дка (+53)
Брезник1938 дка (+53)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 1903 дка 
1903 от 1903 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1903 дка (-48)
Брезник1903 дка (-48)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1862 от 1862 дка (+562) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1862 дка (+562)
Брезник774 дка (+12)
Брезник647 дка (+647)
Брезник441 дка (-97)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1681 дка 
1681 от 1681 дка (+295) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1681 дка (+295)
Брезник1681 дка (+295)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1662 дка 
1662 от 1662 дка (-294) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1662 дка (-294)
Брезник1662 дка (-294)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 519 дка 
1558 от 1558 дка (-49) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1558 дка (-49)
Брезник667 дка (+63)
Брезник657 дка (-109)
Брезник234 дка (-3)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 от 1540 дка (-104) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1540 дка (-104)
Брезник1540 дка (-104)
12
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1310 дка 
1310 от 1310 дка (-80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1310 дка (-80)
Брезник1310 дка (-80)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1300 дка 
1300 от 1300 дка (+117) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1300 дка (+117)
Брезник1300 дка (+117)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 639 дка 
1277 от 1277 дка (+295) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1277 дка (+295)
Брезник943 дка (-39)
Брезник334 дка (+334)
55
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
1259 от 1259 дка (-26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1259 дка (-26)
Брезник1259 дка (-26)
51
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1184 от 1184 дка (+34) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1184 дка (+34)
Брезник478 дка (+36)
Брезник257 дка (-18)
Брезник237 дка (+32)
Брезник212 дка (-16)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Брезник обл. Перник Страна
64
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3865 дка 
11 594 от 11 594 дка (-58) 
Перник: 1 Страна: 483
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2705 дка 
8116 от 8116 дка 
Перник: 2 Страна: 915
40
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 501 дка 
6009 от 6009 дка (-1256) 
Перник: 6 Страна: 1382
66
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 426 дка 
5999 (-335) от 6391 дка (+57) 
Перник: 4 Страна: 1272
56
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 501 дка 
4952 (+44) от 5010 дка (+42) 
Перник: 9 Страна: 1700
57
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 702 дка 
4209 от 4209 дка (+199) 
Перник: 14 Страна: 2023
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2940 дка 
2940 от 2940 дка (-134) 
Перник: 20 Страна: 2680
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
2889 от 2889 дка (-46) 
Перник: 21 Страна: 2708
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 355 дка 
2488 от 2488 дка (+653) 
Перник: 27 Страна: 2975
64
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 670 дка 
2416 (-509) от 3352 дка (+427) 
Перник: 17 Страна: 2418
9
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2388 от 2388 дка (+100) 
Перник: 29 Страна: 3048
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 468 дка 
2341 от 2341 дка (+39) 
Перник: 30 Страна: 3096
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 2322 дка 
2322 от 2322 дка (+55) 
Перник: 31 Страна: 3115
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 770 дка 
2311 от 2311 дка (-46) 
Перник: 32 Страна: 3126
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1114 дка 
2227 от 2227 дка (-343) 
Перник: 34 Страна: 3197
15
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2175 дка 
2175 от 2175 дка (-126) 
Перник: 36 Страна: 3252
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 537 дка 
2147 от 2147 дка (-191) 
Перник: 38 Страна: 3273
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 689 дка 
2068 от 2068 дка (-122) 
Перник: 41 Страна: 3353
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1938 дка 
1938 от 1938 дка (+53) 
Перник: 43 Страна: 3488
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 1903 дка 
1903 от 1903 дка (-48) 
Перник: 46 Страна: 3527
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 621 дка 
1862 от 1862 дка (+562) 
Перник: 48 Страна: 3569
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1681 дка 
1681 от 1681 дка (+295) 
Перник: 54 Страна: 3787
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1662 дка 
1662 от 1662 дка (-294) 
Перник: 55 Страна: 3811
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 519 дка 
1558 от 1558 дка (-49) 
Перник: 62 Страна: 3968
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 от 1540 дка (-104) 
Перник: 64 Страна: 3994
12
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1310 дка 
1310 от 1310 дка (-80) 
Перник: 76 Страна: 4341
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1300 дка 
1300 от 1300 дка (+117) 
Перник: 77 Страна: 4359
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 639 дка 
1277 от 1277 дка (+295) 
Перник: 80 Страна: 4405
55
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1259 дка 
1259 от 1259 дка (-26) 
Перник: 81 Страна: 4430
51
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1184 от 1184 дка (+34) 
Перник: 87 Страна: 4591

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Брезник, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Дива ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Брезник (2022)

34
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020371
2021.42163114106000
2021.3112244102500
2021.2145524102500
20211835174106000
2022.41309174162200
2022.3124964162500
2022.2116767901800
2022.194764101800
20221213354102500
2023.3141998182500
2023.2162888182500
2023.11115122992200
20231351292992500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Дива ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Дива ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Дива ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Дива ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
40
Дива ООД66
56
57
64
9
15
12
55
51

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
40
Дива ООД66
56
57
64
9
15
12
55
51

Няма намерени резултати

187 476 дка
205 835 дка
62 798
40 123 (64%)
7.04
9
7

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
48008
576 880
618 202
78250
83508
970 931
101696

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.