Божурище обл. София

Обща информация
 

Божурище

 
 
9
 
58 161 
 
56
 
5.7 / 57%
 
Обяви за земеделска земя в Божурище
Средни оценки
 
 
44
 
44

Арендатори в община Божурище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
8207 (+12) от 10 325 дка (+2130) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София8207 дка (+12)
Божурище6829 дка (+1)
Божурище921 дка (-26)
Божурище457 дка (+37)
Област: София (столица)2118 дка (+2118)
Столична1662 дка (+1662)
Столична456 дка (+456)
54
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
7297 (-31) от 7695 дка (+262) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7488 дка (+55)
Божурище4977 дка (+12)
Божурище1816 дка (-56)
Божурище319 дка
Божурище185 дка (+13)
Костинброд109 дка (+4)
Костинброд82 дка (+82)
Област: София (столица)207 дка (+207)
Столична207 дка (+207)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4568 дка 
4568 от 4568 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4568 дка (-32)
Божурище4568 дка (-32)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 797 дка 
3851 (-202) от 3986 дка (-67) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3986 дка (-67)
БожурищеПролеша2773 дка (-41)
БожурищеХераково1000 дка (-197)
КостинбродКостинброд135 дка (+135)
БожурищеПожарево58 дка (+16)
БожурищеГурмазово20 дка (+20)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 407 дка 
2890 (-98) от 3258 дка (+270) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2890 дка (-98)
Божурище1334 дка (-67)
Божурище453 дка (+12)
Божурище349 дка (-2)
Божурище327 дка (-1)
Божурище242 дка (-54)
Божурище147 дка (+1)
Божурище38 дка (+13)
Област: София (столица)368 дка (+368)
Столична368 дка (+368)
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
2241 (+16) от 7206 дка (+107) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7206 дка (+107)
Горна Малина4893 дка (+118)
Божурище2041 дка (+12)
Божурище200 дка (+4)
Елин Пелин72 дка (-27)
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
2169 (-21) от 4673 дка (-285) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4673 дка (-285)
Костинброд2284 дка (-261)
Божурище2169 дка (-21)
Костинброд220 дка (-3)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 692 дка 
2077 от 2077 дка (-14) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2077 дка (-14)
Божурище1177 дка (-15)
Божурище454 дка (-26)
Божурище446 дка (+27)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1988 дка 
1988 от 1988 дка (+44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1988 дка (+44)
Божурище1988 дка (+44)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
1758 от 1758 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1758 дка (+30)
Божурище1758 дка (+30)
47
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1662 дка 
1662 от 1662 дка (-38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1662 дка (-38)
Божурище1662 дка (-38)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 286 дка 
1428 от 1428 дка (-7) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1428 дка (-7)
Божурище347 дка (+3)
Божурище344 дка (-1)
Божурище322 дка (-8)
Божурище267 дка
Божурище148 дка (-1)
Комасационен фактор: 685 дка 
1369 от 1369 дка (-28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1369 дка (-28)
Божурище1350 дка (-47)
Божурище19 дка (+19)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1024 дка 
1024 от 1024 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1024 дка (+16)
Божурище1024 дка (+16)
24
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 984 дка 
984 от 984 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София984 дка (+9)
Божурище984 дка (+9)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 967 дка 
967 от 967 дка (+114) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София967 дка (+114)
Божурище967 дка (+114)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 936 дка 
936 от 936 дка (-69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София936 дка (-69)
Божурище936 дка (-69)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 725 дка 
725 от 725 дка (-40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София725 дка (-40)
Божурище725 дка (-40)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
683 (+393) от 5400 дка (+980) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник4717 дка (+587)
Трън913 дка (+234)
Трън861 дка (+377)
Трън641 дка
Трън530 дка (-11)
Трън446 дка (+7)
Трън441 дка
Трън409 дка
Трън299 дка
Трън177 дка (-20)
Област: София683 дка (+393)
Божурище683 дка (+393)
Комасационен фактор: 620 дка 
620 от 620 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София620 дка (+33)
Божурище620 дка (+33)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София581 дка (-6)
Божурище581 дка (-6)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 266 дка 
531 от 531 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София531 дка (-7)
Божурище296 дка (-7)
Божурище235 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
510 (+24) от 2300 дка (+123) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2300 дка (+123)
Костинброд1790 дка (+99)
Божурище510 дка (+24)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 146 дка 
503 (-2) от 1311 дка (+178) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1311 дка (+178)
Божурище388 дка (+8)
Костинброд345 дка (+43)
Костинброд302 дка (+144)
Костинброд100 дка (-13)
Божурище49 дка (+2)
Костинброд46 дка
Божурище37 дка
Божурище29 дка (-12)
Костинброд15 дка (+6)
Комасационен фактор: 436 дка 
436 от 436 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София436 дка (+1)
Божурище436 дка (+1)
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+221) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София392 дка (+221)
Божурище392 дка (+221)
Комасационен фактор: 365 дка 
365 от 365 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София365 дка (+11)
Божурище365 дка (+11)
45
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 352 дка 
351 (+310) от 1760 дка (+585) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник1409 дка (+275)
Трън1116 дка (-18)
Трън253 дка (+253)
Трън40 дка (+40)
Област: София351 дка (+310)
Божурище310 дка (+310)
Божурище41 дка
Комасационен фактор: 348 дка 
348 от 348 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София348 дка (+5)
Божурище348 дка (+5)
Комасационен фактор: 58 дка 
345 от 345 дка (+13) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София345 дка (+13)
Божурище85 дка (-4)
Божурище83 дка (+20)
Божурище64 дка (+4)
Божурище47 дка (+7)
Божурище37 дка (-14)
Божурище29 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Божурище обл. София Страна
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
8207 (+12) от 10 325 дка (+2130) 
София: 7 Страна: 604
54
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
7297 (-31) от 7695 дка (+262) 
София: 9 Страна: 995
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4568 дка 
4568 от 4568 дка (-32) 
София: 20 Страна: 1879
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 797 дка 
3851 (-202) от 3986 дка (-67) 
София: 26 Страна: 2108
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 407 дка 
2890 (-98) от 3258 дка (+270) 
София: 42 Страна: 2465
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
2241 (+16) от 7206 дка (+107) 
София: 11 Страна: 1101
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
2169 (-21) от 4673 дка (-285) 
София: 19 Страна: 1835
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 692 дка 
2077 от 2077 дка (-14) 
София: 57 Страна: 3342
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1988 дка 
1988 от 1988 дка (+44) 
София: 62 Страна: 3414
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
1758 от 1758 дка (+30) 
София: 70 Страна: 3701
47
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1662 дка 
1662 от 1662 дка (-38) 
София: 75 Страна: 3813
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 286 дка 
1428 от 1428 дка (-7) 
София: 87 Страна: 4155
Комасационен фактор: 685 дка 
1369 от 1369 дка (-28) 
София: 93 Страна: 4248
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1024 дка 
1024 от 1024 дка (+16) 
София: 128 Страна: 4964
24
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 984 дка 
984 от 984 дка (+9) 
София: 139 Страна: 5072
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 967 дка 
967 от 967 дка (+114) 
София: 142 Страна: 5126
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 936 дка 
936 от 936 дка (-69) 
София: 149 Страна: 5211
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 725 дка 
725 от 725 дка (-40) 
София: 196 Страна: 6053
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 540 дка 
683 (+393) от 5400 дка (+980) 
София: 210 Страна: 1569
Комасационен фактор: 620 дка 
620 от 620 дка (+33) 
София: 235 Страна: 6605
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 581 дка 
581 от 581 дка (-6) 
София: 254 Страна: 6834
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 266 дка 
531 от 531 дка (-7) 
София: 274 Страна: 7229
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
510 (+24) от 2300 дка (+123) 
София: 50 Страна: 3140
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 146 дка 
503 (-2) от 1311 дка (+178) 
София: 100 Страна: 4339
Комасационен фактор: 436 дка 
436 от 436 дка (+1) 
София: 328 Страна: 8067
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+221) 
София: 367 Страна: 8593
Комасационен фактор: 365 дка 
365 от 365 дка (+11) 
София: 393 Страна: 8925
45
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 352 дка 
351 (+310) от 1760 дка (+585) 
София: 407 Страна: 3696
Комасационен фактор: 348 дка 
348 от 348 дка (+5) 
София: 408 Страна: 9143
Комасационен фактор: 58 дка 
345 от 345 дка (+13) 
София: 411 Страна: 9186

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Божурище, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Божурище (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.429441320004222
2021.3175572604222
2021.21500115001500
20212479212604222
2022.43414915006497
2022.34077136386497
2022.2374186386000
2022.13756129006500
20223779426386500
2023.33802817505250
2023.236901016006497
2023.138481216006497
202337833016006497

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Стефан Миков - 47
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
54
ЕТ Стефан Миков - 47
39
49
47
24
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
54
ЕТ Стефан Миков - 47
39
49
47
24
45

Няма намерени резултати

72 084 дка
58 161 дка
31 079
17 899 (58%)
6.37
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
429 258
516 051
67629
74216
88706
91943
104280

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.