Горна Малина обл. София

Обща информация
 

Горна Малина

 
 
14
 
56 056 
 
73
 
4.85 / 68%
 
Обяви за земеделска земя в Горна Малина
Средни оценки
 
 
41
 
44

Арендатори в община Горна Малина

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
48
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
6947 от 6947 дка (+196) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6947 дка (+196)
Горна Малина4074 дка (+245)
Горна Малина2239 дка (-57)
Горна Малина321 дка (+157)
Горна Малина252 дка
Горна Малина32 дка (-149)
Горна Малина29 дка
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
4893 (+118) от 7206 дка (+107) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7206 дка (+107)
Горна Малина4893 дка (+118)
Божурище2041 дка (+12)
Божурище200 дка (+4)
Елин Пелин72 дка (-27)
48
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 876 дка 
4381 от 4381 дка (+328) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4381 дка (+328)
Горна Малина2435 дка (+63)
Горна Малина1526 дка (+45)
Горна Малина186 дка (+101)
Горна Малина148 дка (+99)
Горна Малина86 дка (+20)
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
3170 (+1290) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин ПелинДоганово8673 дка (-19)
Елин ПелинГолема Раковица4006 дка (-282)
Горна МалинаГайтанево3170 дка (+1290)
Елин ПелинОгняново2275 дка (+1)
Елин ПелинПетково274 дка (-4)
Елин ПелинНови хан154 дка (-23)
Елин ПелинКараполци152 дка
Елин ПелинБогданлия20 дка (+20)
Елин ПелинЛесново10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
СадовоБолярци6964 дка (+105)
АсеновградАсеновград1364 дка (+175)
РаковскиМомино село1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя ДаскаловиМирово65 дка (+1)
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
2460 (+296) от 25 199 дка (+14 047) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София25 199 дка (+14 047)
Елин Пелин15 888 дка (+13 569)
Елин Пелин2554 дка (+50)
Горна Малина2460 дка (+296)
Елин Пелин2238 дка (+17)
Елин Пелин668 дка (+110)
Елин Пелин419 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (-28)
Елин Пелин178 дка (+8)
Елин Пелин155 дка (+20)
Елин Пелин138 дка (+1)
Елин Пелин43 дка
32
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2080 дка 
2080 от 2080 дка (+1524) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2080 дка (+1524)
Горна Малина2080 дка (+1524)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 619 дка 
1858 от 1858 дка (+46) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1858 дка (+46)
Горна Малина817 дка (+8)
Горна Малина779 дка (+105)
Горна Малина262 дка (-67)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1720 от 1720 дка (+117) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1720 дка (+117)
Горна Малина1127 дка (+21)
Горна Малина387 дка (+96)
Горна Малина206 дка
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 408 дка 
1633 от 1633 дка (+235) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1633 дка (+235)
Горна Малина642 дка (+5)
Горна Малина577 дка (+185)
Горна Малина387 дка (+45)
Горна Малина27 дка
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
1515 (+1515) от 9326 дка (+2457) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София9326 дка (+2457)
Елин Пелин2622 дка (-38)
Горна Малина1515 дка (+1515)
Ихтиман1512 дка (-32)
Ихтиман1258 дка (-15)
Елин Пелин1016 дка (+1016)
Елин Пелин890 дка (-9)
Елин Пелин253 дка (+20)
Елин Пелин197 дка
Елин Пелин63 дка
26
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 310 дка 
1444 (+174) от 2171 дка (+219) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2171 дка (+219)
Горна Малина701 дка (+207)
Горна Малина567 дка (-74)
Елин Пелин381 дка (-5)
Елин Пелин312 дка (+16)
Горна Малина149 дка (+14)
Елин Пелин34 дка (+34)
Горна Малина27 дка (+27)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1425 дка 
1425 от 1425 дка (+110) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1425 дка (+110)
Горна Малина1425 дка (+110)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
1363 от 5783 дка (-122) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5783 дка (-122)
Елин Пелин1851 дка (-21)
Елин Пелин1467 дка (+5)
Горна Малина1363 дка
Елин Пелин1102 дка (-106)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
1328 от 1328 дка (-147) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1328 дка (-147)
Горна Малина1328 дка (-147)
48
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1037 дка 
1311 (+681) от 3112 дка (+675) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1801 дка (-6)
Бобов дол1727 дка (+4)
Бобов дол74 дка (-10)
Област: София1311 дка (+681)
Горна Малина1311 дка (+681)
38
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1297 дка 
1297 от 1297 дка (+22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1297 дка (+22)
Горна Малина1297 дка (+22)
37
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 593 дка 
1185 от 1185 дка (-31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1185 дка (-31)
Горна Малина1152 дка (-13)
Горна Малина33 дка (-18)
8
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (-80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София996 дка (-80)
Горна Малина996 дка (-80)
49
2019
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 199 дка 
942 (-151) от 1195 дка (+102) 
6 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София942 дка (-151)
Горна Малина583 дка (-192)
Горна Малина271 дка (+80)
Горна Малина50 дка (+5)
Горна Малина38 дка (-44)
Област: Перник134 дка (+134)
Брезник134 дка (+134)
Област: Хасково119 дка (+119)
Ивайловград119 дка (+119)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 921 дка 
921 от 921 дка (-64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София921 дка (-64)
Горна Малина921 дка (-64)
50
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 221 дка 
882 от 882 дка (+147) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София882 дка (+147)
Горна Малина471 дка (+206)
Горна Малина254 дка (-42)
Горна Малина104 дка (+94)
Горна Малина53 дка (-111)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 415 дка 
829 от 829 дка (+46) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София829 дка (+46)
Горна Малина631 дка (-24)
Горна Малина198 дка (+70)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 710 дка 
710 от 710 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София710 дка (+18)
Горна Малина710 дка (+18)
15
2019
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 168 дка 
636 (+7) от 670 дка (+11) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София670 дка (+11)
Горна Малина561 дка (+16)
Горна Малина52 дка (-9)
Елин Пелин34 дка (+4)
Горна Малина23 дка
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 629 дка 
629 от 629 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София629 дка (+5)
Горна Малина629 дка (+5)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София516 дка (+33)
Горна Малина516 дка (+33)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 515 дка 
515 от 515 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София515 дка (+4)
Горна Малина515 дка (+4)
Комасационен фактор: 248 дка 
496 от 496 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София496 дка (+35)
Горна Малина359 дка (+19)
Горна Малина137 дка (+16)
Комасационен фактор: 219 дка 
437 от 437 дка (+77) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София437 дка (+77)
Горна Малина257 дка (+77)
Горна Малина180 дка
Комасационен фактор: 430 дка 
430 от 430 дка (-135) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София430 дка (-135)
Горна Малина430 дка (-135)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Горна Малина обл. София Страна
48
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
6947 от 6947 дка (+196) 
София: 12 Страна: 1150
39
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1802 дка 
4893 (+118) от 7206 дка (+107) 
София: 11 Страна: 1101
48
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 876 дка 
4381 от 4381 дка (+328) 
София: 22 Страна: 1950
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
3170 (+1290) от 28 159 дка (+1261) 
София: 2 Страна: 63
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
2460 (+296) от 25 199 дка (+14 047) 
София: 1 Страна: 92
32
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2080 дка 
2080 от 2080 дка (+1524) 
София: 56 Страна: 3337
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 619 дка 
1858 от 1858 дка (+46) 
София: 65 Страна: 3575
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1720 от 1720 дка (+117) 
София: 71 Страна: 3737
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 408 дка 
1633 от 1633 дка (+235) 
София: 78 Страна: 3858
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
1515 (+1515) от 9326 дка (+2457) 
София: 6 Страна: 740
26
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 310 дка 
1444 (+174) от 2171 дка (+219) 
София: 53 Страна: 3255
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1425 дка 
1425 от 1425 дка (+110) 
София: 88 Страна: 4160
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
1363 от 5783 дка (-122) 
София: 16 Страна: 1456
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
1328 от 1328 дка (-147) 
София: 95 Страна: 4303
48
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1037 дка 
1311 (+681) от 3112 дка (+675) 
София: 99 Страна: 2551
38
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1297 дка 
1297 от 1297 дка (+22) 
София: 102 Страна: 4369
37
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 593 дка 
1185 от 1185 дка (-31) 
София: 107 Страна: 4588
8
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (-80) 
София: 136 Страна: 5041
49
2019
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 199 дка 
942 (-151) от 1195 дка (+102) 
София: 147 Страна: 4568
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 921 дка 
921 от 921 дка (-64) 
София: 150 Страна: 5265
50
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 221 дка 
882 от 882 дка (+147) 
София: 154 Страна: 5378
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 415 дка 
829 от 829 дка (+46) 
София: 170 Страна: 5580
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 710 дка 
710 от 710 дка (+18) 
София: 200 Страна: 6131
15
2019
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 168 дка 
636 (+7) от 670 дка (+11) 
София: 213 Страна: 6333
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 629 дка 
629 от 629 дка (+5) 
София: 228 Страна: 6555
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка (+33) 
София: 280 Страна: 7339
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 515 дка 
515 от 515 дка (+4) 
София: 281 Страна: 7347
Комасационен фактор: 248 дка 
496 от 496 дка (+35) 
София: 287 Страна: 7493
Комасационен фактор: 219 дка 
437 от 437 дка (+77) 
София: 326 Страна: 8054
Комасационен фактор: 430 дка 
430 от 430 дка (-135) 
София: 332 Страна: 8135

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Горна Малина, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Блуплан ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Горна Малина (2022)

14
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020190
2021.41811610003269
2021.31150211001200
2021.22299222992299
202117771010003269
2022.4210027003500
2022.32948814995785
2022.238851114995789
2022.12830172706572
20223122382706572
2023.32974107006500
2023.2334527005990
2023.1267367005990
20232915187006500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Блуплан ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Блуплан ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Блуплан ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Блуплан ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Блуплан ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Блуплан ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
39
48
Блуплан ЕООД67
62
32
53
26
42
48
38
37
8
49
50
15

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
39
48
Блуплан ЕООД67
62
32
53
26
42
48
38
37
8
49
50
15

Няма намерени резултати

64 968 дка
56 056 дка
43 807
25 641 (59%)
5.07
4
4.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
35639
428 019
55184
612 202
73361
83400
95086
102077

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.