Раковски обл. Пловдив

Обща информация
 

Раковски

 
 
6
 
116 474 
 
55
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Раковски
Средни оценки
 
 
65
 
51

Арендатори в община Раковски

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
32 576 (+1650) от 47 400 дка (+2042) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив47 400 дка (+2042)
Раковски19 022 дка (+669)
Раковски13 554 дка (+981)
Брезово7312 дка (+167)
Брезово7207 дка (+52)
Брезово305 дка (+173)
91
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4970 дка 
14 911 от 14 911 дка (+4096) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив14 911 дка (+4096)
Раковски8411 дка
Раковски3421 дка (+2592)
Раковски3079 дка (+1504)
76
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (+1710) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8418 дка (+1710)
Раковски8418 дка (+1710)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
6629 (+6440) от 8087 дка (+6710) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8087 дка (+6710)
РаковскиБелозем6412 дка (+6412)
БрезовоЧоба1458 дка (+270)
РаковскиБолярино217 дка (+28)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6513 дка 
6513 от 6513 дка (-1197) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6513 дка (-1197)
Раковски6513 дка (-1197)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3659 дка 
3659 от 3659 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3659 дка
Раковски3659 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3228 дка 
3228 от 3228 дка (+1059) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3228 дка (+1059)
Раковски3228 дка (+1059)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
3066 от 3066 дка (+381) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3066 дка (+381)
Раковски3066 дка (+381)
63
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
2917 от 2917 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2917 дка (-11)
Раковски2917 дка (-11)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2576 дка 
2576 от 2576 дка (-69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2576 дка (-69)
Раковски2576 дка (-69)
Комасационен фактор: 2322 дка 
1932 (+53) от 6965 дка (+154) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6965 дка (+154)
Брезово4482 дка (+80)
Раковски1932 дка (+53)
Брезово551 дка (+21)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1697 дка 
1697 (+1697) от 1697 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1697 дка (+1697)
Раковски1697 дка (+1697)
67
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1660 дка 
1660 от 1660 дка (+112) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1660 дка (+112)
Раковски1660 дка (+112)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1621 дка 
1621 от 1621 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1621 дка
Раковски1621 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1475 дка 
1475 (+1475) от 1475 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1475 дка (+1475)
Раковски1475 дка (+1475)
49
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1373 дка 
1373 (+1373) от 1373 дка (-6190) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1373 дка (+1373)
Раковски1373 дка (+1373)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1298 дка 
1298 (+1298) от 1298 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1298 дка (+1298)
Раковски1298 дка (+1298)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
1269 (+1269) от 1269 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1269 дка (+1269)
Раковски1269 дка (+1269)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
1256 от 1256 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1256 дка (+10)
Раковски1256 дка (+10)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
1229 от 1229 дка (+102) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1229 дка (+102)
Раковски1229 дка (+102)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
1070 (+11) от 3897 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3897 дка (-1)
Брезово2827 дка (-12)
Раковски1070 дка (+11)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1067 (+43) от 1230 дка (+54) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1230 дка (+54)
Раковски1067 дка (+43)
Брезово163 дка (+11)
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
1032 (+2) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин Пелин8673 дка (-19)
Елин Пелин4006 дка (-282)
Горна Малина3170 дка (+1290)
Елин Пелин2275 дка (+1)
Елин Пелин274 дка (-4)
Елин Пелин154 дка (-23)
Елин Пелин152 дка
Елин Пелин20 дка (+20)
Елин Пелин10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
Садово6964 дка (+105)
Асеновград1364 дка (+175)
Раковски1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя Даскалови65 дка (+1)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 (+987) от 987 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив987 дка (+987)
Раковски987 дка (+987)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 971 дка 
971 (+971) от 971 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив971 дка (+971)
Раковски971 дка (+971)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 941 дка 
941 от 941 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив941 дка (+5)
Раковски941 дка (+5)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 (+892) от 892 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив892 дка (+892)
Раковски892 дка (+892)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
774 от 4354 дка (-49) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3580 дка (-49)
Братя Даскалови3502 дка (-127)
Братя Даскалови78 дка (+78)
Област: Пловдив774 дка
Раковски774 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 733 дка 
733 (+733) от 733 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив733 дка (+733)
Раковски733 дка (+733)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 (+706) от 706 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив706 дка (+706)
Раковски706 дка (+706)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Раковски обл. Пловдив Страна Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
Страна: 15
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
32 576 (+1650) от 47 400 дка (+2042) 
Пловдив: 1 Страна: 21
91
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4970 дка 
14 911 от 14 911 дка (+4096) 
Пловдив: 7 Страна: 290
76
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (+1710) 
Пловдив: 22 Страна: 869
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
6629 (+6440) от 8087 дка (+6710) 
Пловдив: 24 Страна: 923
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6513 дка 
6513 от 6513 дка (-1197) 
Пловдив: 37 Страна: 1242
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3659 дка 
3659 от 3659 дка 
Пловдив: 79 Страна: 2264
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3228 дка 
3228 от 3228 дка (+1059) 
Пловдив: 93 Страна: 2487
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
3066 от 3066 дка (+381) 
Пловдив: 103 Страна: 2582
63
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
2917 от 2917 дка (-11) 
Пловдив: 108 Страна: 2694
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2576 дка 
2576 от 2576 дка (-69) 
Пловдив: 116 Страна: 2911
Комасационен фактор: 2322 дка 
1932 (+53) от 6965 дка (+154) 
Пловдив: 32 Страна: 1145
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1697 дка 
1697 (+1697) от 1697 дка 
Пловдив: 158 Страна: 3770
67
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1660 дка 
1660 от 1660 дка (+112) 
Пловдив: 162 Страна: 3815
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1621 дка 
1621 от 1621 дка 
Пловдив: 167 Страна: 3886
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1475 дка 
1475 (+1475) от 1475 дка 
Пловдив: 182 Страна: 4082
49
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1373 дка 
1373 (+1373) от 1373 дка (-6190) 
Пловдив: 194 Страна: 4241
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1298 дка 
1298 (+1298) от 1298 дка 
Пловдив: 202 Страна: 4367
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1269 дка 
1269 (+1269) от 1269 дка 
Пловдив: 207 Страна: 4416
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
1256 от 1256 дка (+10) 
Пловдив: 209 Страна: 4439
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
1229 от 1229 дка (+102) 
Пловдив: 216 Страна: 4500
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
1070 (+11) от 3897 дка (-1) 
Пловдив: 71 Страна: 2145
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1067 (+43) от 1230 дка (+54) 
Пловдив: 215 Страна: 4498
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
1032 (+2) от 28 159 дка (+1261) 
Пловдив: 16 Страна: 63
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 (+987) от 987 дка 
Пловдив: 258 Страна: 5061
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 971 дка 
971 (+971) от 971 дка 
Пловдив: 261 Страна: 5114
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 941 дка 
941 от 941 дка (+5) 
Пловдив: 269 Страна: 5191
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 (+892) от 892 дка 
Пловдив: 285 Страна: 5345
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
774 от 4354 дка (-49) 
Пловдив: 308 Страна: 1966
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 733 дка 
733 (+733) от 733 дка 
Пловдив: 319 Страна: 6011
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 (+706) от 706 дка 
Пловдив: 332 Страна: 6155

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Раковски, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Раковски (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020822
2021.42014177706667
2021.32052114505000
2021.23502315005000
20216772172314506667
2022.42221232775920
2022.32762194975920
2022.22745156105920
2022.1168072673000
20227992445642675920
2023.3275596335920
2023.22195193416356
2023.12765193796845
20232533473416845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Стени - Олива ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
86
91
76
Стени - Олива ЕООД
57
63
67
49
67

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
86
91
76
Стени - Олива ЕООД
57
63
67
49
67

Няма намерени резултати

138 541 дка
116 474 дка
32 957
20 216 (61%)
4.45
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
31699
489 176
538 012
64926
73
8310
104415

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.