Костенец обл. София

Обща информация
 

Костенец

 
 
7
 
33 191 
 
51
 
9.1 / 13%
 
Обяви за земеделска земя в Костенец
Средни оценки
 
 
68
 
44

Арендатори в община Костенец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 1800 дка 
3599 от 3599 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3599 дка
Костенец3559 дка
Костенец40 дка
40
2019
На печалба
Комасационен фактор: 2043 дка 
2043 от 2043 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2043 дка
Костенец2043 дка
Комасационен фактор: 1484 дка 
1484 от 1484 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1484 дка
Костенец1484 дка
Комасационен фактор: 712 дка 
1424 от 1424 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1424 дка
КостенецДолна Василица734 дка
КостенецГорна Василица690 дка
Комасационен фактор: 1045 дка 
1045 от 1045 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1045 дка
Костенец1045 дка
Комасационен фактор: 521 дка 
1042 от 1042 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1042 дка
Костенец891 дка
Костенец151 дка
91
2019
На печалба
Комасационен фактор: 1024 дка 
1024 от 1024 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1024 дка
Костенец1024 дка
89
2019
На печалба
Комасационен фактор: 990 дка 
990 от 990 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София990 дка
Костенец990 дка
Комасационен фактор: 975 дка 
975 от 975 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София975 дка
Костенец975 дка
Комасационен фактор: 482 дка 
963 от 963 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София963 дка
Костенец646 дка
Костенец317 дка
Комасационен фактор: 811 дка 
811 от 811 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София811 дка
Костенец811 дка
Комасационен фактор: 692 дка 
692 от 692 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София692 дка
Костенец692 дка
Комасационен фактор: 679 дка 
679 от 679 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София679 дка
Костенец679 дка
Комасационен фактор: 624 дка 
624 от 624 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София624 дка
Костенец624 дка
50
2019
На печалба
Комасационен фактор: 606 дка 
606 от 606 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София606 дка
Костенец606 дка
Комасационен фактор: 594 дка 
594 от 594 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София594 дка
Костенец594 дка
Комасационен фактор: 290 дка 
579 от 579 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София579 дка
Костенец327 дка
Костенец252 дка
Комасационен фактор: 535 дка 
535 от 535 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София535 дка
Костенец535 дка
Комасационен фактор: 497 дка 
497 от 497 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София497 дка
Костенец497 дка
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 355 дка 
494 от 710 дка (+216) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София710 дка (+216)
Костенец494 дка
Самоков216 дка (+216)
Комасационен фактор: 235 дка 
469 от 469 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София469 дка
Костенец238 дка
Костенец231 дка
Комасационен фактор: 445 дка 
445 от 445 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София445 дка
Костенец445 дка
Комасационен фактор: 432 дка 
432 от 432 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София432 дка
Костенец432 дка
Комасационен фактор: 414 дка 
414 от 414 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София414 дка
Костенец414 дка
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София408 дка
Костенец408 дка
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София408 дка
Костенец408 дка
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 524 дка 
394 от 1047 дка (+5) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1047 дка (+5)
Ихтиман653 дка (+5)
Костенец394 дка
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София377 дка
Костенец377 дка
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София357 дка
Костенец357 дка
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София338 дка
Костенец338 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Костенец обл. София Страна
Комасационен фактор: 1800 дка 
3599 от 3599 дка 
София: 31 Страна: 2293
40
2019
На печалба
Комасационен фактор: 2043 дка 
2043 от 2043 дка 
София: 59 Страна: 3372
Комасационен фактор: 1484 дка 
1484 от 1484 дка 
София: 83 Страна: 4067
Комасационен фактор: 712 дка 
1424 от 1424 дка 
София: 89 Страна: 4161
Комасационен фактор: 1045 дка 
1045 от 1045 дка 
София: 126 Страна: 4910
Комасационен фактор: 521 дка 
1042 от 1042 дка 
София: 127 Страна: 4917
91
2019
На печалба
Комасационен фактор: 1024 дка 
1024 от 1024 дка 
София: 129 Страна: 4965
89
2019
На печалба
Комасационен фактор: 990 дка 
990 от 990 дка 
София: 138 Страна: 5056
Комасационен фактор: 975 дка 
975 от 975 дка 
София: 140 Страна: 5103
Комасационен фактор: 482 дка 
963 от 963 дка 
София: 144 Страна: 5136
Комасационен фактор: 811 дка 
811 от 811 дка 
София: 176 Страна: 5645
Комасационен фактор: 692 дка 
692 от 692 дка 
София: 205 Страна: 6214
Комасационен фактор: 679 дка 
679 от 679 дка 
София: 211 Страна: 6291
Комасационен фактор: 624 дка 
624 от 624 дка 
София: 232 Страна: 6586
50
2019
На печалба
Комасационен фактор: 606 дка 
606 от 606 дка 
София: 242 Страна: 6671
Комасационен фактор: 594 дка 
594 от 594 дка 
София: 247 Страна: 6754
Комасационен фактор: 290 дка 
579 от 579 дка 
София: 256 Страна: 6854
Комасационен фактор: 535 дка 
535 от 535 дка 
София: 270 Страна: 7194
Комасационен фактор: 497 дка 
497 от 497 дка 
София: 286 Страна: 7487
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 355 дка 
494 от 710 дка (+216) 
София: 201 Страна: 6132
Комасационен фактор: 235 дка 
469 от 469 дка 
София: 304 Страна: 7722
Комасационен фактор: 445 дка 
445 от 445 дка 
София: 323 Страна: 7977
Комасационен фактор: 432 дка 
432 от 432 дка 
София: 330 Страна: 8116
Комасационен фактор: 414 дка 
414 от 414 дка 
София: 345 Страна: 8339
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка 
София: 351 Страна: 8420
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка 
София: 352 Страна: 8421
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 524 дка 
394 от 1047 дка (+5) 
София: 125 Страна: 4901
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка 
София: 381 Страна: 8780
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
София: 402 Страна: 9022
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка 
София: 424 Страна: 9286

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Костенец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Костенец (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4190434714240
2021.31750210002500
2021.282526501000
2021155274714240
2022.4150229002105
2022.3147328412105
2022.22105121052105
2022.12105121052105
2022169468412105
2023.31250112501250
2023.29001900900
2023.1261245006845
2023210065006845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Юлиан Стоянов Георгиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
40
Юлиан Стоянов Георгиев
91
89
50

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
40
Юлиан Стоянов Георгиев
91
89
50

Няма намерени резултати

82 дка
33 191 дка
1280
38 (3%)
9.1
9
9

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
980
102

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.