Правец обл. София

Обща информация
 

Правец

 
 
9
 
16 957 
 
41
 
6.1 / 52%
 
Обяви за земеделска земя в Правец
Средни оценки
 
 
64
 
44

Арендатори в община Правец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
3818 от 5234 дка (-165) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3818 дка
Правец2539 дка
Правец1001 дка
Правец278 дка
Област: Ловеч1416 дка (-165)
Ябланица1416 дка (-165)
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 686 дка 
2258 от 2743 дка (-1) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2258 дка
Правец1711 дка
Правец335 дка
Правец212 дка
Област: Ловеч485 дка (-1)
Ябланица485 дка (-1)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
2044 от 2044 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2044 дка
Правец1878 дка
Правец166 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 510 дка 
1019 от 1019 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1019 дка (+13)
ПравецПравец830 дка (+17)
ПравецРАЗЛИВ189 дка (-4)
76
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 749 дка 
749 от 749 дка (-39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София749 дка (-39)
Правец749 дка (-39)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 333 дка 
665 от 665 дка (-36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София665 дка (-36)
Правец504 дка (-36)
Правец161 дка
47
2019
На печалба
Комасационен фактор: 585 дка 
585 от 585 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София585 дка
Правец585 дка
51
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 221 дка 
562 (-24) от 664 дка (-26) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София664 дка (-26)
Правец562 дка (-24)
Ботевград75 дка (-2)
Ботевград27 дка
Комасационен фактор: 479 дка 
479 от 479 дка (+237) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София479 дка (+237)
Правец479 дка (+237)
Комасационен фактор: 459 дка 
459 (+459) от 459 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София459 дка (+459)
Правец459 дка (+459)
Комасационен фактор: 225 дка 
449 от 449 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София449 дка
Правец426 дка
Правец23 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 331 дка 
419 (+419) от 994 дка (+697) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София697 дка (+697)
Правец419 дка (+419)
Самоков278 дка (+278)
Област: Сливен297 дка
Сливен297 дка
Комасационен фактор: 389 дка 
389 от 389 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София389 дка (+64)
Правец389 дка (+64)
Комасационен фактор: 366 дка 
366 от 366 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София366 дка
Правец366 дка
Комасационен фактор: 347 дка 
347 от 347 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София347 дка (+3)
Правец347 дка (+3)
Комасационен фактор: 341 дка 
341 от 341 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София341 дка (+14)
Правец341 дка (+14)
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София307 дка (-19)
Правец307 дка (-19)
Комасационен фактор: 190 дка 
264 (-24) от 379 дка (+14) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София379 дка (+14)
Правец264 дка (-24)
Етрополе115 дка (+38)
Комасационен фактор: 132 дка 
264 от 264 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София264 дка (+6)
Правец148 дка (+7)
Правец116 дка (-1)
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София243 дка
Правец243 дка
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София217 дка (+7)
Правец217 дка (+7)
Комасационен фактор: 209 дка 
209 от 209 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София209 дка
Правец209 дка
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 542 дка 
137 (+1) от 3797 дка (+108) 
7 землища, 5 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен1543 дка (+2)
Нова Загора1064 дка (+2)
Нова Загора479 дка
Област: Ловеч1094 дка (+349)
Ловеч695 дка (+248)
Ловеч399 дка (+101)
Област: Враца761 дка (-177)
Хайредин761 дка (-177)
Област: Варна262 дка (-67)
Вълчи дол262 дка (-67)
Област: София137 дка (+1)
Правец137 дка (+1)
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София134 дка
Правец134 дка
Комасационен фактор: 121 дка 
121 от 121 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София121 дка (-14)
Правец121 дка (-14)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 382 дка 
118 (+1) от 1146 дка (+382) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1146 дка (+382)
Ботевград983 дка (+381)
Правец118 дка (+1)
Ботевград45 дка
Комасационен фактор: 102 дка 
102 от 102 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София102 дка
Правец102 дка
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София96 дка
Правец96 дка
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София79 дка (+1)
Правец79 дка (+1)
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
66 от 7563 дка (+118) 
9 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6207 дка (+65)
Главиница2507 дка (+1)
Главиница1975 дка (+64)
Дулово640 дка
Главиница543 дка
Главиница542 дка
Област: Разград1290 дка (+53)
Исперих1132 дка (+53)
Исперих144 дка
Исперих14 дка
Област: София66 дка
Правец66 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Правец обл. София Страна Холдинг
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
3818 от 5234 дка (-165) 
София: 28 Страна: 1622
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 686 дка 
2258 от 2743 дка (-1) 
София: 51 Страна: 2812
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
2044 от 2044 дка 
София: 58 Страна: 3370
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 510 дка 
1019 от 1019 дка (+13) 
София: 133 Страна: 4980
76
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 749 дка 
749 от 749 дка (-39) 
София: 188 Страна: 5928
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 333 дка 
665 от 665 дка (-36) 
София: 216 Страна: 6359
47
2019
На печалба
Комасационен фактор: 585 дка 
585 от 585 дка 
София: 253 Страна: 6812
51
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 221 дка 
562 (-24) от 664 дка (-26) 
София: 217 Страна: 6363
Комасационен фактор: 479 дка 
479 от 479 дка (+237) 
София: 298 Страна: 7632
Комасационен фактор: 459 дка 
459 (+459) от 459 дка (+80) 
София: 309 Страна: 7826
Комасационен фактор: 225 дка 
449 от 449 дка 
София: 318 Страна: 7934
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 331 дка 
419 (+419) от 994 дка (+697) 
София: 203 Страна: 5046
Комасационен фактор: 389 дка 
389 от 389 дка (+64) 
София: 372 Страна: 8633
Комасационен фактор: 366 дка 
366 от 366 дка 
София: 391 Страна: 8920
Комасационен фактор: 347 дка 
347 от 347 дка (+3) 
София: 410 Страна: 9158
Комасационен фактор: 341 дка 
341 от 341 дка (+14) 
София: 417 Страна: 9233
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (-19) 
София: 458 Страна: 9774
Комасационен фактор: 190 дка 
264 (-24) от 379 дка (+14) 
София: 379 Страна: 8754
Комасационен фактор: 132 дка 
264 от 264 дка (+6) 
София: 538 Страна: 10533
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка 
София: 568 Страна: 10906
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (+7) 
София: 601 Страна: 11360
Комасационен фактор: 209 дка 
209 от 209 дка 
София: 612 Страна: 11491
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 542 дка 
137 (+1) от 3797 дка (+108) 
София: 732 Страна: 2188
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
София: 735 Страна: 12906
Комасационен фактор: 121 дка 
121 от 121 дка (-14) 
София: 755 Страна: 13127
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 382 дка 
118 (+1) от 1146 дка (+382) 
София: 113 Страна: 4680
Комасационен фактор: 102 дка 
102 от 102 дка 
София: 782 Страна: 13473
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
София: 797 Страна: 13593
Комасационен фактор: 79 дка 
79 от 79 дка (+1) 
София: 818 Страна: 13821
83
2019
ХОЛДИНГ 9483 дка (+52)  
Страна: 104
85
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 840 дка 
66 от 7563 дка (+118) 
София: 830 Страна: 1023

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Правец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Румен Василев Василев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Правец (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4210948185000
2021.3290928185000
2021.23150213005000
2021256988185000
2022.4201973176004
2022.31703143176004
2022.21559123575000
2022.1269223855000
20221773353176004
2023.3148864365000
2023.21751103876004
2023.1199873876004
20231758233876004

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Румен Василев Василев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Румен Василев Василев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Румен Василев Василев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Румен Василев Василев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Румен Василев Василев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Румен Василев Василев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
56
Румен Василев Василев
76
47
51
85

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
56
Румен Василев Василев
76
47
51
85

Няма намерени резултати

15 624 дка
16 957 дка
30 559
6413 (21%)
6.26
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4363
55454
64328
74048
8161
9958
10311

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.