Братя Даскалови обл. Стара Загора

Обща информация
 

Братя Даскалови

 
23
 
181 674 
 
111
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Братя Даскалови
Средни оценки
 
 
53
 
48

Арендатори в община Братя Даскалови

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
88
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 7166 дка 
35 830 от 35 830 дка (+10 101) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора35 830 дка (+10 101)
Братя Даскалови11 657 дка (-306)
Братя Даскалови9858 дка (+9858)
Братя Даскалови8256 дка (+549)
Братя Даскалови5694 дка
Братя Даскалови365 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 11 165 дка 
11 165 от 11 165 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 165 дка (+78)
Братя Даскалови11 165 дка (+78)
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2044 дка 
9112 (-4401) от 10 222 дка (-4435) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 222 дка (-4435)
Братя Даскалови8908 дка (-4395)
Чирпан947 дка (-34)
Братя Даскалови200 дка (-6)
Чирпан163 дка
Братя Даскалови4 дка
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Комасационен фактор: 5102 дка 
7643 (-172) от 15 307 дка (-84) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7664 дка (+88)
Асеновград7664 дка (+88)
Област: Стара Загора7643 дка (-172)
Братя Даскалови6622 дка (-168)
Братя Даскалови1021 дка (-4)
19
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1780 дка 
7119 от 7119 дка (-618) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7119 дка (-618)
Братя ДаскаловиМарково4105 дка (-67)
Братя ДаскаловиБратя Даскалови1393 дка (-532)
Братя ДаскаловиГолям дол1294 дка (-5)
Братя ДаскаловиМалък дол327 дка (-14)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
55
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
6624 от 6624 дка (+179) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6624 дка (+179)
Братя Даскалови4018 дка (+156)
Братя Даскалови2510 дка (+25)
Братя Даскалови36 дка
Братя Даскалови36 дка (-1)
Братя Даскалови24 дка (-1)
67
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
6194 от 6194 дка (-153) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6194 дка (-153)
Братя Даскалови4282 дка (-144)
Братя Даскалови1582 дка (-9)
Братя Даскалови330 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2922 дка 
5844 от 5844 дка (+22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5844 дка (+22)
Братя Даскалови5205 дка (-10)
Братя Даскалови639 дка (+32)
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1804 дка 
5245 (+5245) от 18 039 дка (+6818) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6523 дка (+1450)
Алфатар6523 дка (+1450)
Област: Добрич6271 дка (+123)
Добрич-селска2178 дка (-29)
Добрич-селска2056 дка (+321)
Добрич-селска834 дка (+338)
Крушари466 дка (-200)
Крушари319 дка (-389)
Крушари282 дка (+93)
Крушари74 дка
Крушари62 дка (-11)
Област: Стара Загора5245 дка (+5245)
Братя Даскалови5245 дка (+5245)
45
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2489 дка 
4977 от 4977 дка (-166) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4977 дка (-166)
Братя Даскалови4572 дка (-156)
Братя Даскалови405 дка (-10)
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
48
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2162 дка 
4641 (-551) от 8646 дка (-676) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8646 дка (-676)
Братя Даскалови4641 дка (-551)
Чирпан2010 дка (-67)
Чирпан1640 дка (-58)
Чирпан355 дка
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1546 дка 
4639 от 4639 дка (+2324) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4639 дка (+2324)
Братя Даскалови2123 дка (+2123)
Братя Даскалови2006 дка (+163)
Братя Даскалови510 дка (+38)
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
46
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
4597 (+4102) от 6705 дка (+4002) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6705 дка (+4002)
Братя Даскалови4107 дка (+4107)
Чирпан1250 дка
Чирпан585 дка (-80)
Братя Даскалови490 дка (-5)
Чирпан273 дка (-20)
30
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1511 дка 
4533 от 4533 дка (+136) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4533 дка (+136)
Братя Даскалови4303 дка (+84)
Братя Даскалови181 дка (+3)
Братя Даскалови49 дка (+49)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
44
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
3774 от 3774 дка (-131) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3774 дка (-131)
Братя Даскалови3436 дка (-219)
Братя Даскалови245 дка (-5)
Братя Даскалови93 дка (+93)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
3639 (+27) от 13 916 дка (-1373) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 916 дка (-1373)
Чирпан6764 дка (+170)
Чирпан3513 дка (-1570)
Братя Даскалови3495 дка (+42)
Братя Даскалови144 дка (-15)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1194 дка 
3582 от 3582 дка (+21) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3582 дка (+21)
Братя Даскалови2624 дка (+29)
Братя Даскалови657 дка (-1)
Братя Даскалови301 дка (-7)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
3580 от 4354 дка (-49) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3580 дка (-49)
Братя Даскалови3502 дка (-127)
Братя Даскалови78 дка (+78)
Област: Пловдив774 дка
Раковски774 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3267 дка 
3267 (+3267) от 3267 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3267 дка (+3267)
Братя Даскалови3267 дка (+3267)
13
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3096 дка 
3096 от 3096 дка (-114) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3096 дка (-114)
Братя Даскалови3096 дка (-114)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3019 от 3019 дка (+612) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3019 дка (+612)
Братя Даскалови2061 дка (+179)
Братя Даскалови541 дка (+16)
Братя Даскалови417 дка (+417)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1503 дка 
3005 от 3005 дка (-165) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3005 дка (-165)
Братя Даскалови2790 дка (-165)
Братя Даскалови215 дка
44
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2883 от 2883 дка (+51) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2883 дка (+51)
Братя Даскалови2359 дка (-58)
Братя Даскалови315 дка (+39)
Братя Даскалови123 дка (+29)
Братя Даскалови44 дка (+44)
Братя Даскалови42 дка (-3)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 806 дка 
2417 от 2417 дка (-44) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2417 дка (-44)
Братя Даскалови1796 дка (-74)
Братя Даскалови472 дка (+33)
Братя Даскалови149 дка (-3)
45
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 944 дка 
1887 от 1887 дка (+372) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1887 дка (+372)
Братя Даскалови1834 дка (+319)
Братя Даскалови53 дка (+53)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 883 дка 
1765 от 1765 дка (+803) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1765 дка (+803)
Братя Даскалови914 дка (+772)
Братя Даскалови851 дка (+31)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1727 дка 
1727 от 1727 дка (-138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1727 дка (-138)
Братя Даскалови1727 дка (-138)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1641 дка 
1641 от 1641 дка (+90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1641 дка (+90)
Братя Даскалови1641 дка (+90)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 812 дка 
1624 от 1624 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1624 дка (-53)
Братя Даскалови1575 дка (-53)
Братя Даскалови49 дка
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 776 дка 
1552 от 1552 дка (+1376) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1552 дка (+1376)
Братя Даскалови1371 дка (+1371)
Братя Даскалови181 дка (+5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Братя Даскалови обл. Стара Загора Страна Холдинг
88
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 7166 дка 
35 830 от 35 830 дка (+10 101) 
Стара Загора: 1 Страна: 36
61
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 11 165 дка 
11 165 от 11 165 дка (+78) 
Стара Загора: 21 Страна: 530
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
Страна: 54
69
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2044 дка 
9112 (-4401) от 10 222 дка (-4435) 
Стара Загора: 27 Страна: 616
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
Комасационен фактор: 5102 дка 
7643 (-172) от 15 307 дка (-84) 
Стара Загора: 48 Страна: 276
19
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1780 дка 
7119 от 7119 дка (-618) 
Стара Загора: 57 Страна: 1112
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
55
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
6624 от 6624 дка (+179) 
Стара Загора: 67 Страна: 1218
67
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2065 дка 
6194 от 6194 дка (-153) 
Стара Загора: 76 Страна: 1330
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2922 дка 
5844 от 5844 дка (+22) 
Стара Загора: 85 Страна: 1430
74
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1804 дка 
5245 (+5245) от 18 039 дка (+6818) 
Стара Загора: 97 Страна: 183
45
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2489 дка 
4977 от 4977 дка (-166) 
Стара Загора: 101 Страна: 1720
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
Страна: 54
48
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2162 дка 
4641 (-551) от 8646 дка (-676) 
Стара Загора: 41 Страна: 829
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1546 дка 
4639 от 4639 дка (+2324) 
Стара Загора: 112 Страна: 1850
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
Страна: 54
46
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
4597 (+4102) от 6705 дка (+4002) 
Стара Загора: 65 Страна: 1202
30
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1511 дка 
4533 от 4533 дка (+136) 
Стара Загора: 114 Страна: 1892
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
44
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
3774 от 3774 дка (-131) 
Стара Загора: 129 Страна: 2205
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
3639 (+27) от 13 916 дка (-1373) 
Стара Загора: 12 Страна: 338
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1194 дка 
3582 от 3582 дка (+21) 
Стара Загора: 133 Страна: 2303
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
3580 от 4354 дка (-49) 
Стара Загора: 134 Страна: 1966
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3267 дка 
3267 (+3267) от 3267 дка 
Стара Загора: 146 Страна: 2458
13
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 3096 дка 
3096 от 3096 дка (-114) 
Стара Загора: 152 Страна: 2561
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3019 от 3019 дка (+612) 
Стара Загора: 156 Страна: 2621
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1503 дка 
3005 от 3005 дка (-165) 
Стара Загора: 157 Страна: 2633
44
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2883 от 2883 дка (+51) 
Стара Загора: 164 Страна: 2715
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 806 дка 
2417 от 2417 дка (-44) 
Стара Загора: 178 Страна: 3022
45
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 944 дка 
1887 от 1887 дка (+372) 
Стара Загора: 204 Страна: 3538
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 883 дка 
1765 от 1765 дка (+803) 
Стара Загора: 213 Страна: 3689
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1727 дка 
1727 от 1727 дка (-138) 
Стара Загора: 216 Страна: 3731
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1641 дка 
1641 от 1641 дка (+90) 
Стара Загора: 222 Страна: 3844
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 812 дка 
1624 от 1624 дка (-53) 
Стара Загора: 225 Страна: 3877
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 776 дка 
1552 от 1552 дка (+1376) 
Стара Загора: 232 Страна: 3974

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Братя Даскалови, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Братя Даскалови (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020890
2021.41492272956500
2021.31217235203000
2021.2126035992380
2021.197528501100
20215701345552956500
2022.42018333205867
2022.32481255006600
2022.22094317006600
2022.13277192956620
202281323691082956620
2023.32566175804800
2023.21777423005281
2023.12213126005281
20232040713005281

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Мира ООД - с. Братя Даскалови
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
88
61
69
Мира ООД - с. Братя Даскалови19
55
67
74
45
48
46
30
44
13
44
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
88
61
69
Мира ООД - с. Братя Даскалови19
55
67
74
45
48
46
30
44
13
44
45

Няма намерени резултати

215 772 дка
181 674 дка
60 374
34 663 (57%)
5.39
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
158
22068
38088
4113 033
545 506
612 607
75436
815 388
98457
105132

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.