Ихтиман обл. София

Обща информация
 

Ихтиман

 
 
13
 
70 158 
 
120
 
7.1 / 39%
 
Обяви за земеделска земя в Ихтиман
Средни оценки
 
 
43
 
44

Арендатори в община Ихтиман

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
3962 от 3962 дка (-12) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3962 дка (-12)
Ихтиман1491 дка (-73)
Ихтиман1486 дка (+96)
Ихтиман985 дка (-35)
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
2770 (-47) от 9326 дка (+2457) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София9326 дка (+2457)
Елин Пелин2622 дка (-38)
Горна Малина1515 дка (+1515)
Ихтиман1512 дка (-32)
Ихтиман1258 дка (-15)
Елин Пелин1016 дка (+1016)
Елин Пелин890 дка (-9)
Елин Пелин253 дка (+20)
Елин Пелин197 дка
Елин Пелин63 дка
Комасационен фактор: 2306 дка 
2306 от 2306 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2306 дка (+73)
Ихтиман2306 дка (+73)
Комасационен фактор: 2109 дка 
2109 от 2109 дка (+154) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2109 дка (+154)
ИхтиманЖивково2109 дка (+154)
69
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1806 от 1806 дка (+135) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1806 дка (+135)
Ихтиман1350 дка (+87)
Ихтиман456 дка (+48)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1696 дка 
1696 от 1696 дка (-92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1696 дка (-92)
Ихтиман1696 дка (-92)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1412 дка
Ихтиман1412 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 439 дка 
1318 от 1318 дка (+993) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1318 дка (+993)
Ихтиман474 дка (+474)
Ихтиман430 дка (+105)
Ихтиман414 дка (+414)
19
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 325 дка 
1301 от 1301 дка (+240) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1301 дка (+240)
Ихтиман619 дка (-117)
Ихтиман583 дка (+583)
Ихтиман53 дка (-227)
Ихтиман46 дка (+1)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 562 дка 
1123 от 1123 дка (+200) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1123 дка (+200)
Ихтиман687 дка (+130)
Ихтиман436 дка (+70)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 562 дка 
1123 от 1123 дка (+566) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1123 дка (+566)
Ихтиман687 дка (+342)
Ихтиман436 дка (+224)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 530 дка 
1060 от 1060 дка (+379) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1060 дка (+379)
Ихтиман853 дка (+172)
Ихтиман207 дка (+207)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (+156) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София999 дка (+156)
Ихтиман999 дка (+156)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 969 дка 
969 от 969 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София969 дка (+19)
Ихтиман969 дка (+19)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 866 дка 
866 от 866 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София866 дка (+41)
Ихтиман866 дка (+41)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 844 дка 
844 от 844 дка (+40) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София844 дка (+40)
Ихтиман844 дка (+40)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 836 дка 
836 от 836 дка (+144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София836 дка (+144)
Ихтиман836 дка (+144)
Комасационен фактор: 832 дка 
832 от 832 дка (-41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София832 дка (-41)
Ихтиман832 дка (-41)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 414 дка 
827 от 827 дка (-40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София827 дка (-40)
Ихтиман471 дка (-26)
Ихтиман356 дка (-14)
27
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 203 дка 
813 от 813 дка (-209) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София813 дка (-209)
Ихтиман412 дка (-160)
Ихтиман234 дка (-10)
Ихтиман152 дка (-30)
Ихтиман15 дка (-9)
11
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 492 дка 
797 от 1477 дка (+577) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1477 дка (+577)
Ихтиман797 дка
Долна баня380 дка (+277)
Долна баня300 дка (+300)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
791 от 11 068 дка (+57) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5166 дка
Враца5166 дка
Област: Плевен5111 дка (+57)
Червен бряг3688 дка (+55)
Червен бряг1423 дка (+2)
Област: София791 дка
Ихтиман556 дка
Ихтиман235 дка
20
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 784 дка 
784 от 784 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София784 дка (+21)
Ихтиман784 дка (+21)
89
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 783 дка 
783 от 783 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София783 дка (+9)
Ихтиман783 дка (+9)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 (+727) от 727 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София727 дка (+727)
Ихтиман727 дка (+727)
Комасационен фактор: 364 дка 
727 от 727 дка (-18) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София727 дка (-18)
Ихтиман635 дка (-20)
Ихтиман92 дка (+2)
53
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 238 дка 
715 от 715 дка (-68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София715 дка (-68)
Ихтиман592 дка (-59)
Ихтиман76 дка (-9)
Ихтиман47 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 669 дка 
669 (+669) от 669 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София669 дка (+669)
Ихтиман669 дка (+669)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 654 дка 
654 от 654 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София654 дка
Ихтиман654 дка
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 524 дка 
653 от 1047 дка (+5) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1047 дка (+5)
Ихтиман653 дка (+5)
Костенец394 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ихтиман обл. София Страна Холдинг
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
3962 от 3962 дка (-12) 
София: 27 Страна: 2120
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
2770 (-47) от 9326 дка (+2457) 
София: 6 Страна: 740
Комасационен фактор: 2306 дка 
2306 от 2306 дка (+73) 
София: 49 Страна: 3133
Комасационен фактор: 2109 дка 
2109 от 2109 дка (+154) 
София: 55 Страна: 3314
69
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1806 от 1806 дка (+135) 
София: 67 Страна: 3638
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1696 дка 
1696 от 1696 дка (-92) 
София: 72 Страна: 3771
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
София: 91 Страна: 4187
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 439 дка 
1318 от 1318 дка (+993) 
София: 98 Страна: 4325
19
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 325 дка 
1301 от 1301 дка (+240) 
София: 101 Страна: 4358
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 562 дка 
1123 от 1123 дка (+200) 
София: 116 Страна: 4735
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 562 дка 
1123 от 1123 дка (+566) 
София: 117 Страна: 4736
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 530 дка 
1060 от 1060 дка (+379) 
София: 123 Страна: 4876
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (+156) 
София: 135 Страна: 5035
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 969 дка 
969 от 969 дка (+19) 
София: 141 Страна: 5122
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 866 дка 
866 от 866 дка (+41) 
София: 161 Страна: 5450
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 844 дка 
844 от 844 дка (+40) 
София: 165 Страна: 5528
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 836 дка 
836 от 836 дка (+144) 
София: 168 Страна: 5560
Комасационен фактор: 832 дка 
832 от 832 дка (-41) 
София: 169 Страна: 5572
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 414 дка 
827 от 827 дка (-40) 
София: 171 Страна: 5585
27
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 203 дка 
813 от 813 дка (-209) 
София: 175 Страна: 5634
11
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 492 дка 
797 от 1477 дка (+577) 
София: 85 Страна: 4080
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
791 от 11 068 дка (+57) 
София: 177 Страна: 536
20
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 784 дка 
784 от 784 дка (+21) 
София: 178 Страна: 5762
89
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 783 дка 
783 от 783 дка (+9) 
София: 180 Страна: 5767
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 (+727) от 727 дка 
София: 194 Страна: 6042
Комасационен фактор: 364 дка 
727 от 727 дка (-18) 
София: 195 Страна: 6043
53
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 238 дка 
715 от 715 дка (-68) 
София: 197 Страна: 6105
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 669 дка 
669 (+669) от 669 дка 
София: 214 Страна: 6338
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 654 дка 
654 от 654 дка 
София: 222 Страна: 6423
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 524 дка 
653 от 1047 дка (+5) 
София: 125 Страна: 4901

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ихтиман, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ихтиман (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42513183505700
2021.3205053543083
2021.23083130833083
20212440243505700
2022.42978203606030
2022.32415114006030
2022.22733139506400
2022.12633168506030
20222730603606400
2023.32607176086030
2023.22363272706030
2023.12392243006030
20232434682706030

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Станимир Борисов Божилов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
53
Станимир Борисов Божилов
69
19
27
11
20
89
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
53
Станимир Борисов Божилов
69
19
27
11
20
89
53

Няма намерени резултати

82 348 дка
70 158 дка
46 104
21 754 (47%)
7.19
5
7

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4144
538 070
65413
76458
88220
912 417
1011 626

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.