Мирково обл. София

Обща информация
 

Мирково

 
 
5
 
14 909 
 
30
 
8.35 / 23%
 
Обяви за земеделска земя в Мирково
Средни оценки
 
 
38
 
44

Арендатори в община Мирково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 556 дка 
2770 от 2780 дка (-651) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2780 дка (-651)
Мирково2084 дка (-651)
Мирково347 дка
Мирково257 дка
Мирково82 дка
Челопеч10 дка
26
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1071 дка 
1797 (-12) от 6424 дка (-18) 
6 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6424 дка (-18)
Чавдар4441 дка (-44)
Мирково1105 дка (-28)
Мирково610 дка
Челопеч143 дка (-5)
Мирково82 дка (+16)
Златица43 дка (+43)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 233 дка 
1164 от 1164 дка (+264) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1164 дка (+264)
Мирково553 дка (+338)
Мирково462 дка (+69)
Мирково94 дка (-127)
Мирково41 дка
Мирково14 дка (-16)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 951 дка 
951 от 951 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София951 дка (+47)
МирковоСмолско951 дка (+47)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 430 дка 
859 (+859) от 859 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София859 дка (+859)
Мирково492 дка (+492)
Мирково367 дка (+367)
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 от 775 дка (+632) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София775 дка (+632)
Мирково775 дка (+632)
49
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 738 дка 
738 от 738 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София738 дка (+47)
Мирково738 дка (+47)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 592 дка 
592 от 592 дка (+428) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София592 дка (+428)
Мирково592 дка (+428)
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-495) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София558 дка (-495)
Мирково558 дка (-495)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 273 дка 
545 от 545 дка (+61) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София545 дка (+61)
Мирково293 дка (+50)
Мирково252 дка (+11)
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София424 дка
Мирково424 дка
Комасационен фактор: 389 дка 
389 от 389 дка (+50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София389 дка (+50)
Мирково389 дка (+50)
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София377 дка
Мирково377 дка
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София354 дка
Мирково354 дка
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София289 дка (+61)
Мирково289 дка (+61)
Комасационен фактор: 284 дка 
284 от 284 дка (+50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София284 дка (+50)
Мирково284 дка (+50)
Комасационен фактор: 230 дка 
230 от 230 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София230 дка
Мирково230 дка
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София206 дка (+32)
Мирково206 дка (+32)
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София199 дка (-14)
Мирково199 дка (-14)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София157 дка (+19)
Мирково157 дка (+19)
Комасационен фактор: 153 дка 
153 от 153 дка (-82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София153 дка (-82)
Мирково153 дка (-82)
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София113 дка (-2)
Мирково113 дка (-2)
Комасационен фактор: 50 дка 
100 от 100 дка (-93) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София100 дка (-93)
Мирково68 дка (-60)
Мирково32 дка (-33)
Комасационен фактор: 84 дка 
84 (+84) от 84 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София84 дка (+84)
Мирково84 дка (+84)
Комасационен фактор: 82 дка 
74 (+74) от 163 дка (-181) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София163 дка (+163)
Златица89 дка (+89)
Мирково74 дка (+74)
Комасационен фактор: 63 дка 
63 от 63 дка (-85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София63 дка (-85)
Мирково63 дка (-85)
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София51 дка (+51)
Мирково51 дка (+51)
Комасационен фактор: 59 дка 
35 (+35) от 295 дка (-50) 
5 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София295 дка (-50)
Елин Пелин86 дка (-98)
Златица65 дка (+65)
Горна Малина60 дка (-101)
Горна Малина49 дка (+49)
Мирково35 дка (+35)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Мирково обл. София Страна Холдинг
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Страна: 130
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 556 дка 
2770 от 2780 дка (-651) 
София: 43 Страна: 2784
26
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1071 дка 
1797 (-12) от 6424 дка (-18) 
София: 14 Страна: 1262
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 233 дка 
1164 от 1164 дка (+264) 
София: 108 Страна: 4635
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 951 дка 
951 от 951 дка (+47) 
София: 146 Страна: 5166
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 430 дка 
859 (+859) от 859 дка 
София: 163 Страна: 5478
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Страна: 130
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 от 775 дка (+632) 
София: 184 Страна: 5808
49
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 738 дка 
738 от 738 дка (+47) 
София: 193 Страна: 5988
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 592 дка 
592 от 592 дка (+428) 
София: 249 Страна: 6766
ХОЛДИНГ 4113 дка (-514)  
Страна: 130
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-495) 
София: 260 Страна: 7006
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 273 дка 
545 от 545 дка (+61) 
София: 265 Страна: 7118
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
София: 338 Страна: 8217
Комасационен фактор: 389 дка 
389 от 389 дка (+50) 
София: 371 Страна: 8632
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка 
София: 382 Страна: 8781
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка 
София: 406 Страна: 9063
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (+61) 
София: 494 Страна: 10106
Комасационен фактор: 284 дка 
284 от 284 дка (+50) 
София: 505 Страна: 10194
Комасационен фактор: 230 дка 
230 от 230 дка 
София: 583 Страна: 11140
Комасационен фактор: 206 дка 
206 от 206 дка (+32) 
София: 620 Страна: 11541
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (-14) 
София: 635 Страна: 11676
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+19) 
София: 700 Страна: 12445
Комасационен фактор: 153 дка 
153 от 153 дка (-82) 
София: 704 Страна: 12522
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка (-2) 
София: 768 Страна: 13291
Комасационен фактор: 50 дка 
100 от 100 дка (-93) 
София: 791 Страна: 13527
Комасационен фактор: 84 дка 
84 (+84) от 84 дка 
София: 812 Страна: 13763
Комасационен фактор: 82 дка 
74 (+74) от 163 дка (-181) 
София: 693 Страна: 12338
Комасационен фактор: 63 дка 
63 от 63 дка (-85) 
София: 835 Страна: 14021
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка (+45) 
София: 858 Страна: 14171
Комасационен фактор: 59 дка 
35 (+35) от 295 дка (-50) 
София: 480 Страна: 9992
0 от 0 дка (-21)
София: 980 Страна: 15363
0 от 0 дка (-2)
София: 981 Страна: 15364

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Мирково, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Мирково (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020180
2021.42107519562211
2021.31605210002211
20217001963710002211
2022.43001300300
2022.3143333003000
2022.290023001500
2022.1168353002079
20221347113003000
2023.27122625800
2023.186333001216
202380353001216

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Тодор Делчев Кънчев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
26
Тодор Делчев Кънчев
49

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
26
Тодор Делчев Кънчев
49

Няма намерени резултати

6572 дка
14 909 дка
24 903
2585 (10%)
7.54
9
9

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
41435
51122
663
76
81060
91591
101294

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.