Елин Пелин обл. София

Обща информация
 

Елин Пелин

 
 
17
 
128 834 
 
85
 
5.3 / 62%
 
Обяви за земеделска земя в Елин Пелин
Средни оценки
 
 
37
 
44

Арендатори в община Елин Пелин

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
22 739 (+13 751) от 25 199 дка (+14 047) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София25 199 дка (+14 047)
Елин Пелин15 888 дка (+13 569)
Елин Пелин2554 дка (+50)
Горна Малина2460 дка (+296)
Елин Пелин2238 дка (+17)
Елин Пелин668 дка (+110)
Елин Пелин419 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (+2)
Елин Пелин229 дка (-28)
Елин Пелин178 дка (+8)
Елин Пелин155 дка (+20)
Елин Пелин138 дка (+1)
Елин Пелин43 дка
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
15 564 (-312) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин Пелин8673 дка (-19)
Елин Пелин4006 дка (-282)
Горна Малина3170 дка (+1290)
Елин Пелин2275 дка (+1)
Елин Пелин274 дка (-4)
Елин Пелин154 дка (-23)
Елин Пелин152 дка
Елин Пелин20 дка (+20)
Елин Пелин10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
Садово6964 дка (+105)
Асеновград1364 дка (+175)
Раковски1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя Даскалови65 дка (+1)
54
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3823 дка 
15 291 от 15 291 дка (+257) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София15 291 дка (+257)
Елин Пелин11 365 дка (+75)
Елин Пелин3539 дка (-33)
Елин Пелин238 дка (+238)
Елин Пелин149 дка (-23)
44
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 14 166 дка 
14 166 от 14 166 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София14 166 дка
Елин ПелинЕлин Пелин14 166 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2496 дка 
7132 (-1112) от 7487 дка (-1114) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7487 дка (-1114)
Елин Пелин6948 дка (-1112)
Горна Малина355 дка (-2)
Елин Пелин184 дка
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
5041 (+989) от 9326 дка (+2457) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София9326 дка (+2457)
Елин Пелин2622 дка (-38)
Горна Малина1515 дка (+1515)
Ихтиман1512 дка (-32)
Ихтиман1258 дка (-15)
Елин Пелин1016 дка (+1016)
Елин Пелин890 дка (-9)
Елин Пелин253 дка (+20)
Елин Пелин197 дка
Елин Пелин63 дка
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
4420 от 5783 дка (-122) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5783 дка (-122)
Елин Пелин1851 дка (-21)
Елин Пелин1467 дка (+5)
Горна Малина1363 дка
Елин Пелин1102 дка (-106)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4387 (-37) от 9054 дка (+4630) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)4667 дка (+4667)
Столична4014 дка (+4014)
Столична611 дка (+611)
Столична42 дка (+42)
Област: София4387 дка (-37)
Елин Пелин2956 дка (-7)
Елин Пелин1019 дка (-8)
Елин Пелин412 дка (-22)
27
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
3800 от 3800 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3800 дка (-12)
Елин Пелин3486 дка (-5)
Елин Пелин314 дка (-7)
49
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 895 дка 
3580 от 3580 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3580 дка (-55)
Елин Пелин3154 дка (-42)
Елин Пелин358 дка (-5)
Елин Пелин51 дка (-8)
Елин Пелин17 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 3125 дка 
3125 от 3125 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3125 дка (-90)
Елин Пелин3125 дка (-90)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2683 дка 
2683 от 2683 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2683 дка (+101)
Елин Пелин2683 дка (+101)
22
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2480 дка 
2480 от 2480 дка (+46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2480 дка (+46)
Елин Пелин2480 дка (+46)
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2349 дка 
2349 от 2349 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2349 дка (+21)
Елин Пелин2349 дка (+21)
63
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2169 от 2169 дка (-116) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2169 дка (-116)
Елин Пелин2067 дка (-117)
Елин Пелин93 дка (+1)
Елин Пелин9 дка
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 593 дка 
1913 (+115) от 2370 дка (+279) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1913 дка (+115)
Елин Пелин1578 дка (+83)
Елин Пелин173 дка (+32)
Елин Пелин162 дка
Област: Ловеч457 дка (+164)
Ябланица457 дка (+164)
31
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1817 дка 
1817 от 1817 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1817 дка (-12)
Елин Пелин1817 дка (-12)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1622 от 1622 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1622 дка
Елин Пелин1075 дка
Елин Пелин503 дка
Елин Пелин44 дка
44
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1520 дка 
1520 от 1520 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1520 дка (+61)
Елин Пелин1520 дка (+61)
34
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1396 дка 
1396 от 1396 дка (+37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1396 дка (+37)
Елин Пелин1396 дка (+37)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
1321 (+1321) от 1321 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1321 дка (+1321)
Елин Пелин1321 дка (+1321)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1250 (+1250) от 1250 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1250 дка (+1250)
Елин Пелин1160 дка (+1160)
Елин Пелин90 дка (+90)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка (+14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1163 дка (+14)
Елин Пелин738 дка (+14)
Елин Пелин425 дка
11
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
1159 от 1159 дка (+96) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1159 дка (+96)
Елин Пелин1159 дка (+96)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1019 дка 
1019 от 1019 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1019 дка (+1)
Елин Пелин1019 дка (+1)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 229 дка 
915 от 915 дка (+308) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София915 дка (+308)
Елин Пелин510 дка (+308)
Елин Пелин180 дка
Елин Пелин115 дка
Елин Пелин110 дка
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 838 дка 
838 от 838 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София838 дка (+11)
Елин Пелин838 дка (+11)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 777 дка 
777 (+777) от 777 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София777 дка (+777)
Елин Пелин777 дка (+777)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
758 от 758 дка (+40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София758 дка (+40)
Елин Пелин680 дка (+59)
Елин Пелин78 дка (-19)
26
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 310 дка 
727 (+45) от 2171 дка (+219) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2171 дка (+219)
Горна Малина701 дка (+207)
Горна Малина567 дка (-74)
Елин Пелин381 дка (-5)
Елин Пелин312 дка (+16)
Горна Малина149 дка (+14)
Елин Пелин34 дка (+34)
Горна Малина27 дка (+27)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Елин Пелин обл. София Страна
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
22 739 (+13 751) от 25 199 дка (+14 047) 
София: 1 Страна: 92
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
15 564 (-312) от 28 159 дка (+1261) 
София: 2 Страна: 63
54
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3823 дка 
15 291 от 15 291 дка (+257) 
София: 3 Страна: 277
44
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 14 166 дка 
14 166 от 14 166 дка 
София: 4 Страна: 323
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2496 дка 
7132 (-1112) от 7487 дка (-1114) 
София: 10 Страна: 1051
53
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1036 дка 
5041 (+989) от 9326 дка (+2457) 
София: 6 Страна: 740
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1446 дка 
4420 от 5783 дка (-122) 
София: 16 Страна: 1456
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1509 дка 
4387 (-37) от 9054 дка (+4630) 
София: 21 Страна: 775
27
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
3800 от 3800 дка (-12) 
София: 30 Страна: 2186
49
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 895 дка 
3580 от 3580 дка (-55) 
София: 33 Страна: 2305
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 3125 дка 
3125 от 3125 дка (-90) 
София: 39 Страна: 2545
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2683 дка 
2683 от 2683 дка (+101) 
София: 44 Страна: 2847
22
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2480 дка 
2480 от 2480 дка (+46) 
София: 47 Страна: 2978
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2349 дка 
2349 от 2349 дка (+21) 
София: 48 Страна: 3085
63
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2169 от 2169 дка (-116) 
София: 54 Страна: 3260
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 593 дка 
1913 (+115) от 2370 дка (+279) 
София: 64 Страна: 3069
31
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1817 дка 
1817 от 1817 дка (-12) 
София: 66 Страна: 3623
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 541 дка 
1622 от 1622 дка 
София: 79 Страна: 3885
44
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1520 дка 
1520 от 1520 дка (+61) 
София: 82 Страна: 4022
34
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1396 дка 
1396 от 1396 дка (+37) 
София: 92 Страна: 4207
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1321 дка 
1321 (+1321) от 1321 дка 
София: 97 Страна: 4319
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1250 (+1250) от 1250 дка 
София: 104 Страна: 4452
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка (+14) 
София: 109 Страна: 4637
11
2019
На печалба
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
1159 от 1159 дка (+96) 
София: 110 Страна: 4644
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1019 дка 
1019 от 1019 дка (+1) 
София: 132 Страна: 4979
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 229 дка 
915 от 915 дка (+308) 
София: 151 Страна: 5282
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 838 дка 
838 от 838 дка (+11) 
София: 166 Страна: 5550
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 777 дка 
777 (+777) от 777 дка 
София: 182 Страна: 5791
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
758 от 758 дка (+40) 
София: 186 Страна: 5886
26
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 310 дка 
727 (+45) от 2171 дка (+219) 
София: 53 Страна: 3255

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Елин Пелин, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Елин Пелин (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020179
2021.42150351556979
2021.31996133305434
20217452108481556979
2022.4309052575867
2022.33242162576445
2022.23445112866783
2022.142441811106954
20223632502576954
2023.33509172536200
2023.22955102575943
2023.1333082576000
20233310352536200

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Илия Йорданов - Токала
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
67
54
ЕТ Илия Йорданов - Токала44
53
42
27
49
22
27
63
31
44
34
11
26

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
67
54
ЕТ Илия Йорданов - Токала44
53
42
27
49
22
27
63
31
44
34
11
26

Няма намерени резултати

138 955 дка
128 834 дка
57 722
36 793 (64%)
5.59
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
14
315 279
456 526
519 252
611 899
76977
85265
913 653
1010 100

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.