Асеновград обл. Пловдив

Обща информация
 

Асеновград

 
 
7
 
75 759 
 
34
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Асеновград
Средни оценки
 
 
52
 
51

Арендатори в община Асеновград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3151 дка 
9453 от 9453 дка (-556) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9453 дка (-556)
Асеновград7041 дка (-676)
Асеновград2340 дка (+48)
Асеновград72 дка (+72)
59
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 9381 дка 
9381 от 9381 дка (+133) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9381 дка (+133)
Асеновград9381 дка (+133)
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Комасационен фактор: 5102 дка 
7664 (+88) от 15 307 дка (-84) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7664 дка (+88)
Асеновград7664 дка (+88)
Област: Стара Загора7643 дка (-172)
Братя Даскалови6622 дка (-168)
Братя Даскалови1021 дка (-4)
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
6258 (+2276) от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+2574)
ПървомайДълбок извор9334 дка (+1828)
ПървомайДрагойново4562 дка (+56)
ПървомайБрягово4230 дка (-820)
ПървомайТатарево3315 дка (-24)
АсеновградПатриарх Евтимово2427 дка (+490)
АсеновградКонуш2178 дка (+133)
ПървомайПравославен1932 дка (-484)
АсеновградИзбеглии1653 дка (+1653)
ПървомайПървомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
ЕлховоЖРЕБИНО3187 дка
ЕлховоМАЛОМИРОВО3105 дка
ЕлховоРАЗДЕЛ2852 дка
ЕлховоСЛАВЕЙКОВО1807 дка
ЕлховоБОРИСОВО1391 дка
ЕлховоЧЕРНОЗЕМ1201 дка
ЕлховоЕЛХОВО1138 дка
БоляровоПОПОВО1122 дка
ЕлховоСТРОЙНО340 дка
ЕлховоИЗГРЕВ56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
ДимитровградГОРСКИ ИЗВОР9597 дка (+252)
ДимитровградЯБЪЛКОВО415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
ЛомКОВАЧИЦА4104 дка (-41)
ВълчедръмМОКРЕШ2200 дка (-7)
ВълчедръмИГНАТОВО992 дка (-12)
ЛомСТАНЕВО575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
ГулянциГИГЕН1930 дка (+669)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
5089 (+5089) от 5089 дка (-3837) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5089 дка (+5089)
Асеновград5089 дка (+5089)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3749 дка 
3749 от 3749 дка (-303) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3749 дка (-303)
Асеновград3749 дка (-303)
49
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1724 дка 
3571 (+622) от 5173 дка (+537) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5173 дка (+537)
Асеновград3331 дка (+615)
Първомай1602 дка (-85)
Асеновград240 дка (+7)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1546 дка 
3092 от 3092 дка (+819) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3092 дка (+819)
Асеновград2860 дка (+587)
Асеновград232 дка (+232)
68
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2942 дка 
2942 от 2942 дка (+144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2942 дка (+144)
Асеновград2942 дка (+144)
Комасационен фактор: 1962 дка 
2694 (+596) от 3923 дка (+678) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3923 дка (+678)
Асеновград2694 дка (+596)
Садово1229 дка (+82)
36
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2470 дка 
2470 от 2470 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2470 дка (+3)
Асеновград2470 дка (+3)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2179 дка 
2179 от 2179 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2179 дка (+27)
Асеновград2179 дка (+27)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2027 дка 
2027 от 2027 дка (+1136) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2027 дка (+1136)
Асеновград2027 дка (+1136)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1826 дка 
1826 (+1826) от 1826 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1826 дка (+1826)
Асеновград1826 дка (+1826)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
1758 (+1758) от 1758 дка (+1216) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1758 дка (+1758)
Асеновград1758 дка (+1758)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
1530 от 1530 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1530 дка (+29)
Асеновград1530 дка (+29)
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
1364 (+175) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин Пелин8673 дка (-19)
Елин Пелин4006 дка (-282)
Горна Малина3170 дка (+1290)
Елин Пелин2275 дка (+1)
Елин Пелин274 дка (-4)
Елин Пелин154 дка (-23)
Елин Пелин152 дка
Елин Пелин20 дка (+20)
Елин Пелин10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
Садово6964 дка (+105)
Асеновград1364 дка (+175)
Раковски1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя Даскалови65 дка (+1)
4
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 714 дка 
1276 (-106) от 1428 дка (+46) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1276 дка (-106)
Асеновград1276 дка (-106)
Област: Смолян152 дка (+152)
Чепеларе152 дка (+152)
67
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
1234 от 1234 дка (-177) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1234 дка (-177)
Асеновград1234 дка (-177)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1166 дка 
1166 от 1166 дка (-56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1166 дка (-56)
Асеновград1166 дка (-56)
Комасационен фактор: 810 дка 
810 от 810 дка (+288) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив810 дка (+288)
Асеновград810 дка (+288)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 804 дка 
804 (+804) от 804 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив804 дка (+804)
Асеновград804 дка (+804)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 417 дка 
605 (+605) от 834 дка (+584) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив605 дка (+605)
Асеновград605 дка (+605)
Област: Добрич229 дка (-21)
Каварна229 дка (-21)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 603 дка 
388 (+55) от 1206 дка (+44) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1206 дка (+44)
Садово818 дка (-11)
Асеновград388 дка (+55)
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив254 дка (+39)
Асеновград254 дка (+39)
Комасационен фактор: 247 дка 
247 от 247 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив247 дка (+36)
Асеновград247 дка (+36)
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив243 дка (-6)
Асеновград243 дка (-6)
Комасационен фактор: 227 дка 
227 от 227 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив227 дка (+26)
Асеновград227 дка (+26)
Комасационен фактор: 221 дка 
221 от 221 дка (-105) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив221 дка (-105)
Асеновград221 дка (-105)
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив158 дка (-33)
Асеновград158 дка (-33)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Асеновград обл. Пловдив Страна Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3151 дка 
9453 от 9453 дка (-556) 
Пловдив: 14 Страна: 720
59
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 9381 дка 
9381 от 9381 дка (+133) 
Пловдив: 15 Страна: 731
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
Комасационен фактор: 5102 дка 
7664 (+88) от 15 307 дка (-84) 
Пловдив: 28 Страна: 276
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
6258 (+2276) от 66 731 дка (+3142) 
Пловдив: 3 Страна: 14
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
5089 (+5089) от 5089 дка (-3837) 
Пловдив: 57 Страна: 1677
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3749 дка 
3749 от 3749 дка (-303) 
Пловдив: 75 Страна: 2219
49
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1724 дка 
3571 (+622) от 5173 дка (+537) 
Пловдив: 56 Страна: 1650
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1546 дка 
3092 от 3092 дка (+819) 
Пловдив: 102 Страна: 2567
68
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2942 дка 
2942 от 2942 дка (+144) 
Пловдив: 107 Страна: 2677
Комасационен фактор: 1962 дка 
2694 (+596) от 3923 дка (+678) 
Пловдив: 70 Страна: 2132
36
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2470 дка 
2470 от 2470 дка (+3) 
Пловдив: 125 Страна: 2989
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2179 дка 
2179 от 2179 дка (+27) 
Пловдив: 134 Страна: 3248
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2027 дка 
2027 от 2027 дка (+1136) 
Пловдив: 142 Страна: 3382
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1826 дка 
1826 (+1826) от 1826 дка (+61) 
Пловдив: 151 Страна: 3611
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1758 дка 
1758 (+1758) от 1758 дка (+1216) 
Пловдив: 155 Страна: 3700
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
1530 от 1530 дка (+29) 
Пловдив: 178 Страна: 4009
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
1364 (+175) от 28 159 дка (+1261) 
Пловдив: 16 Страна: 63
4
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 714 дка 
1276 (-106) от 1428 дка (+46) 
Пловдив: 206 Страна: 4153
67
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
1234 от 1234 дка (-177) 
Пловдив: 214 Страна: 4490
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1166 дка 
1166 от 1166 дка (-56) 
Пловдив: 227 Страна: 4629
Комасационен фактор: 810 дка 
810 от 810 дка (+288) 
Пловдив: 300 Страна: 5649
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 804 дка 
804 (+804) от 804 дка (+39) 
Пловдив: 301 Страна: 5669
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 417 дка 
605 (+605) от 834 дка (+584) 
Пловдив: 369 Страна: 5568
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 603 дка 
388 (+55) от 1206 дка (+44) 
Пловдив: 219 Страна: 4538
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка (+39) 
Пловдив: 604 Страна: 10711
Комасационен фактор: 247 дка 
247 от 247 дка (+36) 
Пловдив: 608 Страна: 10820
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-6) 
Пловдив: 611 Страна: 10896
Комасационен фактор: 227 дка 
227 от 227 дка (+26) 
Пловдив: 632 Страна: 11178
Комасационен фактор: 221 дка 
221 от 221 дка (-105) 
Пловдив: 642 Страна: 11279
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (-33) 
Пловдив: 707 Страна: 12415

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Асеновград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Асеновград (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020266
2021.42147521966263
2021.32288375006263
2021.21744911002100
20212212164981966263
2022.43669325486609
2022.33616457256778
2022.23620467256800
2022.13192674006800
202228134761904006800
2023.33565394006900
2023.23515394446609
2023.13285523676609
202334381303676900

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
59
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор63
49
68
36
67
4
67

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
59
Хера Агро ЕООД - с. Дълбок извор63
49
68
36
67
4
67

Няма намерени резултати

82 280 дка
75 759 дка
42 067
16 618 (40%)
4.57
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
314 896
431 733
523 669
69156
71127
81337
9359
103

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.