Смолян

Обща информация
 

Смолян

 
11
 
3050 
 
16
 
9.95 / 2%
 
Обяви за земеделска земя в Смолян
Средни оценки
 
 
4

Арендатори в област Смолян

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 322 дка 
484 (+484) от 643 дка (+474) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян484 дка (+484)
Девин484 дка (+484)
Област: Пловдив159 дка (-10)
Марица159 дка (-10)
Комасационен фактор: 436 дка 
436 (+436) от 436 дка (+204) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян436 дка (+436)
Девин436 дка (+436)
Комасационен фактор: 327 дка 
327 (+327) от 327 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян327 дка (+327)
Девин327 дка (+327)
Комасационен фактор: 302 дка 
302 (+302) от 302 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян302 дка (+302)
ДевинЛясково302 дка (+302)
Комасационен фактор: 280 дка 
280 (+280) от 280 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян280 дка (+280)
Чепеларе280 дка (+280)
4
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 714 дка 
152 (+152) от 1428 дка (+46) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1276 дка (-106)
Асеновград1276 дка (-106)
Област: Смолян152 дка (+152)
Чепеларе152 дка (+152)
Комасационен фактор: 123 дка 
123 (+123) от 123 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян123 дка (+123)
Смолян123 дка (+123)
Комасационен фактор: 97 дка 
97 (+97) от 97 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян97 дка (+97)
Смолян97 дка (+97)
Комасационен фактор: 75 дка 
75 (+75) от 75 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян75 дка (+75)
Смолян75 дка (+75)
Комасационен фактор: 29 дка 
57 (+57) от 57 дка (-9) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян57 дка (+57)
Смолян45 дка (+45)
Смолян12 дка (+12)
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян51 дка (+51)
Чепеларе51 дка (+51)
Комасационен фактор: 35 дка 
35 (+35) от 35 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян35 дка (+35)
Смолян35 дка (+35)
Комасационен фактор: 16 дка 
16 (+16) от 16 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Смолян16 дка (+16)
Смолян16 дка (+16)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Смолян Страна
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 322 дка 
484 (+484) от 643 дка (+474) 
Страна: 6475
Комасационен фактор: 436 дка 
436 (+436) от 436 дка (+204) 
Страна: 8066
Комасационен фактор: 327 дка 
327 (+327) от 327 дка 
Страна: 9443
Комасационен фактор: 302 дка 
302 (+302) от 302 дка 
Страна: 9863
Комасационен фактор: 280 дка 
280 (+280) от 280 дка 
Страна: 10266
4
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 714 дка 
152 (+152) от 1428 дка (+46) 
Страна: 4153
Комасационен фактор: 123 дка 
123 (+123) от 123 дка (+31) 
Страна: 13095
Комасационен фактор: 97 дка 
97 (+97) от 97 дка (+27) 
Страна: 13581
Комасационен фактор: 75 дка 
75 (+75) от 75 дка 
Страна: 13872
Комасационен фактор: 29 дка 
57 (+57) от 57 дка (-9) 
Страна: 14100
Комасационен фактор: 51 дка 
51 (+51) от 51 дка (+6) 
Страна: 14168
Комасационен фактор: 35 дка 
35 (+35) от 35 дка 
Страна: 14341
Комасационен фактор: 16 дка 
16 (+16) от 16 дка (-42) 
Страна: 14508
0 от 0 дка
Страна: 15303
0 от 0 дка
Страна: 15304
0 от 0 дка
Страна: 15305

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Смолян (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42001102255167
2021.3259392255082
2021.22750221003400
20212326212255167
2022.42284253766018
2022.32309243205214
2022.22504193005266
2022.12219173885266
20222327853006018
2023.3209485606018
2023.21396253256018
2023.12274224806480
20231848553256480

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Стоян Николов Сазарлиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Стоян Николов Сазарлиев
4

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Стоян Николов Сазарлиев
4

Няма намерени резултати

14 001 дка
3050 дка
50 388
6979 (14%)
9.73
10
10

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
7174
81320
91200
1011 307

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.