Марица обл. Пловдив

Обща информация
 

Марица

 
 
19
 
104 799 
 
83
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Марица
Средни оценки
 
 
55
 
51

Арендатори в община Марица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 8543 дка 
8543 (+8543) от 8543 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8543 дка (+8543)
Марица8543 дка (+8543)
44
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 6459 дка 
6459 (+6459) от 6459 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6459 дка (+6459)
Марица6459 дка (+6459)
64
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 2962 дка 
5923 от 5923 дка (+4509) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5923 дка (+4509)
Марица4515 дка (+4515)
Марица1408 дка (-6)
70
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2636 дка 
5272 от 5272 дка (+4956) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5272 дка (+4956)
МарицаСтроево5070 дка (+4912)
МарицаТруд202 дка (+44)
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
5105 (+129) от 8857 дка (+679) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8857 дка (+679)
Пловдив3752 дка (+550)
Марица3705 дка (+59)
Марица1400 дка (+70)
Комасационен фактор: 2032 дка 
4063 от 4063 дка (+1025) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4063 дка (+1025)
Марица2957 дка (-38)
Марица1106 дка (+1063)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3845 дка 
3845 (+3845) от 3845 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3845 дка (+3845)
Марица3845 дка (+3845)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3544 дка 
3544 (+3544) от 3544 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3544 дка (+3544)
Марица3544 дка (+3544)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
3457 от 3869 дка (+3457) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3869 дка (+3457)
Марица3457 дка (+3457)
Калояново412 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 789 дка 
3154 от 3154 дка (+192) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3154 дка (+192)
Марица1143 дка (-871)
Марица932 дка (-16)
Марица732 дка (+732)
Марица347 дка (+347)
41
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2224 дка 
2763 (+2763) от 4448 дка (+2590) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4448 дка (+2590)
Марица2763 дка (+2763)
Хисаря1685 дка (-173)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2576 дка 
2576 (+2576) от 2576 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2576 дка (+2576)
Марица2576 дка (+2576)
27
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2563 дка 
2563 (+2563) от 2563 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2563 дка (+2563)
Марица2563 дка (+2563)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2530 дка 
2530 от 2530 дка (+113) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2530 дка (+113)
Марица2530 дка (+113)
19
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2333 дка 
2333 от 2333 дка (-860) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2333 дка (-860)
Марица2333 дка (-860)
30
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2262 дка 
2262 от 2262 дка (+156) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2262 дка (+156)
Марица2262 дка (+156)
65
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1838 дка 
1838 от 1838 дка (-414) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1838 дка (-414)
Марица1838 дка (-414)
Комасационен фактор: 1568 дка 
1568 (+1568) от 1568 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1568 дка (+1568)
Марица1568 дка (+1568)
72
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 494 дка 
1481 от 1481 дка (+1341) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1481 дка (+1341)
Марица1362 дка (+1362)
Марица107 дка (-21)
Марица12 дка
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1469 дка 
1469 от 1469 дка (-131) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1469 дка (-131)
Марица1469 дка (-131)
76
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1291 дка 
1291 от 1291 дка (+97) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1291 дка (+97)
Марица1291 дка (+97)
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
1240 (+1070) от 3265 дка (+1973) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3265 дка (+1973)
Калояново1938 дка (+893)
Марица1009 дка (+1009)
Марица231 дка (+61)
Пловдив39 дка (-8)
Калояново30 дка
Калояново18 дка (+18)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 852 дка 
1028 (+65) от 1703 дка (-47) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1703 дка (-47)
Марица1028 дка (+65)
Пловдив675 дка (-112)
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (+116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив999 дка (+116)
Марица999 дка (+116)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 (+933) от 933 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив933 дка (+933)
Марица933 дка (+933)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 398 дка 
796 от 796 дка (-530) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив796 дка (-530)
Марица750 дка (-576)
Марица46 дка (+46)
Комасационен фактор: 381 дка 
762 от 762 дка (+224) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив762 дка (+224)
Марица699 дка (+161)
Марица63 дка (+63)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 747 дка 
747 от 747 дка (-318) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив747 дка (-318)
Марица747 дка (-318)
64
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 715 дка 
715 от 715 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив715 дка (+36)
Марица715 дка (+36)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 700 дка 
700 от 700 дка (+89) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив700 дка (+89)
Марица700 дка (+89)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Марица обл. Пловдив Страна
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 8543 дка 
8543 (+8543) от 8543 дка 
Пловдив: 20 Страна: 845
44
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 6459 дка 
6459 (+6459) от 6459 дка 
Пловдив: 39 Страна: 1252
64
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 2962 дка 
5923 от 5923 дка (+4509) 
Пловдив: 46 Страна: 1403
70
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2636 дка 
5272 от 5272 дка (+4956) 
Пловдив: 51 Страна: 1606
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
5105 (+129) от 8857 дка (+679) 
Пловдив: 18 Страна: 797
Комасационен фактор: 2032 дка 
4063 от 4063 дка (+1025) 
Пловдив: 68 Страна: 2085
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3845 дка 
3845 (+3845) от 3845 дка 
Пловдив: 74 Страна: 2167
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3544 дка 
3544 (+3544) от 3544 дка 
Пловдив: 83 Страна: 2318
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
3457 от 3869 дка (+3457) 
Пловдив: 73 Страна: 2157
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 789 дка 
3154 от 3154 дка (+192) 
Пловдив: 98 Страна: 2525
41
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2224 дка 
2763 (+2763) от 4448 дка (+2590) 
Пловдив: 65 Страна: 1928
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2576 дка 
2576 (+2576) от 2576 дка 
Пловдив: 115 Страна: 2910
27
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2563 дка 
2563 (+2563) от 2563 дка 
Пловдив: 117 Страна: 2919
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2530 дка 
2530 от 2530 дка (+113) 
Пловдив: 121 Страна: 2939
19
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2333 дка 
2333 от 2333 дка (-860) 
Пловдив: 130 Страна: 3105
30
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 2262 дка 
2262 от 2262 дка (+156) 
Пловдив: 132 Страна: 3169
65
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1838 дка 
1838 от 1838 дка (-414) 
Пловдив: 150 Страна: 3599
Комасационен фактор: 1568 дка 
1568 (+1568) от 1568 дка 
Пловдив: 173 Страна: 3957
72
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 494 дка 
1481 от 1481 дка (+1341) 
Пловдив: 179 Страна: 4072
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1469 дка 
1469 от 1469 дка (-131) 
Пловдив: 183 Страна: 4089
76
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1291 дка 
1291 от 1291 дка (+97) 
Пловдив: 204 Страна: 4379
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
1240 (+1070) от 3265 дка (+1973) 
Пловдив: 92 Страна: 2460
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 852 дка 
1028 (+65) от 1703 дка (-47) 
Пловдив: 157 Страна: 3760
Комасационен фактор: 999 дка 
999 от 999 дка (+116) 
Пловдив: 256 Страна: 5034
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 (+933) от 933 дка 
Пловдив: 270 Страна: 5222
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 398 дка 
796 от 796 дка (-530) 
Пловдив: 303 Страна: 5703
Комасационен фактор: 381 дка 
762 от 762 дка (+224) 
Пловдив: 312 Страна: 5870
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 747 дка 
747 от 747 дка (-318) 
Пловдив: 315 Страна: 5935
64
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 715 дка 
715 от 715 дка (+36) 
Пловдив: 327 Страна: 6103
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 700 дка 
700 от 700 дка (+89) 
Пловдив: 333 Страна: 6174

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Марица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Вакосте ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Марица (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020980
2021.42685778626667
2021.322643610006000
2021.224351112666250
2021.11500115001500
2021199525321258626667
2022.43420552666896
2022.33349592596896
2022.23452518816896
2022.13299467926896
2022162433812112596896
2023.33830282966714
2023.23400685366579
2023.13525582606904
202335251542606904

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Вакосте ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Вакосте ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Вакосте ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Вакосте ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Вакосте ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Вакосте ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
44
64
Вакосте ООД70
76
41
27
19
30
65
72
38
76
92
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
44
64
Вакосте ООД70
76
41
27
19
30
65
72
38
76
92
64

Няма намерени резултати

180 294 дка
104 799 дка
64 575
25 977 (40%)
4.77
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
127
34203
471 999
587 005
67520
7124
81040
108377

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.