Ботевград обл. София

Обща информация
 

Ботевград

 
 
12
 
67 221 
 
110
 
5.7 / 57%
 
Обяви за земеделска земя в Ботевград
Средни оценки
 
 
38
 
44

Арендатори в община Ботевград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
22
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 7714 дка 
7714 от 7714 дка (+487) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София7714 дка (+487)
Ботевград7714 дка (+487)
49
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
6596 от 6596 дка (+201) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София6596 дка (+201)
Ботевград3098 дка (-147)
Ботевград1477 дка (+323)
Ботевград1061 дка (-16)
Ботевград839 дка (+45)
Ботевград121 дка (-4)
45
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2913 дка 
5825 от 5825 дка (+721) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5825 дка (+721)
Ботевград5549 дка (+598)
Ботевград276 дка (+123)
36
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4142 дка 
4142 от 4142 дка (-217) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4142 дка (-217)
БотевградТрудовец4142 дка (-217)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3428 дка 
3428 от 3428 дка (-142) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3428 дка (-142)
Ботевград3428 дка (-142)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 902 дка 
1804 от 1804 дка (-60) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1804 дка (-60)
Ботевград1517 дка (-31)
Ботевград287 дка (-29)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 837 дка 
1674 от 1674 дка (-1330) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1674 дка (-1330)
Ботевград1525 дка (-404)
Ботевград149 дка (-926)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1209 от 1209 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1209 дка (-20)
Ботевград1209 дка (-20)
18
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 359 дка 
1077 от 1077 дка (+64) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1077 дка (+64)
Ботевград670 дка (+52)
Ботевград256 дка (+17)
Ботевград151 дка (-5)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 382 дка 
1028 (+381) от 1146 дка (+382) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1146 дка (+382)
Ботевград983 дка (+381)
Правец118 дка (+1)
Ботевград45 дка
13
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 994 дка 
994 от 994 дка (-120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София994 дка (-120)
Ботевград994 дка (-120)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 481 дка 
961 от 961 дка (+272) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София961 дка (+272)
Ботевград765 дка (+233)
Ботевград196 дка (+39)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 436 дка 
871 от 871 дка (-19) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София871 дка (-19)
Ботевград714 дка (-16)
Ботевград157 дка (-3)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 431 дка 
862 от 862 дка (-70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София862 дка (-70)
Ботевград532 дка (-61)
Ботевград330 дка (-9)
67
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 213 дка 
851 от 851 дка (+444) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София851 дка (+444)
Ботевград419 дка (+12)
Ботевград182 дка (+182)
Ботевград149 дка (+149)
Ботевград101 дка (+101)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 837 дка 
837 от 837 дка (+42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София837 дка (+42)
Ботевград837 дка (+42)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 816 дка 
816 от 816 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София816 дка (-22)
Ботевград816 дка (-22)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 248 дка 
744 от 744 дка (-69) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София744 дка (-69)
Ботевград409 дка (+1)
Ботевград319 дка (-48)
Ботевград16 дка (-22)
77
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 106 дка 
738 от 745 дка 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София745 дка
Ботевград197 дка
Ботевград188 дка
Ботевград162 дка
Ботевград103 дка
Ботевград73 дка
Ботевград15 дка
Правец7 дка
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 от 706 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София706 дка
Ботевград706 дка
19
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
690 от 690 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София690 дка (-20)
Ботевград690 дка (-20)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 632 дка 
632 от 632 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София632 дка (-20)
Ботевград632 дка (-20)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София627 дка (-18)
Ботевград627 дка (-18)
20
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София607 дка (-23)
Ботевград607 дка (-23)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 827 дка 
602 (-22) от 1653 дка (-11) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1051 дка (+11)
Дулово1051 дка (+11)
Област: София602 дка (-22)
Ботевград602 дка (-22)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
546 от 546 дка (-4) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София546 дка (-4)
Ботевград522 дка
Ботевград24 дка (-4)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София516 дка (-24)
Ботевград516 дка (-24)
Комасационен фактор: 493 дка 
493 от 493 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София493 дка (-9)
Ботевград493 дка (-9)
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София452 дка (+28)
Ботевград452 дка (+28)
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София452 дка (+108)
Ботевград452 дка (+108)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ботевград обл. София Страна
22
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 7714 дка 
7714 от 7714 дка (+487) 
София: 8 Страна: 992
49
2019
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
6596 от 6596 дка (+201) 
София: 13 Страна: 1224
45
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 2913 дка 
5825 от 5825 дка (+721) 
София: 15 Страна: 1442
36
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 4142 дка 
4142 от 4142 дка (-217) 
София: 25 Страна: 2053
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3428 дка 
3428 от 3428 дка (-142) 
София: 35 Страна: 2371
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 902 дка 
1804 от 1804 дка (-60) 
София: 68 Страна: 3642
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 837 дка 
1674 от 1674 дка (-1330) 
София: 74 Страна: 3795
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
1209 от 1209 дка (-20) 
София: 106 Страна: 4530
18
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 359 дка 
1077 от 1077 дка (+64) 
София: 121 Страна: 4837
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 382 дка 
1028 (+381) от 1146 дка (+382) 
София: 113 Страна: 4680
13
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 994 дка 
994 от 994 дка (-120) 
София: 137 Страна: 5047
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 481 дка 
961 от 961 дка (+272) 
София: 145 Страна: 5140
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 436 дка 
871 от 871 дка (-19) 
София: 158 Страна: 5436
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 431 дка 
862 от 862 дка (-70) 
София: 162 Страна: 5463
67
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 213 дка 
851 от 851 дка (+444) 
София: 164 Страна: 5506
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 837 дка 
837 от 837 дка (+42) 
София: 167 Страна: 5555
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 816 дка 
816 от 816 дка (-22) 
София: 174 Страна: 5622
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 248 дка 
744 от 744 дка (-69) 
София: 192 Страна: 5958
77
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 106 дка 
738 от 745 дка 
София: 191 Страна: 5953
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 706 дка 
706 от 706 дка 
София: 202 Страна: 6157
19
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 690 дка 
690 от 690 дка (-20) 
София: 207 Страна: 6227
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 632 дка 
632 от 632 дка (-20) 
София: 225 Страна: 6534
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (-18) 
София: 230 Страна: 6565
20
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (-23) 
София: 241 Страна: 6664
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 827 дка 
602 (-22) от 1653 дка (-11) 
София: 244 Страна: 3824
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
546 от 546 дка (-4) 
София: 262 Страна: 7109
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка (-24) 
София: 279 Страна: 7338
Комасационен фактор: 493 дка 
493 от 493 дка (-9) 
София: 289 Страна: 7520
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+28) 
София: 315 Страна: 7909
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+108) 
София: 316 Страна: 7910

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ботевград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Трудовец

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ботевград (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.48551855855
2021.397538551071
2021.25501550550
202186655501071
2022.41216112161216
2022.32658314003524
2022.22492411003160
2022.1150667303880
20222014147303880
2023.34527832605867
2023.27501750750
2023.1135062883598
20233004152885867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Трудовец

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Трудовец

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Трудовец

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Трудовец

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Трудовец
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Трудовец
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
22
49
45
Кооперация Трудовец36
18
13
67
77
19
20

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
22
49
45
Кооперация Трудовец36
18
13
67
77
19
20

Няма намерени резултати

81 176 дка
67 221 дка
80 552
36 108 (45%)
5.82
5
5.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32502
416 568
524 457
622 844
73784
86558
93125
101337

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.