Ябланица обл. Ловеч

Обща информация
 

Ябланица

 
 
9
 
41 300 
 
31
 
5.3 / 62%
 
Обяви за земеделска земя в Ябланица
Средни оценки
 
 
36
 
46

Арендатори в община Ябланица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
21
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4321 дка 
8641 от 8641 дка (+615) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч8641 дка (+615)
Ябланица4574 дка (+712)
Ябланица4067 дка (-97)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
7155 от 7155 дка (-528) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч7155 дка (-528)
Ябланица2559 дка (+30)
Ябланица2428 дка (-29)
Ябланица1039 дка
Ябланица718 дка (-33)
Ябланица363 дка
Ябланица48 дка (-496)
39
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
7114 (+32) от 18 102 дка (+537) 
15 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца10 988 дка (+505)
Роман3356 дка (+249)
Роман3254 дка (-1)
Роман1590 дка (+8)
Роман1132 дка
Роман1001 дка (+106)
Роман438 дка (+92)
Роман217 дка (+51)
Област: Ловеч7114 дка (+32)
Ябланица2931 дка (+6)
Ябланица2486 дка (+3)
Ябланица712 дка (+25)
Ябланица282 дка
Ябланица243 дка (+3)
Ябланица223 дка (+1)
Ябланица202 дка (-6)
Ябланица35 дка
47
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2908 дка 
2655 (-145) от 14 538 дка (-3904) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч14 538 дка (-3904)
ЛуковитРУМЯНЦЕВО6787 дка (-6)
ЛуковитБЕЛЕНЦИ4569 дка (+14)
ЯбланицаГОЛЯМА БРЕСТНИЦА2655 дка (-145)
ЛуковитКАРЛУКОВО493 дка
ЛуковитДЪБЕН34 дка (-3767)
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
2224 от 2224 дка (+21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2224 дка (+21)
Ябланица2078 дка (+21)
Ябланица146 дка
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
2186 от 2186 дка (+73) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2186 дка (+73)
Ябланица2140 дка (+69)
Ябланица46 дка (+4)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 419 дка 
1676 от 1676 дка (-313) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1676 дка (-313)
Ябланица937 дка (+23)
Ябланица466 дка (-330)
Ябланица144 дка
Ябланица129 дка (-6)
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
1416 от 5234 дка (-165) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3818 дка
Правец2539 дка
Правец1001 дка
Правец278 дка
Област: Ловеч1416 дка (-165)
Ябланица1416 дка (-165)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
1104 от 1104 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1104 дка (+64)
Ябланица1104 дка (+64)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 526 дка 
1051 от 1051 дка (+553) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1051 дка (+553)
Ябланица553 дка (+553)
Ябланица498 дка
3
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 404 дка 
808 от 808 дка (+3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч808 дка (+3)
Ябланица504 дка (+3)
Ябланица304 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 782 дка 
782 от 782 дка (+367) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч782 дка (+367)
Ябланица782 дка (+367)
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 686 дка 
485 от 2743 дка (-1) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2258 дка
Правец1711 дка
Правец335 дка
Правец212 дка
Област: Ловеч485 дка (-1)
Ябланица485 дка (-1)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 593 дка 
457 (+164) от 2370 дка (+279) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1913 дка (+115)
Елин Пелин1578 дка (+83)
Елин Пелин173 дка (+32)
Елин Пелин162 дка
Област: Ловеч457 дка (+164)
Ябланица457 дка (+164)
Комасационен фактор: 400 дка 
400 (+400) от 400 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч400 дка (+400)
Ябланица400 дка (+400)
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч380 дка
Ябланица380 дка
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Комасационен фактор: 375 дка 
375 от 375 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч375 дка (+2)
Ябланица375 дка (+2)
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч374 дка
Ябланица374 дка
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч374 дка (+64)
Ябланица374 дка (+64)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч316 дка (-2)
Ябланица316 дка (-2)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (-109) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч291 дка (-109)
Ябланица291 дка (-109)
Комасационен фактор: 208 дка 
208 от 208 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч208 дка
Ябланица208 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+70) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч152 дка (+70)
Ябланица152 дка (+70)
Комасационен фактор: 146 дка 
146 от 146 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч146 дка (+3)
Ябланица146 дка (+3)
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч145 дка
Ябланица145 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
135 (+112) от 6887 дка (-267) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6887 дка (-267)
Луковит3795 дка (-261)
Луковит981 дка (+84)
Луковит923 дка (-502)
Луковит407 дка
Тетевен311 дка (+39)
Луковит261 дка (+261)
Ябланица112 дка (+112)
Луковит74 дка
Ябланица23 дка
Комасационен фактор: 63 дка 
125 от 125 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч125 дка (+10)
Ябланица80 дка (-20)
Ябланица45 дка (+30)
Комасационен фактор: 115 дка 
86 (+86) от 346 дка (+186) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч346 дка (+186)
Тетевен135 дка (-25)
Тетевен125 дка (+125)
Ябланица86 дка (+86)
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч46 дка (+46)
Ябланица46 дка (+46)
34
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 155 дка 
29 от 776 дка (-325) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч776 дка (-325)
Тетевен345 дка (-118)
Луковит206 дка (-209)
Луковит159 дка (+3)
Луковит37 дка (-1)
Ябланица29 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ябланица обл. Ловеч Страна Холдинг
21
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4321 дка 
8641 от 8641 дка (+615) 
Ловеч: 27 Страна: 830
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
7155 от 7155 дка (-528) 
Ловеч: 32 Страна: 1106
39
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
7114 (+32) от 18 102 дка (+537) 
Ловеч: 34 Страна: 180
47
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2908 дка 
2655 (-145) от 14 538 дка (-3904) 
Ловеч: 14 Страна: 308
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Страна: 124
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
2224 от 2224 дка (+21) 
Ловеч: 81 Страна: 3200
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Страна: 124
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
2186 от 2186 дка (+73) 
Ловеч: 86 Страна: 3239
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 419 дка 
1676 от 1676 дка (-313) 
Ловеч: 99 Страна: 3792
55
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1309 дка 
1416 от 5234 дка (-165) 
Ловеч: 106 Страна: 1622
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
1104 от 1104 дка (+64) 
Ловеч: 122 Страна: 4771
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 526 дка 
1051 от 1051 дка (+553) 
Ловеч: 128 Страна: 4894
3
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 404 дка 
808 от 808 дка (+3) 
Ловеч: 144 Страна: 5653
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 782 дка 
782 от 782 дка (+367) 
Ловеч: 149 Страна: 5770
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 686 дка 
485 от 2743 дка (-1) 
Ловеч: 198 Страна: 2812
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 593 дка 
457 (+164) от 2370 дка (+279) 
Ловеч: 203 Страна: 3069
Комасационен фактор: 400 дка 
400 (+400) от 400 дка 
Ловеч: 217 Страна: 8502
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Страна: 124
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка 
Ловеч: 221 Страна: 8731
ХОЛДИНГ 5165 дка (+96)  
Страна: 124
Комасационен фактор: 375 дка 
375 от 375 дка (+2) 
Ловеч: 223 Страна: 8800
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка 
Ловеч: 225 Страна: 8816
Комасационен фактор: 374 дка 
374 от 374 дка (+64) 
Ловеч: 226 Страна: 8817
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (-2) 
Ловеч: 248 Страна: 9606
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (-109) 
Ловеч: 252 Страна: 10054
Комасационен фактор: 208 дка 
208 от 208 дка 
Ловеч: 282 Страна: 11503
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+70) 
Ловеч: 307 Страна: 12542
Комасационен фактор: 146 дка 
146 от 146 дка (+3) 
Ловеч: 310 Страна: 12664
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка 
Ловеч: 311 Страна: 12687
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
135 (+112) от 6887 дка (-267) 
Ловеч: 36 Страна: 1158
Комасационен фактор: 63 дка 
125 от 125 дка (+10) 
Ловеч: 319 Страна: 13058
Комасационен фактор: 115 дка 
86 (+86) от 346 дка (+186) 
Ловеч: 235 Страна: 9168
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
Ловеч: 340 Страна: 14230
34
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 155 дка 
29 от 776 дка (-325) 
Ловеч: 153 Страна: 5797

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ябланица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ябланица (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020493
2021.4144099992500
2021.3127789502000
2021.21032310001050
20216001313209502500
2022.42242710006520
2022.31311174836520
2022.21718253206520
2022.12055135385868
20221737623206520
2023.31756109242812
2023.2215576352812
2023.1170692943800
20231846262943800

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
21
39
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево47
55
3
56
34

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
21
39
Агро Груп Луковит ООД - с. Румянцево47
55
3
56
34

Няма намерени резултати

58 943 дка
41 300 дка
49 820
17 538 (35%)
5.53
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
46518
530 269
64368
79440
82012
93967
102368

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.