Драгоман обл. София

Обща информация
 

Драгоман

 
 
30
 
38 815 
 
75
 
5.8 / 56%
 
Обяви за земеделска земя в Драгоман
Средни оценки
 
 
49
 
44

Арендатори в община Драгоман

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
5389 (+142) от 11 401 дка (+764) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София10 900 дка (+263)
Сливница3374 дка
Драгоман1990 дка (+15)
Сливница1747 дка (+40)
Драгоман1478 дка (+20)
Драгоман628 дка (+10)
Драгоман552 дка (+12)
Драгоман415 дка (+16)
Драгоман274 дка (+67)
Сливница254 дка (+44)
Сливница94 дка (+30)
Драгоман52 дка (+2)
Сливница42 дка (+7)
Област: София (столица)501 дка (+501)
Столична501 дка (+501)
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1724 (-52) от 5160 дка (+136) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София5160 дка (+136)
Сливница2681 дка (+231)
Драгоман694 дка (-48)
Сливница431 дка (-41)
Драгоман431 дка (-1)
Драгоман330 дка (+1)
Сливница324 дка (-2)
Драгоман208 дка (+6)
Драгоман32 дка
Драгоман29 дка (-10)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 553 дка 
1660 от 1660 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1660 дка (+10)
Драгоман1092 дка (+66)
Драгоман400 дка (-25)
Драгоман168 дка (-31)
11
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 419 дка 
1531 (-6) от 1677 дка (+43) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1677 дка (+43)
ДрагоманДрагоман933 дка (+36)
ДрагоманЛипинци319 дка (-47)
ДрагоманЧепърлинци279 дка (+5)
СливницаИЗВОР146 дка (+49)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1138 от 1138 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1138 дка (+114)
Драгоман536 дка (+118)
Драгоман512 дка (-4)
Драгоман90 дка
38
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 440 дка 
879 от 879 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София879 дка (+7)
Драгоман687 дка (-3)
Драгоман192 дка (+10)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София872 дка (-2)
Драгоман872 дка (-2)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 290 дка 
871 от 871 дка (-61) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София871 дка (-61)
Драгоман438 дка (-3)
Драгоман229 дка (-7)
Драгоман204 дка (-51)
55
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 118 дка 
824 от 824 дка (-131) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София824 дка (-131)
Драгоман493 дка (+7)
Драгоман156 дка (+16)
Драгоман60 дка
Драгоман47 дка
Драгоман26 дка (-137)
Драгоман24 дка (-17)
Драгоман18 дка
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 274 дка 
823 от 823 дка (+64) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София823 дка (+64)
Драгоман430 дка (+76)
Драгоман362 дка (-13)
Драгоман31 дка (+1)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 783 дка 
783 от 783 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София783 дка (+1)
Драгоман783 дка (+1)
50
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 374 дка 
747 от 747 дка (+26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София747 дка (+26)
Драгоман555 дка (-7)
Драгоман192 дка (+33)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 102 дка 
711 от 711 дка (-25) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София711 дка (-25)
Драгоман232 дка (-18)
Драгоман134 дка (-12)
Драгоман118 дка (+14)
Драгоман99 дка (+14)
Драгоман81 дка (-14)
Драгоман38 дка (-18)
Драгоман9 дка (+9)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 334 дка 
667 от 667 дка (-246) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София667 дка (-246)
Драгоман494 дка (-246)
Драгоман173 дка
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 318 дка 
636 от 636 дка (+24) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София636 дка (+24)
Драгоман553 дка
Драгоман83 дка (+24)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 619 дка 
619 от 619 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София619 дка (+8)
Драгоман619 дка (+8)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 592 дка 
592 от 592 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София592 дка
Драгоман592 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 195 дка 
586 от 586 дка (+36) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София586 дка (+36)
Драгоман325 дка (+79)
Драгоман150 дка (-40)
Драгоман111 дка (-3)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 565 дка 
565 (+565) от 565 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София565 дка (+565)
Драгоман565 дка (+565)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 521 дка 
521 от 521 дка (-28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София521 дка (-28)
Драгоман521 дка (-28)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 510 дка 
510 от 510 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София510 дка (-4)
Драгоман510 дка (-4)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 248 дка 
499 (-22) от 1239 дка (+277) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1239 дка (+277)
Драгоман499 дка (-22)
Годеч290 дка (+141)
Годеч173 дка (+59)
Годеч143 дка (+76)
Годеч134 дка (+23)
Комасационен фактор: 495 дка 
495 от 495 дка (-45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София495 дка (-45)
Драгоман495 дка (-45)
Комасационен фактор: 479 дка 
479 от 479 дка (+218) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София479 дка (+218)
Драгоман479 дка (+218)
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София478 дка (+1)
Драгоман478 дка (+1)
Комасационен фактор: 206 дка 
411 от 411 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София411 дка (-3)
Драгоман347 дка (-3)
Драгоман64 дка
Комасационен фактор: 205 дка 
410 от 410 дка (-25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София410 дка (-25)
Драгоман253 дка (-23)
Драгоман157 дка (-2)
Комасационен фактор: 396 дка 
396 от 396 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София396 дка (+14)
Драгоман396 дка (+14)
Комасационен фактор: 190 дка 
379 от 379 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София379 дка (-8)
Драгоман256 дка (+2)
Драгоман123 дка (-10)
Комасационен фактор: 181 дка 
362 от 362 дка (-40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София362 дка (-40)
Драгоман235 дка (-22)
Драгоман127 дка (-18)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Драгоман обл. София Страна Холдинг
76
2019
ХОЛДИНГ 12 476 дка (+1839)  
Страна: 92
76
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 877 дка 
5389 (+142) от 11 401 дка (+764) 
София: 5 Страна: 502
36
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1724 (-52) от 5160 дка (+136) 
София: 17 Страна: 1657
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 553 дка 
1660 от 1660 дка (+10) 
София: 76 Страна: 3816
11
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 419 дка 
1531 (-6) от 1677 дка (+43) 
София: 73 Страна: 3791
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1138 от 1138 дка (+114) 
София: 114 Страна: 4690
38
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 440 дка 
879 от 879 дка (+7) 
София: 155 Страна: 5393
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (-2) 
София: 157 Страна: 5428
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 290 дка 
871 от 871 дка (-61) 
София: 159 Страна: 5437
55
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 118 дка 
824 от 824 дка (-131) 
София: 172 Страна: 5591
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 274 дка 
823 от 823 дка (+64) 
София: 173 Страна: 5595
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 783 дка 
783 от 783 дка (+1) 
София: 179 Страна: 5766
50
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 374 дка 
747 от 747 дка (+26) 
София: 189 Страна: 5938
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 102 дка 
711 от 711 дка (-25) 
София: 199 Страна: 6124
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 334 дка 
667 от 667 дка (-246) 
София: 215 Страна: 6350
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 318 дка 
636 от 636 дка (+24) 
София: 224 Страна: 6510
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 619 дка 
619 от 619 дка (+8) 
София: 237 Страна: 6611
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 592 дка 
592 от 592 дка 
София: 248 Страна: 6765
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 195 дка 
586 от 586 дка (+36) 
София: 252 Страна: 6805
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 565 дка 
565 (+565) от 565 дка 
София: 257 Страна: 6951
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 521 дка 
521 от 521 дка (-28) 
София: 276 Страна: 7296
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 510 дка 
510 от 510 дка (-4) 
София: 282 Страна: 7389
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 248 дка 
499 (-22) от 1239 дка (+277) 
София: 105 Страна: 4481
Комасационен фактор: 495 дка 
495 от 495 дка (-45) 
София: 288 Страна: 7502
Комасационен фактор: 479 дка 
479 от 479 дка (+218) 
София: 296 Страна: 7630
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (+1) 
София: 299 Страна: 7643
Комасационен фактор: 206 дка 
411 от 411 дка (-3) 
София: 349 Страна: 8384
Комасационен фактор: 205 дка 
410 от 410 дка (-25) 
София: 350 Страна: 8399
Комасационен фактор: 396 дка 
396 от 396 дка (+14) 
София: 363 Страна: 8546
Комасационен фактор: 190 дка 
379 от 379 дка (-8) 
София: 378 Страна: 8753
Комасационен фактор: 181 дка 
362 от 362 дка (-40) 
София: 398 Страна: 8960

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Драгоман, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Бимока ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Драгоман (2022)

30
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.43114118825544
2021.32937321004200
2021.22510125102510
20212793038158825544
2022.4927193543213
2022.3933202883213
2022.2990193203213
2022.11476243605544
20221103822885544
2023.32420411613520
2023.21083123533520
2023.1155379003520
20231459233533520

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Бимока ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Бимока ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Бимока ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Бимока ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Бимока ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Бимока ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
36
Бимока ЕООД11
38
55
50

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
36
Бимока ЕООД11
38
55
50

Няма намерени резултати

74 036 дка
38 815 дка
47 123
22 114 (47%)
6.64
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4961
535 794
63406
72303
88800
910 062
1012 710

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.