Костинброд обл. София

Обща информация
 

Костинброд

 
 
14
 
50 173 
 
79
 
6.55 / 46%
 
Обяви за земеделска земя в Костинброд
Средни оценки
 
 
46
 
44

Арендатори в община Костинброд

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
3910 (+255) от 11 328 дка (+7295) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София (столица)7043 дка (+7043)
Столична5443 дка (+5443)
Столична1455 дка (+1455)
Столична145 дка (+145)
Област: София4285 дка (+252)
Костинброд2928 дка (+146)
Костинброд982 дка (+109)
Елин Пелин375 дка (-3)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
3424 (-20) от 5441 дка (+1997) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3424 дка (-20)
Костинброд1855 дка (-11)
Костинброд1397 дка (-9)
Костинброд172 дка
Област: София (столица)2017 дка (+2017)
Столична1121 дка (+1121)
Столична896 дка (+896)
19
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1679 дка 
3358 от 3358 дка (-23) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3358 дка (-23)
Костинброд3099 дка (-48)
Костинброд259 дка (+25)
62
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1306 дка 
3139 (-84) от 3919 дка (+384) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3458 дка (-77)
КостинбродКостинброд3139 дка (-84)
БожурищеПролеша319 дка (+7)
Област: София (столица)461 дка (+461)
СтоличнаВолуяк461 дка (+461)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1524 дка 
3047 от 3047 дка (+18) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София3047 дка (+18)
Костинброд1550 дка (-14)
Костинброд1497 дка (+32)
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
2504 (-264) от 4673 дка (-285) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София4673 дка (-285)
Костинброд2284 дка (-261)
Божурище2169 дка (-21)
Костинброд220 дка (-3)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2030 дка 
2030 от 2030 дка (+156) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2030 дка (+156)
Костинброд2030 дка (+156)
Комасационен фактор: 507 дка 
2028 от 2028 дка (+10) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2028 дка (+10)
Костинброд1363 дка (+21)
Костинброд449 дка
Костинброд183 дка (-11)
Костинброд33 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
1790 (+99) от 2300 дка (+123) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София2300 дка (+123)
Костинброд1790 дка (+99)
Божурище510 дка (+24)
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 895 дка 
1789 от 1789 дка (+79) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1789 дка (+79)
Костинброд911 дка (+39)
Костинброд878 дка (+40)
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 822 дка 
1643 от 1643 дка (-205) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1643 дка (-205)
Костинброд940 дка (+8)
Костинброд703 дка (-213)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
1577 от 1577 дка (-129) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1577 дка (-129)
Костинброд1577 дка (-129)
42
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 221 дка 
1107 от 1107 дка (+52) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1107 дка (+52)
Костинброд806 дка (+14)
Костинброд174 дка (-4)
Костинброд50 дка (+50)
Костинброд45 дка (-12)
Костинброд32 дка (+4)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
1081 от 1081 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1081 дка (-30)
Костинброд1081 дка (-30)
48
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 867 дка 
867 от 867 дка (+192) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София867 дка (+192)
Костинброд867 дка (+192)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 146 дка 
808 (+180) от 1311 дка (+178) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София1311 дка (+178)
Божурище388 дка (+8)
Костинброд345 дка (+43)
Костинброд302 дка (+144)
Костинброд100 дка (-13)
Божурище49 дка (+2)
Костинброд46 дка
Божурище37 дка
Божурище29 дка (-12)
Костинброд15 дка (+6)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 от 759 дка (+430) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София759 дка (+430)
Костинброд759 дка (+430)
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 656 дка 
656 от 656 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София656 дка (-3)
Костинброд656 дка (-3)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 632 дка 
632 от 632 дка (+349) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София632 дка (+349)
Костинброд632 дка (+349)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 624 дка 
624 от 624 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София624 дка (-16)
Костинброд624 дка (-16)
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 298 дка 
596 от 596 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София596 дка (+13)
Костинброд443 дка (+13)
Костинброд153 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 591 дка 
591 от 591 дка (+68) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София591 дка (+68)
Костинброд591 дка (+68)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 531 дка 
531 от 531 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София531 дка (+10)
Костинброд531 дка (+10)
Комасационен фактор: 479 дка 
479 (+479) от 479 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София479 дка (+479)
Костинброд479 дка (+479)
Комасационен фактор: 444 дка 
444 от 444 дка (-10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София444 дка (-10)
Костинброд444 дка (-10)
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София427 дка (+20)
Костинброд427 дка (+20)
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (-13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София395 дка (-13)
Костинброд395 дка (-13)
Комасационен фактор: 369 дка 
369 от 369 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София369 дка (+33)
Костинброд369 дка (+33)
Комасационен фактор: 121 дка 
362 от 362 дка (-11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София362 дка (-11)
Костинброд187 дка (-9)
Костинброд149 дка (-3)
Костинброд26 дка (+1)
Комасационен фактор: 359 дка 
359 от 359 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София359 дка (+23)
Костинброд359 дка (+23)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Костинброд обл. София Страна Холдинг
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
3910 (+255) от 11 328 дка (+7295) 
София: 24 Страна: 510
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
3424 (-20) от 5441 дка (+1997) 
София: 36 Страна: 1554
19
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1679 дка 
3358 от 3358 дка (-23) 
София: 37 Страна: 2414
62
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1306 дка 
3139 (-84) от 3919 дка (+384) 
София: 34 Страна: 2134
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1524 дка 
3047 от 3047 дка (+18) 
София: 40 Страна: 2604
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1558 дка 
2504 (-264) от 4673 дка (-285) 
София: 19 Страна: 1835
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2030 дка 
2030 от 2030 дка (+156) 
София: 60 Страна: 3379
Комасационен фактор: 507 дка 
2028 от 2028 дка (+10) 
София: 61 Страна: 3381
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
1790 (+99) от 2300 дка (+123) 
София: 50 Страна: 3140
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Страна: 127
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 895 дка 
1789 от 1789 дка (+79) 
София: 69 Страна: 3655
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Страна: 127
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 822 дка 
1643 от 1643 дка (-205) 
София: 77 Страна: 3841
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
1577 от 1577 дка (-129) 
София: 81 Страна: 3940
42
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 221 дка 
1107 от 1107 дка (+52) 
София: 118 Страна: 4768
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
1081 от 1081 дка (-30) 
София: 119 Страна: 4825
48
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 867 дка 
867 от 867 дка (+192) 
София: 160 Страна: 5448
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 146 дка 
808 (+180) от 1311 дка (+178) 
София: 100 Страна: 4339
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 от 759 дка (+430) 
София: 185 Страна: 5880
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Страна: 127
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 656 дка 
656 от 656 дка (-3) 
София: 221 Страна: 6412
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 632 дка 
632 от 632 дка (+349) 
София: 226 Страна: 6535
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 624 дка 
624 от 624 дка (-16) 
София: 233 Страна: 6587
ХОЛДИНГ 4684 дка (-116)  
Страна: 127
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 298 дка 
596 от 596 дка (+13) 
София: 246 Страна: 6736
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 591 дка 
591 от 591 дка (+68) 
София: 250 Страна: 6771
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 531 дка 
531 от 531 дка (+10) 
София: 275 Страна: 7230
Комасационен фактор: 479 дка 
479 (+479) от 479 дка 
София: 297 Страна: 7631
Комасационен фактор: 444 дка 
444 от 444 дка (-10) 
София: 324 Страна: 7989
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка (+20) 
София: 336 Страна: 8174
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (-13) 
София: 364 Страна: 8553
Комасационен фактор: 369 дка 
369 от 369 дка (+33) 
София: 389 Страна: 8887
Комасационен фактор: 121 дка 
362 от 362 дка (-11) 
София: 399 Страна: 8961
Комасационен фактор: 359 дка 
359 от 359 дка (+23) 
София: 401 Страна: 8995

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Костинброд, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Костинброд (2022)

14
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020210
2021.42555206115334
2021.32215206106730
2021.2143849002062
202113362299446106730
2022.43279146456040
2022.33079173376519
2022.23274193156519
2022.12835184096040
20223110683156519
2023.345761615386983
2023.23444192756356
2023.13254183066866
20233721532756983

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Грицнер - Христо Радков
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
ЕТ Грицнер - Христо Радков62
49
42
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
ЕТ Грицнер - Христо Радков62
49
42
48

Няма намерени резултати

81 669 дка
50 173 дка
47 160
20 333 (43%)
6.98
4
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
18
32908
443 412
510 070
69568
7492
84491
93142
107578

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.