Ягнило общ. Ветрино

Обща информация
 

Ягнило

 
 
 
237
 
87206
 
9478  
 
13
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Ягнило
Средни оценки
 
 
54
 
55
 
50

Арендатори в Ягнило

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4231 (-89) от 4655 дка (-8) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4586 дка (-15)
Ветрино4231 дка (-89)
Ветрино355 дка (+74)
Област: Шумен69 дка (+7)
Нови пазар69 дка (+7)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
4159 (+902) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка (+34)
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 256 дка 
599 от 768 дка 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна644 дка
Ветрино599 дка
Ветрино45 дка
Област: Шумен124 дка
Нови пазар124 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
234 (-158) от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-201)
ВетриноДоброплодно624 дка (-54)
ВетриноЯгнило234 дка (-158)
ВетриноБелоградец119 дка
ВетриноВетрино11 дка (+11)
Комасационен фактор: 210 дка 
196 от 419 дка (+3) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен223 дка
Нови пазар223 дка
Област: Варна196 дка (+3)
Ветрино196 дка (+3)
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 280 дка 
167 от 840 дка (-2) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна840 дка (-2)
Вълчи дол624 дка (-2)
Ветрино167 дка
Ветрино49 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
99 от 4467 дка (+1481) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2674 дка (-312)
Ветрино2575 дка (-312)
Ветрино99 дка
Област: Шумен1793 дка (+1793)
Нови пазар1656 дка (+1656)
Нови пазар137 дка (+137)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 213 дка 
70 от 1063 дка (+260) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен993 дка (+260)
Нови пазар543 дка (+17)
Нови пазар288 дка (+81)
Нови пазар121 дка (+121)
Нови пазар41 дка (+41)
Област: Варна70 дка
Ветрино70 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
66 от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
29 от 972 дка (+28) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна972 дка (+28)
Вълчи дол489 дка (+11)
Вълчи дол286 дка (-29)
Ветрино168 дка (+46)
Ветрино29 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
15 от 546 дка (-176) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-176)
Ветрино253 дка
Ветрино90 дка
Провадия61 дка
Провадия53 дка
Провадия36 дка (+36)
Ветрино17 дка (-220)
Ветрино15 дка
Ветрино13 дка
Провадия8 дка (+8)
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка
Комасационен фактор: 160 дка 
0 от 641 дка
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен641 дка
Нови пазар270 дка
Нови пазар190 дка
Нови пазар111 дка
Нови пазар70 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ягнило общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4231 (-89) от 4655 дка (-8) 
Ветрино: 12 Варна: 104 Страна: 1843
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
4159 (+902) от 57 897 дка (+14 671) 
Ветрино: 2 Варна: 5 Страна: 18
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 256 дка 
599 от 768 дка 
Ветрино: 32 Варна: 294 Страна: 5838
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
234 (-158) от 988 дка (-201) 
Ветрино: 26 Варна: 254 Страна: 5058
Комасационен фактор: 210 дка 
196 от 419 дка (+3) 
Ветрино: 57 Варна: 444 Страна: 8270
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 280 дка 
167 от 840 дка (-2) 
Ветрино: 54 Варна: 275 Страна: 5541
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
99 от 4467 дка (+1481) 
Ветрино: 16 Варна: 154 Страна: 1922
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 213 дка 
70 от 1063 дка (+260) 
Ветрино: 72 Варна: 531 Страна: 4871
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
66 от 25 333 дка (+57) 
Ветрино: 1 Варна: 4 Страна: 90
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
29 от 972 дка (+28) 
Ветрино: 56 Варна: 258 Страна: 5110
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
15 от 546 дка (-176) 
Ветрино: 42 Варна: 314 Страна: 7102
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 134
37
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
Ветрино: 17 Варна: 156 Страна: 2873
Комасационен фактор: 160 дка 
0 от 641 дка
Ветрино: 81 Варна: 571 Страна: 6483

Ренти на арендаторите в Ягнило

Бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниЯгнило

Арендатор
Георгиев Агро 85 ЕООД

Ренти за община Ветрино (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Ягнило

17
4
1113 лв./дка
1225 лв./дка
2725 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
3 ноември 2022 г.11004,5Тук
25 юли 2022 г.15006Тук
5 април 2022 г.5003Тук
6 октомври 2021 г.13506Тук

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ягнило по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
871
523
Георгиев Агро 85 ЕООД
455
961
581
578
304
14

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
676091152
296273264271
Георгиев Агро 85 ЕООД
198164288141
63110940171
161128192155
6280266187
60677376
631006363

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
175
519
Георгиев Агро 85 ЕООД
310
178
267
323
249
4654

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
24
15
Георгиев Агро 85 ЕООД
77
12
23
87
51
6
314

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
52274775463546634655
57 03359 89056 20143 22657 897
571723768768
Георгиев Агро 85 ЕООД100313901189988
380391410416419
910900810842840
57663411343729864467
158516948031063
23 83924 78224 96725 27625 333
1155977875944972
569866721722546
45554582392039282638
720819782641641
Общо100 154104 552100 56586 404101 227

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
47834472433943204231
30353340337532574159
571599599599
Георгиев Агро 85 ЕООД270433392234
160171187193196
167167167
4756929999
49497070
66666666
2929
15151515
325331
66
Общо84169341932292079865

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
38
80
Георгиев Агро 85 ЕООД
57
42
55
66
37

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
38
80
Георгиев Агро 85 ЕООД
57
42
55
66
37

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ягнило (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.