Есеница общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Есеница

 
 
 
349
 
27629
 
7276  (-128) 
 
15
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Есеница
Средни оценки
 
 
58
 
56
 
50

Арендатори в Есеница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
1563 (-10) от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи дол7879 дка (-574)
Вълчи дол1563 дка (-10)
Ветрино334 дка
Вълчи дол206 дка (+1)
Вълчи дол185 дка (-5)
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
1395 (+40) от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи дол7524 дка (-56)
Вълчи дол1395 дка (+40)
Ветрино76 дка (-1)
Вълчи дол58 дка
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 584 дка 
1046 от 1167 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1167 дка (-3)
Вълчи дол1046 дка (-3)
Вълчи дол121 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
829 (-4) от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 374 дка 
502 от 748 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна748 дка
Вълчи долЕсеница502 дка
Вълчи долИзворник246 дка
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (-116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна465 дка (-116)
Вълчи дол465 дка (-116)
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
286 (-29) от 972 дка (+28) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна972 дка (+28)
Вълчи дол489 дка (+11)
Вълчи дол286 дка (-29)
Ветрино168 дка (+46)
Ветрино29 дка
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
223 от 3470 дка (+203) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3470 дка (+203)
Ветрино2593 дка (+204)
Ветрино535 дка (-1)
Вълчи дол223 дка
Ветрино119 дка
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
195 (-8) от 3754 дка (-2827) 
6 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3117 дка
Смядово3117 дка
Област: Варна481 дка (-2827)
Ветрино286 дка (-2819)
Вълчи дол195 дка (-8)
Област: Разград124 дка
Разград69 дка
Цар Калоян55 дка
Област: Търговище32 дка
Попово32 дка
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
151 (-29) от 13 603 дка (+1434) 
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-470)
Добрич-селска1367 дка (+82)
Добрич-селска1125 дка (-359)
Тервел657 дка
Добрич-селска652 дка (+1)
Добрич-селска580 дка (-239)
Добрич-селска445 дка (+374)
Добрич-селска306 дка (-232)
Добрич-селска204 дка (-29)
Генерал Тошево196 дка
Добрич-селска186 дка
Добрич-селска144 дка (-87)
Тервел110 дка (+110)
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска57 дка (+1)
Генерал Тошево52 дка
Добрич-селска49 дка
Добрич-селска46 дка (-1)
Добрич-селска41 дка
Добрич-селска26 дка
Добрич-селска19 дка
Добрич-селска7 дка
Добрич-селска6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2186)
Никола Козлево1453 дка (+2)
Нови пазар1258 дка (+1258)
Нови пазар926 дка (+926)
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи дол1578 дка (-223)
Вълчи дол984 дка (-2)
Вълчи дол694 дка (+1)
Вълчи дол151 дка (-29)
Вълчи дол121 дка (+1)
Вълчи дол88 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
133 (+1) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка (+37)
Вълчи дол15 дка (+15)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
113 от 2258 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2258 дка (-1)
Ветрино2145 дка
Вълчи дол113 дка (-1)
75
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
44 от 10 566 дка (-252) 
33 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6637 дка (-297)
Добрич-селска884 дка
Шабла739 дка (-49)
Добрич-селска697 дка (-133)
Шабла568 дка
Добрич-селска493 дка (+16)
Добрич-селска374 дка
Добрич-селска322 дка
Шабла262 дка
Добрич-селска244 дка (+28)
Добрич-селска223 дка (-28)
Тервел217 дка (+84)
Тервел174 дка
Добрич-селска173 дка (-16)
Каварна144 дка
Тервел136 дка (-36)
Генерал Тошево133 дка
Добрич-селска130 дка (+130)
Добрич-селска113 дка
Добрич-селска106 дка
Добрич-селска95 дка (-5)
Добрич-селска94 дка
Тервел77 дка (-190)
Генерал Тошево61 дка
Добрич-селска59 дка
Добрич-селска52 дка (-28)
Тервел40 дка (+40)
Тервел27 дка (-110)
Област: Варна3162 дка (+56)
Вълчи дол2370 дка (-55)
Вълчи дол669 дка (+111)
Вълчи дол79 дка
Вълчи дол44 дка
Област: Шумен767 дка (-11)
Каолиново620 дка
Никола Козлево147 дка (-11)
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
9 от 10 271 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 271 дка (+37)
Вълчи дол9532 дка (-5)
Вълчи дол466 дка (+51)
Вълчи дол147 дка (-10)
Вълчи дол65 дка (+1)
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол9 дка
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Есеница общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
1563 (-10) от 10 167 дка (-588) 
Вълчи дол: 8 Варна: 27 Страна: 623
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
1395 (+40) от 9053 дка (-17) 
Вълчи дол: 9 Варна: 32 Страна: 776
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 584 дка 
1046 от 1167 дка (-3) 
Вълчи дол: 55 Варна: 241 Страна: 4626
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
829 (-4) от 6391 дка (-748) 
Вълчи дол: 16 Варна: 67 Страна: 1271
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 374 дка 
502 от 748 дка 
Вълчи дол: 70 Варна: 284 Страна: 5929
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (-116) 
Вълчи дол: 83 Варна: 333 Страна: 7764
66
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 243 дка 
286 (-29) от 972 дка (+28) 
Вълчи дол: 68 Варна: 258 Страна: 5110
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
223 от 3470 дка (+203) 
Вълчи дол: 109 Варна: 129 Страна: 2349
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
195 (-8) от 3754 дка (-2827) 
Вълчи дол: 116 Варна: 329 Страна: 2217
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
151 (-29) от 13 603 дка (+1434) 
Вълчи дол: 26 Варна: 125 Страна: 357
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
133 (+1) от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 372
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
113 от 2258 дка (-1) 
Вълчи дол: 128 Варна: 172 Страна: 3171
75
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
44 от 10 566 дка (-252) 
Вълчи дол: 30 Варна: 138 Страна: 581
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
9 от 10 271 дка (+37) 
Вълчи дол: 7 Варна: 26 Страна: 611
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 134
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
0 от 2638 дка (-1290)
Вълчи дол: 154 Варна: 156 Страна: 2873

Ренти на арендаторите в Есеница

Бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Есеница

Арендатор
Тони Господинов Тонев

Ренти за община Вълчи дол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Есеница

7
1
1600 лв./дка
1600 лв./дка
2700 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
5 юли 2022 г.160011,4Тук

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Есеница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
779
359
3187
Тони Господинов Тонев
578
420
1031
468
885
565
854
304

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
329195216190
8210110489
689791569809
Тони Господинов Тонев
6280266187
857412689
641471522
351280252203
190195197195
783265267230
796674171
60677376

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
244
248
254
Тони Господинов Тонев
323
212
506
432
220
407
200
249

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
21
37
Тони Господинов Тонев
87
14
32
15
23
6

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
11 68811 28710 91610 75510 167
89729071904290709053
11701175117711701167
63746459690771396391
Тони Господинов Тонев814771770748748
506540548581465
1155977875944972
33623305327132673470
18 56317 52216 77765813754
10 77310 47312 40312 16913 603
14 15313 17313 32913 23913 274
21052083217222592258
847412 96411 31110 81810 566
93899368973010 23410 271
45554582392039282638
Общо102 053103 750103 14892 90288 797

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
16631593159915731563
11701279133513551395
10501056105810491046
852758816833829
Тони Господинов Тонев548504504502502
506540548581465
389321317315286
223221221223223
204201201203195
183215178180151
132134132132133
116115116114113
77444444
499
57
Общо71006944707371136954

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
40
74
Тони Господинов Тонев
66
33
86
73
53
75
46
37

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
40
74
Тони Господинов Тонев
66
33
86
73
53
75
46
37

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Есеница (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.