Равна общ. Провадия

Обща информация
 

Равна

 
 
 
137
 
61073
 
8025 
 
13
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Равна
Средни оценки
 
 
38
 
44
 
50

Арендатори в Равна

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
6577 (-386) от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (-193)
Провадия6577 дка (-386)
Провадия5191 дка (+30)
Провадия4833 дка (+136)
Провадия3653 дка
Провадия2379 дка (-1)
Провадия1862 дка (+71)
Провадия871 дка (-6)
Провадия637 дка (-37)
Провадия101 дка
22
2019
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 599 дка 
599 от 599 дка (+328) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна599 дка (+328)
Провадия599 дка (+328)
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
290 (+3) от 5377 дка (-181) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2694 дка (+23)
Провадия2340 дка (+20)
Провадия290 дка (+3)
Провадия64 дка
Област: Шумен2683 дка (-268)
Каспичан2683 дка (-268)
Комасационен фактор: 106 дка 
106 от 106 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна106 дка
ПровадияРавна106 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
104 от 4591 дка (+232) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4591 дка (+42)
Провадия4401 дка (+42)
Провадия104 дка
Провадия86 дка
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
102 от 2187 дка (+142) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2187 дка (+142)
Провадия1271 дка (+18)
Провадия406 дка (+114)
Провадия297 дка (+10)
Провадия102 дка
Провадия51 дка
Провадия25 дка
Провадия24 дка
Провадия11 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
60 от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+280)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
55 от 6308 дка (+615) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3398 дка (+608)
Каспичан3398 дка (+608)
Област: Варна2910 дка (+7)
Провадия2724 дка (+7)
Провадия131 дка
Провадия55 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
46 от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+233)
Провадия2545 дка (+241)
Провадия1088 дка (-39)
Провадия730 дка
Провадия230 дка
Провадия151 дка (+25)
Провадия127 дка (+1)
Провадия104 дка (-1)
Провадия87 дка
Провадия81 дка (+6)
Провадия75 дка
Провадия46 дка
Провадия20 дка
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
38 (-31) от 7866 дка (+72) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7866 дка (+72)
Провадия7437 дка (+65)
Провадия123 дка
Провадия93 дка (+4)
Провадия86 дка (+2)
Провадия75 дка (+32)
Провадия38 дка (-31)
Провадия14 дка
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
13 от 6815 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6815 дка (-55)
Провадия6754 дка (-55)
Провадия24 дка
Провадия24 дка
Провадия13 дка
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
0 от 5700 дка (+1357)0
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
0 от 6463 дка (-173)0
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6463 дка (-173)
Провадия2585 дка (-47)
Провадия2480 дка (-93)
Провадия1398 дка (-33)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Равна общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
6577 (-386) от 26 104 дка (+3460) 
Провадия: 1 Варна: 3 Страна: 82
22
2019
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 599 дка 
599 от 599 дка (+328) 
Провадия: 42 Варна: 304 Страна: 6652
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
290 (+3) от 5377 дка (-181) 
Провадия: 30 Варна: 152 Страна: 1559
Комасационен фактор: 106 дка 
106 от 106 дка 
Провадия: 62 Варна: 501 Страна: 13254
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
104 от 4591 дка (+232) 
Провадия: 22 Варна: 103 Страна: 1854
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
102 от 2187 дка (+142) 
Провадия: 35 Варна: 174 Страна: 3217
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
60 от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3093
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
55 от 6308 дка (+615) 
Провадия: 29 Варна: 147 Страна: 1282
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
46 от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1588
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
38 (-31) от 7866 дка (+72) 
Провадия: 6 Варна: 44 Страна: 950
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
13 от 6815 дка (-55) 
Провадия: 13 Варна: 59 Страна: 1166
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
0 от 5700 дка (+1357)0
Провадия: 31 Варна: 81 Страна: 1467
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
0 от 6463 дка (-173)0
Провадия: 14 Варна: 66 Страна: 1245

Ренти на арендаторите в Равна

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Мартин Недков Недев

Цени на земеделската земя по обяви в Равна

21 декември 2021 г.
3 март 2023 г.
10 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Равна по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
718
229
224
Мартин Недков Недев
940
500
582
467
1632

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
257262301291
1847
32
Мартин Недков Недев
238232265211
597095
109136119129
1358310772
17192132226

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
405
205
143
Мартин Недков Недев
224
189
221
154
139

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
43
11
Мартин Недков Недев
64
17
25
84

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
20 10020 22621 24722 64426 104
229198197271599
24642417550455585377
Мартин Недков Недев24117114106106
47014591435943594591
1701202920452187
9991241126514672326
33723505577156936308
23412785317741685284
75697609763277947866
74787609742268706815
979110 597563943435700
65356719685966366463
Общо65 60369 31571 21571 95479 726

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
58475693553969636577
229198197271599
186102287290
Мартин Недков Недев24117114106106
23104
5758102102
1615156060
1695555
46
6967676938
1413131313
280289
141715181665
Общо80827990793979267990

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
22
9
Мартин Недков Недев
56
29
43
19
43

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
22
9
Мартин Недков Недев
56
29
43
19
43

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Равна (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.