Падина общ. Девня

Обща информация
 

Падина

 
 
 
309
 
55110
 
9832  (-681) 
 
14
 
50-99
 
Обяви за земеделска земя в Падина
Средни оценки
 
 
49
 
44
 
50

Арендатори в Падина

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
Девня3636 дка (-3)
Аврен2701 дка (-59)
Аврен2369 дка (-161)
Аврен1794 дка (-142)
Аврен1562 дка
Аврен767 дка (+45)
Аврен117 дка (-5)
Аврен112 дка
Аврен43 дка
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2672 дка (-74)
Девня2672 дка (-74)
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1236 дка (-260)
Девня1236 дка (-260)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3204 дка (-714)
АвренТръстиково1425 дка (-130)
АвренСиндел1268 дка (-374)
ДевняПадина511 дка (-210)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна357 дка
Девня357 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна513 дка (-194)
Девня267 дка (-182)
Аврен123 дка (-12)
Провадия123 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка (+280)
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
Аврен442 дка (+442)
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка (+27)
Аврен15 дка (+15)
Комасационен фактор: 130 дка 
130 (+130) от 130 дка (+52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна130 дка (+130)
Девня130 дка (+130)
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 (+92) от 1572 дка (+59) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1572 дка (+59)
Аврен1419 дка (-33)
Девня92 дка (+92)
Аврен61 дка
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
53 (+53) от 896 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна896 дка (+114)
Девня673 дка (+78)
Девня170 дка (-17)
Девня53 дка (+53)
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 (+35) от 790 дка (+125) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна790 дка (+125)
Провадия469 дка (+30)
Провадия226 дка
Девня35 дка (+35)
Провадия35 дка (+35)
Провадия25 дка (+25)
74
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
26 (-1) от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (+59)
Девня2036 дка (-56)
Суворово182 дка (+37)
Девня98 дка (-49)
Ветрино90 дка (+90)
Провадия75 дка
Аврен38 дка (+38)
Девня26 дка (-1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Падина общ. Девня обл. Варна Страна Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
Девня: 4 Варна: 19 Страна: 382
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
Девня: 7 Варна: 155 Страна: 2850
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
Девня: 11 Варна: 236 Страна: 4486
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
Девня: 15 Варна: 136 Страна: 2501
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
Девня: 16 Варна: 176 Страна: 3283
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
Девня: 17 Варна: 367 Страна: 9012
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
Девня: 18 Варна: 323 Страна: 7357
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
Девня: 19 Варна: 161 Страна: 670
Комасационен фактор: 130 дка 
130 (+130) от 130 дка (+52) 
Девня: 24 Варна: 484 Страна: 12973
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 (+92) от 1572 дка (+59) 
Девня: 26 Варна: 207 Страна: 3949
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
53 (+53) от 896 дка (+114) 
Девня: 13 Варна: 267 Страна: 5332
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 (+35) от 790 дка (+125) 
Девня: 28 Варна: 278 Страна: 5732
74
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
26 (-1) от 2545 дка (+59) 
Девня: 8 Варна: 160 Страна: 2927
0 от 0 дка (+31)
Девня: 29 Варна: 594 Страна: 14708

Ренти на арендаторите в Падина

Бели петна за община Девня, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Падина

Арендатор
Недко Стоянов Недялков

Ренти за община Девня (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Падина

9
2
1200 лв./дка
1200 лв./дка
2500 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
9 юни 2021 г.130010Тук
8 юни 2021 г.11001Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Девня (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Падина по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
615
Недко Стоянов Недялков
1883
228
728
196
2722

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
334161175176
Недко Стоянов Недялков
199151289362
328265119113
231262272105
2193114
202910937
231499682683

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
286
Недко Стоянов Недялков
192
494
144
189
251

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
Недко Стоянов Недялков
32
24
18

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
13 53313 88613 82413 42613 101
2753294727462672
14961236
Недко Стоянов Недялков38994151409239183204
37663591224420882139
412442435357357
603703725707513
13668723986611 2219890
667878130
14561399138315131572
206782896
588672610665790
27222855263524862545
127713931424
Общо29 68840 64640 46941 40539 045

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
41093947396836393636
2753294727462672
14961236
Недко Стоянов Недялков561578577721511
396567352365358
412442435357357
361455480449267
200200
667878130
6892
53
297035
6725272726
127713931424
Общо734610 30810 28810 0009573

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
61
Недко Стоянов Недялков
59
59
24
17
74

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
61
Недко Стоянов Недялков
59
59
24
17
74

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Падина (Девня)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.