Белослав обл. Варна

Обща информация
 

Белослав

 
 
4
 
13 356
 
12
Обяви за земеделска земя в Белослав
Средни оценки
 
 
43
 
50

Арендатори в община Белослав

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
6074 (-58) от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
11
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2300 дка 
4600 от 4600 дка (-63) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4600 дка (-63)
Белослав2500 дка (+136)
Белослав2100 дка (-199)
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
712 (+159) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
Комасационен фактор: 456 дка 
456 от 456 дка (-134) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна456 дка (-134)
БелославРазделна456 дка (-134)
21
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 260 дка 
411 (+143) от 779 дка (+243) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна779 дка (+243)
Белослав411 дка (+143)
Аксаково220 дка (+100)
Аксаково148 дка
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
399 (-7) от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
Аксаково2993 дка (-21)
Варна400 дка (+31)
Белослав399 дка (-7)
Аксаково293 дка
Аксаково215 дка (-71)
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка (+193) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна262 дка (+193)
Белослав262 дка (+193)
Комасационен фактор: 163 дка 
163 от 163 дка (+50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна163 дка (+50)
Белослав163 дка (+50)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
131 (-77) от 6034 дка (-402) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6034 дка (-402)
Аксаково4177 дка (-309)
Аксаково1054 дка (+66)
Суворово541 дка (-28)
Аксаково131 дка (-54)
Белослав89 дка (-14)
Белослав42 дка (-63)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
81 (+9) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
50
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
67 от 2448 дка (+722) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2448 дка (+722)
Аксаково1816 дка (+534)
Аксаково465 дка (+136)
Аксаково100 дка (+52)
Белослав67 дка
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
0 от 4359 дка (-153)0
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4359 дка (-153)
Аксаково4197 дка (-144)
Аксаково145 дка (+15)
Аксаково17 дка (-24)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Белослав обл. Варна Страна Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 57
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
6074 (-58) от 15 744 дка (+423) 
Варна: 14 Страна: 260
11
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2300 дка 
4600 от 4600 дка (-63) 
Варна: 102 Страна: 1850
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
712 (+159) от 8279 дка (+19) 
Варна: 39 Страна: 881
Комасационен фактор: 456 дка 
456 от 456 дка (-134) 
Варна: 336 Страна: 7772
21
2019
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 260 дка 
411 (+143) от 779 дка (+243) 
Варна: 280 Страна: 5737
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
399 (-7) от 4300 дка (-68) 
Варна: 115 Страна: 1973
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка (+193) 
Варна: 416 Страна: 10436
Комасационен фактор: 163 дка 
163 от 163 дка (+50) 
Варна: 466 Страна: 12195
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
131 (-77) от 6034 дка (-402) 
Варна: 72 Страна: 1369
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
81 (+9) от 2139 дка (+51) 
Варна: 176 Страна: 3263
50
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
67 от 2448 дка (+722) 
Варна: 165 Страна: 2987
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
0 от 4359 дка (-153)0
Варна: 111 Страна: 1949

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Белослав, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Белослав (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020850
2021.4161391563258
2021.31833315002000
20211668121563258
2022.43042123485000
2022.335471311835999
2022.2196728833051
2022.12819113936600
20223093383486600
2023.13550430513849
20233550430513849

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Веселин Петров Узунов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
69
11
73
Веселин Петров Узунов
21
59
50
18

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
69
11
73
Веселин Петров Узунов
21
59
50
18

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Белослав (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.