Тръстиково общ. Аврен

Обща информация
 

Тръстиково

 
 
 
601
 
73393
 
6133  (-33) 
 
12
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Тръстиково
Средни оценки
 
 
52
 
51
 
50

Арендатори в Тръстиково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
1425 (-130) от 3204 дка (-714) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3204 дка (-714)
Аврен1425 дка (-130)
Аврен1268 дка (-374)
Девня511 дка (-210)
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1419 (-33) от 1572 дка (+59) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1572 дка (+59)
Аврен1419 дка (-33)
Девня92 дка (+92)
Аврен61 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
1273 от 1273 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1273 дка (-48)
Аврен1273 дка (-48)
Комасационен фактор: 409 дка 
409 от 409 дка (+116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна409 дка (+116)
АвренТръстиково409 дка (+116)
Комасационен фактор: 290 дка 
290 от 290 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна290 дка (+3)
Аврен290 дка (+3)
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (-41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна289 дка (-41)
Аврен289 дка (-41)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
276 (+27) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
173 (-1) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка (+280)
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
Аврен442 дка (+442)
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка (+27)
Аврен15 дка (+15)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
123 (-12) от 513 дка (-194) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна513 дка (-194)
Девня267 дка (-182)
Аврен123 дка (-12)
Провадия123 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
117 от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
117 (+117) от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (+515)
Долни чифлик291 дка (+291)
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка (+117)
Дългопол98 дка (+98)
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка (+19)
Комасационен фактор: 110 дка 
110 от 110 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна110 дка (-15)
Аврен110 дка (-15)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Тръстиково общ. Аврен обл. Варна Страна Холдинг
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
1425 (-130) от 3204 дка (-714) 
Аврен: 12 Варна: 136 Страна: 2501
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1419 (-33) от 1572 дка (+59) 
Аврен: 25 Варна: 207 Страна: 3949
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
1273 от 1273 дка (-48) 
Аврен: 29 Варна: 233 Страна: 4410
Комасационен фактор: 409 дка 
409 от 409 дка (+116) 
Аврен: 40 Варна: 350 Страна: 8402
Комасационен фактор: 290 дка 
290 от 290 дка (+3) 
Аврен: 46 Варна: 393 Страна: 10070
Комасационен фактор: 289 дка 
289 от 289 дка (-41) 
Аврен: 47 Варна: 395 Страна: 10097
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
276 (+27) от 2139 дка (+51) 
Аврен: 26 Варна: 176 Страна: 3283
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
173 (-1) от 9890 дка (-1331) 
Аврен: 19 Варна: 161 Страна: 670
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
123 (-12) от 513 дка (-194) 
Аврен: 61 Варна: 323 Страна: 7357
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
117 от 12 733 дка (+772) 
Аврен: 5 Варна: 21 Страна: 396
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
117 (+117) от 949 дка (+515) 
Аврен: 58 Варна: 260 Страна: 5175
Комасационен фактор: 110 дка 
110 от 110 дка (-15) 
Аврен: 65 Варна: 499 Страна: 13335

Ренти на арендаторите в Тръстиково

Бели петна за община Аврен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Тръстиково

Арендатор
Силвия Недкова Недялкова

Ренти за община Аврен (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Тръстиково

4
2
1275 лв./дка
1275 лв./дка
1875 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
30 ноември 2021 г.12506Тук
9 юни 2021 г.13006,5Тук

Средни цени на земеделската земя в община Аврен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Тръстиково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
728
Силвия Недкова Недялкова
1883
228
1405

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
231262272105
Силвия Недкова Недялкова
199151289362
328265119113
335

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
144
Силвия Недкова Недялкова
192
494
239

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Силвия Недкова Недялкова
32
10

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
38994151409239183204
14561399138315131572
14121465148813211273
Силвия Недкова Недялкова338302306293409
293296289287290
494470423330289
37663591224420882139
13668723986611 2219890
603703725707513
4216937010 94111 96112 733
434949
125110
Общо17 84330 47031 75734 19833 371

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
13421636161715551425
13161334131514521419
14121465148813211273
Силвия Недкова Недялкова338302306293409
293296289287290
494470423330289
433402243249276
174173
123120120135123
200271117117
117
125110
Общо57516225607260386021

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
24
Силвия Недкова Недялкова
59
59
67

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
24
Силвия Недкова Недялкова
59
59
67

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Тръстиково (Аврен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.