Аврен общ. Аврен

Обща информация
 

Аврен

 
 
 
739
 
00084
 
10 893 (+3046) 
 
19
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Аврен
Средни оценки
 
 
62
 
51
 
50

Арендатори в Аврен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
4516 (+2229) от 7675 дка (+2652) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7675 дка (+2652)
Аврен4516 дка (+2229)
Аврен1363 дка (+302)
Аврен1127 дка (-110)
Аврен396 дка (+153)
Аврен182 дка (+38)
Аврен91 дка (+40)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2633 дка 
2633 от 2633 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2633 дка
Аврен2633 дка
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (-204) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1539 дка (-204)
Аврен1539 дка (-204)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 711 дка 
1346 от 2132 дка (+107) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2132 дка (+107)
АвренАврен1346 дка
АвренБлизнаци630 дка (+12)
АвренПриселци156 дка (+95)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 353 дка 
824 (+80) от 1411 дка (-38) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1411 дка (-38)
Аврен824 дка (+80)
Аврен456 дка (-122)
Аврен94 дка (+4)
Аврен37 дка
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 635 дка 
635 от 635 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна635 дка
Аврен635 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 271 дка 
552 (+538) от 1084 дка (+750) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1084 дка (+662)
Аврен552 дка (+538)
Аврен444 дка (+124)
Аврен54 дка
Аврен34 дка
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
170 (+111) от 2496 дка (+129) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2496 дка (+129)
Аврен2326 дка (+18)
Аврен170 дка (+111)
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна136 дка (-34)
Аврен136 дка (-34)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
130 (-5) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
Комасационен фактор: 125 дка 
125 от 125 дка (-300) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна125 дка (-300)
Аврен125 дка (-300)
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
117 (-5) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
Девня3636 дка (-3)
Аврен2701 дка (-59)
Аврен2369 дка (-161)
Аврен1794 дка (-142)
Аврен1562 дка
Аврен767 дка (+45)
Аврен117 дка (-5)
Аврен112 дка
Аврен43 дка
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна112 дка (-5)
Аврен112 дка (-5)
50
2019
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 713 дка 
39 (+11) от 1425 дка (-158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1425 дка (-158)
Аврен1386 дка (-169)
Аврен39 дка (+11)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
0 от 15 744 дка (+423)0
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
0 от 3781 дка (-952)0
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
Комасационен фактор: 16 дка 
0 от 49 дка (+2)0
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна49 дка
Аврен28 дка
Аврен15 дка
Аврен6 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Аврен общ. Аврен обл. Варна Страна Холдинг
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
4516 (+2229) от 7675 дка (+2652) 
Аврен: 3 Варна: 47 Страна: 992
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2633 дка 
2633 от 2633 дка 
Аврен: 13 Варна: 157 Страна: 2864
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (-204) 
Аврен: 23 Варна: 214 Страна: 3973
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 711 дка 
1346 от 2132 дка (+107) 
Аврен: 17 Варна: 178 Страна: 3271
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 353 дка 
824 (+80) от 1411 дка (-38) 
Аврен: 28 Варна: 224 Страна: 4161
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 635 дка 
635 от 635 дка 
Аврен: 35 Варна: 298 Страна: 6450
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 271 дка 
552 (+538) от 1084 дка (+750) 
Аврен: 31 Варна: 247 Страна: 4783
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
170 (+111) от 2496 дка (+129) 
Аврен: 14 Варна: 163 Страна: 2953
Комасационен фактор: 136 дка 
136 от 136 дка (-34) 
Аврен: 59 Варна: 480 Страна: 12727
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
130 (-5) от 2139 дка (+51) 
Аврен: 26 Варна: 176 Страна: 3263
Комасационен фактор: 125 дка 
125 от 125 дка (-300) 
Аврен: 60 Варна: 487 Страна: 12918
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
117 (-5) от 13 101 дка (-325) 
Аврен: 2 Варна: 19 Страна: 381
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (-5) 
Аврен: 64 Варна: 497 Страна: 13160
50
2019
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 713 дка 
39 (+11) от 1425 дка (-158) 
Аврен: 27 Варна: 222 Страна: 4130
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 57
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
0 от 15 744 дка (+423)0
Аврен: 78 Варна: 14 Страна: 260
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
0 от 3781 дка (-952)0
Аврен: 21 Варна: 123 Страна: 2189
0 от 0 дка0
Аврен: 81 Варна: 605 Страна: 14565
0 от 0 дка0
Аврен: 82 Варна: 606 Страна: 14566
Комасационен фактор: 16 дка 
0 от 49 дка (+2)0
Аврен: 75 Варна: 547 Страна: 14050

Ренти на арендаторите в Аврен

Бели петна, бели петна за община Аврен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Фармланд ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Аврен

8 юни 2021 г.
10 март 2023 г.
117 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аврен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Аврен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1062
Фармланд ООД
1883
615
524
649
1094
10

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
155204228
Фармланд ООД
2259
199151289362
334161175176
8977135
250230885211
228332385352
151165235146

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
214
Фармланд ООД
192
286
258
325
322
15 021

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
4
Фармланд ООД
32
9
58
19

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
10 6202603598150237675
2633
130994117431539
Фармланд ООД2377508100920252132
1199511134314491411
84345635635
2152093341084
22662135231423672496
10664170136
37663591224420882139
383425125
13 53313 88613 82413 42613 101
10832117112
15711543155915831425
16 21616 24816 31715 32115 744
10 9396625608347333781
1940
1934
974749
Общо67 98147 99652 64851 43956 217

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
7407302522874516
2633
130994117431539
Фармланд ООД171813461346
730644744824
345635635
14552
13559170
10664170136
135128135130
383425125
99122117
10832117112
882839
6286
191
1940
1934
56
Общо15 9625848782512 874

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
56
Фармланд ООД
59
61
50
69
77

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
56
Фармланд ООД
59
61
50
69
77

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Аврен (Аврен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.