Казашка река общ. Аврен

Обща информация
 

Казашка река

 
 
 
231
 
35208
 
4279 (-99) 
 
8
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Казашка река
Средни оценки
 
 
67
 
51
 
50

Арендатори в Казашка река

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1871 (-111) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
1127 (-110) от 7675 дка (+2652) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7675 дка (+2652)
Аврен4516 дка (+2229)
Аврен1363 дка (+302)
Аврен1127 дка (-110)
Аврен396 дка (+153)
Аврен182 дка (+38)
Аврен91 дка (+40)
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
767 (+45) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
Девня3636 дка (-3)
Аврен2701 дка (-59)
Аврен2369 дка (-161)
Аврен1794 дка (-142)
Аврен1562 дка
Аврен767 дка (+45)
Аврен117 дка (-5)
Аврен112 дка
Аврен43 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 271 дка 
444 (+124) от 1084 дка (+750) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1084 дка (+662)
АвренАврен552 дка (+538)
АвренКазашка река444 дка (+124)
АвренБенковски54 дка
АвренЮнак34 дка
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка (-47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна40 дка (-47)
Аврен40 дка (-47)
Комасационен фактор: 16 дка 
6 от 49 дка (+2) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна49 дка
Аврен28 дка
Аврен15 дка
Аврен6 дка
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
0 от 8279 дка (+19)
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
0 от 3781 дка (-952)
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Казашка река общ. Аврен обл. Варна Страна Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1871 (-111) от 12 733 дка (+772) 
Аврен: 5 Варна: 21 Страна: 395
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
1127 (-110) от 7675 дка (+2652) 
Аврен: 3 Варна: 47 Страна: 992
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
767 (+45) от 13 101 дка (-325) 
Аврен: 2 Варна: 19 Страна: 381
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 271 дка 
444 (+124) от 1084 дка (+750) 
Аврен: 31 Варна: 247 Страна: 4784
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка (-47) 
Аврен: 76 Варна: 550 Страна: 14144
Комасационен фактор: 16 дка 
6 от 49 дка (+2) 
Аврен: 75 Варна: 547 Страна: 14058
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
0 от 8279 дка (+19)
Аврен: 15 Варна: 39 Страна: 881
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
0 от 3781 дка (-952)
Аврен: 21 Варна: 123 Страна: 2190

Ренти на арендаторите в Казашка река

Бели петна, бели петна за община Аврен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Еко Енерджи - Могилино ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Казашка река

12 март 2023 г.
3 юни 2021 г.
6 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аврен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Казашка река по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1405
1062
615
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
5
10
1734
1094

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
335
155204228
334161175176
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
371945153
151165235146
455
228332385352

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
239
214
286
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
32 574
15 021
262
322

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
10
4
9
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
787
9
19

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
4216937010 94111 96112 733
10 6202603598150237675
13 53313 88613 82413 42613 101
Еко Енерджи - Могилино ЕООД2152093341084
4748488740
974749
52026613763082608279
10 9396625608347333781
Общо44 65439 40744 71643 82446 742

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
3681736178019821871
15401141113112371127
490695581722767
Еко Енерджи - Могилино ЕООД215209320444
4748488740
96
437
1219229206
Общо41104064395543484255

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
56
61
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
73
77

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
56
61
Еко Енерджи - Могилино ЕООД
73
77

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Казашка река (Аврен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.