Долни чифлик обл. Варна

Обща информация
 

Долни чифлик

 
 
16
 
82 219
 
55
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Долни чифлик
Средни оценки
 
 
51
 
50

Арендатори в община Долни чифлик

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
7620 (+371) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
6780 от 6780 дка (-23) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6780 дка (-23)
Долни чифлик6584 дка (-25)
Долни чифлик109 дка (-3)
Долни чифлик87 дка (+5)
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
6582 (-201) от 6655 дка (-102) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6655 дка (-201)
Долни чифлик3669 дка (-35)
Долни чифлик1307 дка (+5)
Долни чифлик1096 дка (-172)
Долни чифлик226 дка
Долни чифлик207 дка (+1)
Аврен73 дка
Долни чифлик51 дка
Долни чифлик26 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6356 (+683) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
39
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
6269 от 6269 дка (-411) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6269 дка (-411)
Долни чифликСтаро Оряхово3353 дка (-89)
Долни чифликРудник2300 дка (-181)
Долни чифликЮнец313 дка (-23)
Долни чифликНово Оряхово303 дка (-118)
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
6171 от 6171 дка (+9) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6171 дка (+9)
Долни чифлик5972 дка (-9)
Долни чифлик127 дка
Долни чифлик72 дка (+18)
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
5274 (-162) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
47
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
5223 от 5223 дка (-70) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5223 дка (-70)
Долни чифлик3006 дка (-26)
Долни чифлик1139 дка (-3)
Долни чифлик1078 дка (-41)
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
4316 (-256) от 13 686 дка (-283) 
11 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8149 дка (-77)
Никола Козлево6483 дка (-457)
Никола Козлево1523 дка (+380)
Нови пазар122 дка
Нови пазар21 дка
Област: Варна4316 дка (-256)
Долни чифлик2865 дка (-54)
Долни чифлик1451 дка (-202)
Област: Добрич1221 дка (-72)
Тервел944 дка (+4)
Тервел110 дка
Тервел107 дка
Тервел32 дка (-76)
Тервел28 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
3093 от 3093 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3093 дка (+30)
Долни чифлик2976 дка (+35)
Долни чифлик117 дка (-5)
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2959 (+10) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+120)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
2410 от 2410 дка (+261) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2410 дка (+261)
Долни чифлик2410 дка (+261)
8
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
2134 от 2134 дка (-189) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2134 дка (-189)
Долни чифлик1815 дка
Долни чифлик319 дка (-189)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1864 (-509) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1623 (-99) от 2782 дка (-689) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2782 дка (-689)
Долни чифлик742 дка (-18)
Аврен667 дка (-590)
Аврен492 дка
Долни чифлик369 дка (-90)
Долни чифлик234 дка (-3)
Долни чифлик161 дка (+14)
Долни чифлик117 дка (-2)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1542 (+588) от 1542 дка (+960) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1542 дка (+588)
Долни чифлик1010 дка (+805)
Долни чифлик372 дка
Долни чифлик133 дка (-217)
Долни чифлик27 дка
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1498 от 1498 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1498 дка (+13)
Долни чифлик1358 дка (+13)
Долни чифлик140 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1412 дка
Долни чифлик1412 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1379 дка (+28)
Долни чифлик1319 дка (+27)
Долни чифлик60 дка (+1)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1333 (+15) от 1482 дка (+422) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1482 дка (+70)
Долни чифлик753 дка (-22)
Долни чифлик228 дка (+37)
Долни чифлик182 дка
Долни чифлик170 дка
Бяла149 дка (+55)
61
2019
На печалба
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
1167 (+195) от 1571 дка (+207) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1571 дка (+207)
Долни чифлик1167 дка (+195)
Бяла404 дка (+12)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
1149 от 1149 дка (-751) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1149 дка (-751)
Долни чифлик779 дка
Долни чифлик370 дка (-751)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
715 (-10) от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (-10)
Долни чифлик291 дка
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка
Дългопол98 дка
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 (+89) от 581 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна581 дка (+89)
Долни чифлик552 дка (+89)
Долни чифлик29 дка
Комасационен фактор: 214 дка 
427 от 427 дка (-38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна427 дка (-38)
Долни чифлик385 дка (-5)
Долни чифлик42 дка (-33)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
363 (+110) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2599)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+504)
Аврен442 дка
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка
Аврен15 дка
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна358 дка (+73)
Долни чифлик358 дка (+73)
Комасационен фактор: 270 дка 
270 от 270 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна270 дка
Долни чифлик270 дка
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна264 дка
Долни чифлик264 дка
Комасационен фактор: 108 дка 
215 от 215 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна215 дка
Долни чифлик108 дка
Долни чифлик107 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
7620 (+371) от 12 733 дка (+772) 
Варна: 21 Страна: 395
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
6780 от 6780 дка (-23) 
Варна: 60 Страна: 1178
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
6582 (-201) от 6655 дка (-102) 
Варна: 64 Страна: 1210
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6356 (+683) от 12 746 дка (+848) 
Варна: 20 Страна: 393
39
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
6269 от 6269 дка (-411) 
Варна: 69 Страна: 1295
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
6171 от 6171 дка (+9) 
Варна: 71 Страна: 1331
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
5274 (-162) от 8279 дка (+19) 
Варна: 39 Страна: 881
47
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
5223 от 5223 дка (-70) 
Варна: 89 Страна: 1620
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
4316 (-256) от 13 686 дка (-283) 
Варна: 113 Страна: 353
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
3093 от 3093 дка (+30) 
Варна: 139 Страна: 2553
42
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2959 (+10) от 10 660 дка (+601) 
Варна: 30 Страна: 568
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
2410 от 2410 дка (+261) 
Варна: 166 Страна: 3016
8
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
2134 от 2134 дка (-189) 
Варна: 177 Страна: 3269
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1864 (-509) от 3781 дка (-952) 
Варна: 123 Страна: 2190
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1623 (-99) от 2782 дка (-689) 
Варна: 150 Страна: 2766
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1542 (+588) от 1542 дка (+960) 
Варна: 212 Страна: 3965
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1498 от 1498 дка (+13) 
Варна: 218 Страна: 4022
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
Варна: 223 Страна: 4157
64
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+28) 
Варна: 227 Страна: 4202
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1333 (+15) от 1482 дка (+422) 
Варна: 219 Страна: 4046
61
2019
На печалба
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
1167 (+195) от 1571 дка (+207) 
Варна: 208 Страна: 3927
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
1149 от 1149 дка (-751) 
Варна: 244 Страна: 4637
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
715 (-10) от 949 дка (+515) 
Варна: 260 Страна: 5141
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 (+89) от 581 дка (+118) 
Варна: 307 Страна: 6764
Комасационен фактор: 214 дка 
427 от 427 дка (-38) 
Варна: 343 Страна: 8077
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 24
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
363 (+110) от 9890 дка (-1331) 
Варна: 161 Страна: 664
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
Варна: 366 Страна: 8910
Комасационен фактор: 270 дка 
270 от 270 дка 
Варна: 412 Страна: 10300
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка 
Варна: 414 Страна: 10401
Комасационен фактор: 108 дка 
215 от 215 дка 
Варна: 431 Страна: 11258

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201019
2021.41649316006520
2021.31314244005682
2021.297549001100
202110481467594006520
2022.41865222575976
2022.32641262866000
2022.22483262966000
2022.11942363296720
202222191102576720
2023.127901310924883
202327901310924883

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
50
63
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов39
49
73
47
46
42
8
77
32
64
61
54
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
50
63
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов39
49
73
47
46
42
8
77
32
64
61
54
58

Няма намерени резултати

108 885 дка
82 219 дка
39 560
19 897 (50%)
4.74
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
330 074
439 006
512 556
616 357
73835
8904
94905
101249

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.