Старо Оряхово общ. Долни чифлик

Обща информация
 

Старо Оряхово

 
 
2568
 
68998
 
10 371 (+1) 
 
8
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Старо Оряхово
Средни оценки
 
 
54
 
51
 
50

Арендатори в Старо Оряхово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
39
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
3353 (-89) от 6269 дка (-411) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6269 дка (-411)
Долни чифлик3353 дка (-89)
Долни чифлик2300 дка (-181)
Долни чифлик313 дка (-23)
Долни чифлик303 дка (-118)
47
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
3006 (-26) от 5223 дка (-70) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5223 дка (-70)
Долни чифлик3006 дка (-26)
Долни чифлик1139 дка (-3)
Долни чифлик1078 дка (-41)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1598 (+69) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1319 (+27) от 1379 дка (+28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1379 дка (+28)
Долни чифликСтаро Оряхово1319 дка (+27)
Долни чифликНово Оряхово60 дка (+1)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
587 (+1) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
226 от 6655 дка (-102) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6655 дка (-201)
Долни чифлик3669 дка (-35)
Долни чифлик1307 дка (+5)
Долни чифлик1096 дка (-172)
Долни чифлик226 дка
Долни чифлик207 дка (+1)
Аврен73 дка
Долни чифлик51 дка
Долни чифлик26 дка
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
161 (+14) от 2782 дка (-689) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2782 дка (-689)
Долни чифлик742 дка (-18)
Аврен667 дка (-590)
Аврен492 дка
Долни чифлик369 дка (-90)
Долни чифлик234 дка (-3)
Долни чифлик161 дка (+14)
Долни чифлик117 дка (-2)
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна99 дка (+1)
Долни чифлик99 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Старо Оряхово общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
39
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
3353 (-89) от 6269 дка (-411) 
Долни чифлик: 5 Варна: 69 Страна: 1295
47
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
3006 (-26) от 5223 дка (-70) 
Долни чифлик: 8 Варна: 89 Страна: 1620
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
1598 (+69) от 12 733 дка (+772) 
Долни чифлик: 1 Варна: 21 Страна: 395
64
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1319 (+27) от 1379 дка (+28) 
Долни чифлик: 19 Варна: 227 Страна: 4202
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
587 (+1) от 3781 дка (-952) 
Долни чифлик: 14 Варна: 123 Страна: 2189
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
226 от 6655 дка (-102) 
Долни чифлик: 3 Варна: 64 Страна: 1208
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
161 (+14) от 2782 дка (-689) 
Долни чифлик: 15 Варна: 150 Страна: 2766
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (+1) 
Долни чифлик: 41 Варна: 510 Страна: 13395

Ренти на арендаторите в Старо Оряхово

Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
БМ Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Старо Оряхово

10 юни 2021 г.
5 януари 2023 г.
14 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Старо Оряхово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
739
686
1405
БМ Агро ЕООД620
1094
1260
464

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
238194237142
124111109153
335
БМ Агро ЕООД329187
228332385352
154134277232
16313818695

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
193
223
239
БМ Агро ЕООД301
322
184
204

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
50
46
10
БМ Агро ЕООД55
19
8

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
66506712691366806269
54885397529352935223
4216937010 94111 96112 733
БМ Агро ЕООД12401266127513511379
10 9396625608347333781
62986610647067576655
37103445324934712782
10099989899
Общо38 64139 52440 32240 34438 921

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
33413397335234423353
31633106303230323006
13681337143415291598
БМ Агро ЕООД11801207121612921319
595594586586587
289286251226226
314312198147161
10099989899
Общо10 35010 33810 16710 35210 349

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
39
47
67
БМ Агро ЕООД64
77
50
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
39
47
67
БМ Агро ЕООД64
77
50
32

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Старо Оряхово (Долни чифлик)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.