Нова Шипка общ. Долни чифлик

Обща информация
 

Нова Шипка

 
 
203
 
51963
 
2569 (+102) 
 
6
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Нова Шипка
Средни оценки
 
 
63
 
51
 
50

Арендатори в Нова Шипка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1451 (-202) от 13 686 дка (-283) 
11 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8149 дка (-77)
Никола Козлево6483 дка (-457)
Никола Козлево1523 дка (+380)
Нови пазар122 дка
Нови пазар21 дка
Област: Варна4316 дка (-256)
Долни чифлик2865 дка (-54)
Долни чифлик1451 дка (-202)
Област: Добрич1221 дка (-72)
Тервел944 дка (+4)
Тервел110 дка
Тервел107 дка
Тервел32 дка (-76)
Тервел28 дка
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
372 от 1542 дка (+960) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1542 дка (+588)
Долни чифлик1010 дка (+805)
Долни чифлик372 дка
Долни чифлик133 дка (-217)
Долни чифлик27 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
368 (+61) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
137 (-73) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
109 (-3) от 6780 дка (-23) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6780 дка (-23)
Долни чифликГорен чифлик6584 дка (-25)
Долни чифликНова Шипка109 дка (-3)
Долни чифликГроздьово87 дка (+5)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
78 (-21) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Нова Шипка общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1451 (-202) от 13 686 дка (-283) 
Долни чифлик: 9 Варна: 113 Страна: 353
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
372 от 1542 дка (+960) 
Долни чифлик: 16 Варна: 212 Страна: 3965
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
368 (+61) от 12 733 дка (+772) 
Долни чифлик: 1 Варна: 21 Страна: 395
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
137 (-73) от 3781 дка (-952) 
Долни чифлик: 14 Варна: 123 Страна: 2189
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
109 (-3) от 6780 дка (-23) 
Долни чифлик: 2 Варна: 60 Страна: 1176
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
78 (-21) от 12 746 дка (+848) 
Долни чифлик: 4 Варна: 20 Страна: 393

Ренти на арендаторите в Нова Шипка

Бели петна, бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев

Цени на земеделската земя по обяви в Нова Шипка

12 юли 2021 г.
13 юни 2022 г.
4 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Нова Шипка по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
247
1405
1094
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
807

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
15816020180
75187
335
228332385352
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
296265327210

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
325
239
322
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
261

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
17
10
19
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
35

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
17 76515 18313 54613 96913 686
5821542
4216937010 94111 96112 733
10 9396625608347333781
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев71427196681568036780
968811 15912 93011 89812 746
Общо49 75049 53350 31549 94651 268

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
21222156168316531451
372
307368
496492507210137
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев128112109
1079978
Общо26182648242523812515

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
46
67
77
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
63

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
46
67
77
ЕТ Дева - 74 - Иван Кръстев
63

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Нова Шипка (Долни чифлик)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.