Цонево общ. Дългопол

Обща информация
 

Цонево

 
 
 
2196
 
78519
 
15 532  (-92) 
 
23
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Цонево
Средни оценки
 
 
51
 
50
 
50

Арендатори в Цонево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4597 (-378) от 4901 дка (-256) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-256)
Дългопол4597 дка (-378)
Дългопол191 дка (+9)
Дългопол71 дка (+71)
Дългопол42 дка (+42)
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
2452 (+58) от 3001 дка (+73) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3001 дка (+73)
Дългопол2452 дка (+58)
Дългопол493 дка (+15)
Дългопол35 дка
Дългопол21 дка
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
2197 (+36) от 3288 дка (-96) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3288 дка (-96)
Дългопол2197 дка (+36)
Дългопол874 дка (-186)
Долни чифлик152 дка (-11)
Дългопол65 дка (+65)
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
941 от 6741 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6741 дка
ДългополБоряна2835 дка
ДългополРояк1851 дка
ДългополСава1114 дка
ДългополЦонево941 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
839 (+245) от 4815 дка (+2586) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+2586)
Дългопол1581 дка (+1581)
Дългопол1400 дка (+639)
Дългопол839 дка (+245)
Дългопол599 дка (-83)
Дългопол290 дка (+290)
Дългопол56 дка (-25)
Дългопол50 дка (-61)
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
811 (+343) от 5319 дка (+3819) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5319 дка (+3819)
Дългопол2416 дка (+2416)
Дългопол1158 дка (+1158)
Дългопол811 дка (+343)
Дългопол684 дка (-15)
Дългопол250 дка (-83)
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
700 (-48) от 5749 дка (-708) 
12 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3483 дка (-734)
Нови пазар2082 дка (+2)
Нови пазар1045 дка (-7)
Нови пазар201 дка (-665)
Нови пазар122 дка (-64)
Нови пазар33 дка
Област: Варна1594 дка (-102)
Дългопол710 дка (-33)
Дългопол700 дка (-48)
Дългопол184 дка (-21)
Област: Добрич672 дка (+128)
Тервел245 дка (+245)
Тервел165 дка (-90)
Тервел154 дка (+133)
Тервел108 дка (-160)
46
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
671 (+67) от 760 дка (+68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна760 дка (+68)
Дългопол671 дка (+67)
Дългопол50 дка
Дългопол39 дка (+1)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна633 дка (+91)
Дългопол633 дка (+91)
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
515 от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
Дългопол2796 дка (+328)
Дългопол2682 дка (-94)
Дългопол710 дка (-41)
Дългопол515 дка
Дългопол252 дка (+131)
Дългопол83 дка (-9)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
507 (-59) от 1035 дка (+11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
Дългопол510 дка (+70)
Дългопол507 дка (-59)
Дългопол18 дка
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
458 (+447) от 5906 дка (-224) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-224)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол14 дка (+14)
Дългопол10 дка
Комасационен фактор: 201 дка 
353 от 401 дка (-11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна401 дка (-11)
Дългопол353 дка
Дългопол48 дка (-11)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
318 (+78) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (+360)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка (+518)
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка (+216)
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка (+49)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
234 (+234) от 3253 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3253 дка (-403)
Дългопол1487 дка (-335)
Дългопол1237 дка (-247)
Дългопол244 дка (-106)
Дългопол234 дка (+234)
Дългопол51 дка (+51)
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
152 (+27) от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+1105)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка (+142)
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка (+13)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
135 (+135) от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-150)
Дългопол660 дка (-359)
Дългопол190 дка
Дългопол137 дка
Дългопол135 дка (+135)
Дългопол59 дка (+59)
Дългопол15 дка (+15)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
120 (-2) от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна104 дка
Дългопол104 дка
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
98 (+98) от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (+515)
Долни чифлик291 дка (+291)
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка (+117)
Дългопол98 дка (+98)
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка (+19)
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
36 (-125) от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
15 (+15) от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-292)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка (+28)
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка (+15)
Комасационен фактор: 355 дка 
0 от 355 дка (+81)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна355 дка (+355)
Дългопол355 дка (+355)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Цонево общ. Дългопол обл. Варна Страна
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4597 (-378) от 4901 дка (-256) 
Дългопол: 10 Варна: 94 Страна: 1753
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
2452 (+58) от 3001 дка (+73) 
Дългопол: 15 Варна: 142 Страна: 2635
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
2197 (+36) от 3288 дка (-96) 
Дългопол: 14 Варна: 134 Страна: 2449
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
941 от 6741 дка 
Дългопол: 3 Варна: 62 Страна: 1188
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
839 (+245) от 4815 дка (+2586) 
Дългопол: 11 Варна: 97 Страна: 1780
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
811 (+343) от 5319 дка (+3819) 
Дългопол: 9 Варна: 86 Страна: 1591
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
700 (-48) от 5749 дка (-708) 
Дългопол: 18 Варна: 205 Страна: 1468
46
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
671 (+67) от 760 дка (+68) 
Дългопол: 27 Варна: 282 Страна: 5874
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
Дългопол: 30 Варна: 299 Страна: 6518
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
515 от 7038 дка (+315) 
Дългопол: 2 Варна: 53 Страна: 1129
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
507 (-59) от 1035 дка (+11) 
Дългопол: 23 Варна: 252 Страна: 4937
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
458 (+447) от 5906 дка (-224) 
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1409
Комасационен фактор: 201 дка 
353 от 401 дка (-11) 
Дългопол: 35 Варна: 352 Страна: 8486
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
318 (+78) от 5763 дка (+360) 
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1464
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
234 (+234) от 3253 дка (-403) 
Дългопол: 13 Варна: 135 Страна: 2469
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
152 (+27) от 5606 дка (+1105) 
Дългопол: 7 Варна: 83 Страна: 1507
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
135 (+135) от 1196 дка (-150) 
Дългопол: 21 Варна: 238 Страна: 4561
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
120 (-2) от 3797 дка (-80) 
Дългопол: 12 Варна: 122 Страна: 2189
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка 
Дългопол: 47 Варна: 505 Страна: 13433
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
98 (+98) от 949 дка (+515) 
Дългопол: 48 Варна: 260 Страна: 5175
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
36 (-125) от 5960 дка (-536) 
Дългопол: 4 Варна: 73 Страна: 1397
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
15 (+15) от 983 дка (-292) 
Дългопол: 24 Варна: 256 Страна: 5074
Комасационен фактор: 355 дка 
0 от 355 дка (+81)
Дългопол: 37 Варна: 368 Страна: 9037

Ренти на арендаторите в Цонево

Бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниЦонево

Арендатор
Агро проекти 93 ООД

Ренти за община Дългопол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Цонево

14
8
1876 лв./дка
1850 лв./дка
1300 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
6 май 2022 г.200035Тук
18 март 2022 г.20007Тук
6 януари 2022 г.1399100Тук
10 ноември 2021 г.200026,3Тук
10 ноември 2021 г.2958,46226Тук
18 октомври 2021 г.17008Тук
6 октомври 2021 г.1449100Тук
20 юли 2021 г.150025Тук

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Цонево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
914
264
650
Агро проекти 93 ООД921
985
455
192
668
404
1141
867
368

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
382183277303
536010069
787796105
Агро проекти 93 ООД661652310
2086215
420286128107
835516371
138169221142
308300324149
185159142186
2081061182
21
96113225118

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
332
260
161
Агро проекти 93 ООД337
218
235
369
213
369
163
209
321

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
60
38
Агро проекти 93 ООД8
33
7
11
5
57
20
53
57

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
45704802495851574901
21123208297929283001
39023589349333843288
Агро проекти 93 ООД18423950573567416741
429885170822294815
9851222123715005319
59156217580064575749
575800729692760
555528634542633
53455841590467237038
11073214150010241035
10 1046752568361305906
413427410412401
57055873507654035763
85433751036563253
52045870636345015606
26982384156413461196
27283154348238773797
10399104104
434949
66155865625864965960
6155402226311275983
591274355
Общо67 81369 63467 02771 01177 553

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
41344659481249754597
16162716249223942452
28222412232121612197
Агро проекти 93 ООД662578941941
42967442594839
594860584468811
252751748700
497710582604671
555528634542633
515515
1107817839566507
50229228111458
342357347353353
500435217240318
234
28238125152
135
51122120
10399104104
98
31916136
23021415
591274
Общо13 67515 67515 54215 62416 886

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
37
27
Агро проекти 93 ООД77
55
41
46
44
62
42
49
54

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
37
27
Агро проекти 93 ООД77
55
41
46
44
62
42
49
54

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Цонево (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.