Сава общ. Дългопол

Обща информация
 

Сава

 
 
 
200
 
65019
 
3928 (-399) 
 
19
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Сава
Средни оценки
 
 
50
 
49
 
50

Арендатори в Сава

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1799 (+2) от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+950)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
1158 от 5319 дка (+3819) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5319 дка (+245)
Дългопол2416 дка
Дългопол1158 дка
Дългопол811 дка (+343)
Дългопол684 дка (-15)
Дългопол250 дка (-83)
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
1114 от 6741 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6741 дка
Дългопол2835 дка
Дългопол1851 дка
Дългопол1114 дка
Дългопол941 дка
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 267 дка 
309 (+15) от 534 дка (-37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна534 дка (-37)
ДългополСава309 дка (+15)
ДългополАспарухово225 дка (-52)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
284 (-25) от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
202 от 5906 дка (-224) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-238)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол10 дка
Дългопол7 дка
Дългопол7 дка
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (-175) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна114 дка (-175)
Дългопол114 дка (-175)
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
71 от 4901 дка (-256) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-369)
Дългопол4597 дка (-378)
Дългопол191 дка (+9)
Дългопол71 дка
Дългопол42 дка
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
51 от 3253 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3253 дка (-688)
Дългопол1487 дка (-335)
Дългопол1237 дка (-247)
Дългопол244 дка (-106)
Дългопол234 дка
Дългопол51 дка
46
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
39 (+1) от 760 дка (+68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна760 дка (+68)
Дългопол671 дка (+67)
Дългопол50 дка
Дългопол39 дка (+1)
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 281 дка 
36 от 561 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна561 дка
Дългопол525 дка
Дългопол36 дка
37
2019
На печалба
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
35 от 3001 дка (+73) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3001 дка (+73)
Дългопол2452 дка (+58)
Дългопол493 дка (+15)
Дългопол35 дка
Дългопол21 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
28 от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-335)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка
Комасационен фактор: 35 дка 
14 (-202) от 105 дка (-1315) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна105 дка (-1315)
Дългопол81 дка (+16)
Дългопол14 дка (-202)
Дългопол10 дка (-1129)
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
9 от 5623 дка (-423) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
Дългопол5413 дка (-409)
Дългопол66 дка (-15)
Дългопол63 дка (+2)
Дългопол46 дка (-1)
Дългопол26 дка
Дългопол9 дка
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
0 от 5763 дка (+360)0
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (-423)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
0 от 3288 дка (-96)0
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3288 дка (-161)
Дългопол2197 дка (+36)
Дългопол874 дка (-186)
Долни чифлик152 дка (-11)
Дългопол65 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
0 от 1196 дка (-150)0
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-359)
Дългопол660 дка (-359)
Дългопол190 дка
Дългопол137 дка
Дългопол135 дка
Дългопол59 дка
Дългопол15 дка
Комасационен фактор: 163 дка 
0 от 163 дка (+37)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна163 дка
Дългопол163 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Сава общ. Дългопол обл. Варна Страна
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1799 (+2) от 5606 дка (+1105) 
Дългопол: 7 Варна: 83 Страна: 1495
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
1158 от 5319 дка (+3819) 
Дългопол: 9 Варна: 86 Страна: 1579
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
1114 от 6741 дка 
Дългопол: 3 Варна: 62 Страна: 1184
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 267 дка 
309 (+15) от 534 дка (-37) 
Дългопол: 32 Варна: 316 Страна: 7120
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
284 (-25) от 3797 дка (-80) 
Дългопол: 12 Варна: 122 Страна: 2177
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
202 от 5906 дка (-224) 
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1401
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка (-175) 
Дългопол: 45 Варна: 495 Страна: 13119
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
71 от 4901 дка (-256) 
Дългопол: 10 Варна: 94 Страна: 1738
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
51 от 3253 дка (-403) 
Дългопол: 13 Варна: 135 Страна: 2450
46
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
39 (+1) от 760 дка (+68) 
Дългопол: 27 Варна: 282 Страна: 5830
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 281 дка 
36 от 561 дка 
Дългопол: 31 Варна: 310 Страна: 6907
37
2019
На печалба
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
35 от 3001 дка (+73) 
Дългопол: 15 Варна: 142 Страна: 2623
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
28 от 983 дка (-292) 
Дългопол: 24 Варна: 256 Страна: 5039
Комасационен фактор: 35 дка 
14 (-202) от 105 дка (-1315) 
Дългопол: 46 Варна: 504 Страна: 13276
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
9 от 5623 дка (-423) 
Дългопол: 6 Варна: 82 Страна: 1491
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
0 от 5763 дка (+360)0
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1448
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
0 от 3288 дка (-96)0
Дългопол: 14 Варна: 134 Страна: 2433
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
0 от 1196 дка (-150)0
Дългопол: 21 Варна: 238 Страна: 4532
Комасационен фактор: 163 дка 
0 от 163 дка (+37)0
Дългопол: 43 Варна: 465 Страна: 12194

Ренти на арендаторите в Сава

Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ангел Минков Минков

Цени на земеделската земя по обяви в Сава

11 май 2022 г.
24 август 2022 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Сава по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
867
985
921
Ангел Минков Минков
404
914
192
264
1094
594
1141
650

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
2081061182
2086215
661652310
Ангел Минков Минков
308300324149
382183277303
835516371
536010069
103157264
55465595
185159142186
787796105

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
209
218
337
Ангел Минков Минков
369
332
369
260
241
159
163
161

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
57
8
Ангел Минков Минков
11
60
38
57
5
20

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
52045870636345015606
9851222123715005319
18423950573567416741
Ангел Минков Минков309289511571534
27283154348238773797
10 1046752568361305906
215249230289114
45704802495851574901
85433751036563253
575800729692760
561
21123208297929283001
6155402226311275983
1094119812891420105
65356378605860465623
57055873507654035763
39023589349333843288
26982384156413461196
139301126163
Общо55 72654 37852 65454 91657 614

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
15681893190117971799
1158
11271005101311141114
Ангел Минков Минков309289257294309
221271304309284
1810202202
215249230289114
2971
51
35373839
36
3535
18232718528
13525119421614
99
316
2014
112
13921126
Общо42794467425743035263

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
55
77
Ангел Минков Минков
62
76
46
37
24
41
27

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
55
77
Ангел Минков Минков
62
76
46
37
24
41
27

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Сава (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.