Дългопол общ. Дългопол

Обща информация
 

Дългопол

 
 
 
4365
 
24565
 
18 187 (-607) 
 
17
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Дългопол
Средни оценки
 
 
48
 
49
 
50

Арендатори в Дългопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
4573 (-492) от 5906 дка (-224) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-238)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол10 дка
Дългопол7 дка
Дългопол7 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
2947 (+919) от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+950)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
2921 (+115) от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
2796 (+328) от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
ДългополДългопол2796 дка (+328)
ДългополКрасимир2682 дка (-94)
ДългополРояк710 дка (-41)
ДългополЦонево515 дка
ДългополБоряна252 дка (+131)
ДългополКомунари83 дка (-9)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
2532 (-134) от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
1237 (-247) от 3253 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3253 дка (-688)
Дългопол1487 дка (-335)
Дългопол1237 дка (-247)
Дългопол244 дка (-106)
Дългопол234 дка
Дългопол51 дка
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
518 от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (-423)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка
Комасационен фактор: 378 дка 
378 от 378 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна378 дка (-8)
Дългопол378 дка (-8)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
190 от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-359)
Дългопол660 дка (-359)
Дългопол190 дка
Дългопол137 дка
Дългопол135 дка
Дългопол59 дка
Дългопол15 дка
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
42 от 4901 дка (-256) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-369)
Дългопол4597 дка (-378)
Дългопол191 дка (+9)
Дългопол71 дка
Дългопол42 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
28 (-325) от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-335)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
21 от 3001 дка (+73) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3001 дка (+73)
Дългопол2452 дка (+58)
Дългопол493 дка (+15)
Дългопол35 дка
Дългопол21 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
18 от 1035 дка (+11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
Дългопол510 дка (+70)
Дългопол507 дка (-59)
Дългопол18 дка
Комасационен фактор: 35 дка 
10 (-1129) от 105 дка (-1315) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна105 дка (-1315)
Дългопол81 дка (+16)
Дългопол14 дка (-202)
Дългопол10 дка (-1129)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
0 от 4815 дка (+2586)
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+715)
Дългопол1581 дка
Дългопол1400 дка (+639)
Дългопол839 дка (+245)
Дългопол599 дка (-83)
Дългопол290 дка
Дългопол56 дка (-25)
Дългопол50 дка (-61)
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
Дългопол5413 дка (-409)
Дългопол66 дка (-15)
Дългопол63 дка (+2)
Дългопол46 дка (-1)
Дългопол26 дка
Дългопол9 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Дългопол общ. Дългопол обл. Варна Страна
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
4573 (-492) от 5906 дка (-224) 
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1402
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
2947 (+919) от 5606 дка (+1105) 
Дългопол: 7 Варна: 83 Страна: 1495
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
2921 (+115) от 5960 дка (-536) 
Дългопол: 4 Варна: 73 Страна: 1390
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
2796 (+328) от 7038 дка (+315) 
Дългопол: 2 Варна: 53 Страна: 1127
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
2532 (-134) от 3797 дка (-80) 
Дългопол: 12 Варна: 122 Страна: 2178
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
1237 (-247) от 3253 дка (-403) 
Дългопол: 13 Варна: 135 Страна: 2450
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
518 от 5763 дка (+360) 
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1448
Комасационен фактор: 378 дка 
378 от 378 дка (-8) 
Дългопол: 36 Варна: 362 Страна: 8666
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
190 от 1196 дка (-150) 
Дългопол: 21 Варна: 238 Страна: 4532
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
42 от 4901 дка (-256) 
Дългопол: 10 Варна: 94 Страна: 1738
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
28 (-325) от 983 дка (-292) 
Дългопол: 24 Варна: 256 Страна: 5039
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
21 от 3001 дка (+73) 
Дългопол: 15 Варна: 142 Страна: 2624
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
18 от 1035 дка (+11) 
Дългопол: 23 Варна: 252 Страна: 4900
Комасационен фактор: 35 дка 
10 (-1129) от 105 дка (-1315) 
Дългопол: 46 Варна: 504 Страна: 13282
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
0 от 4815 дка (+2586)
Дългопол: 11 Варна: 97 Страна: 1766
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
Дългопол: 6 Варна: 82 Страна: 1491
0 от 0 дка (+108)
Дългопол: 55 Варна: 604 Страна: 14573

Ренти на арендаторите в Дългопол

Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Екстрема - Христо Дянков

Цени на земеделската земя по обяви в Дългопол

8 юни 2023 г.
4 януари 2023 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Дългопол по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
404
867
368
ЕТ Екстрема - Христо Дянков668
1141
914
264
1094
594

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
308300324149
2081061182
96113225118
ЕТ Екстрема - Христо Дянков138169221142
185159142186
382183277303
536010069
103157264
55465595

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
369
209
321
ЕТ Екстрема - Христо Дянков213
163
332
260
241
159

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
11
57
53
ЕТ Екстрема - Христо Дянков7
5
20
60
57
38

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
10 1046752568361305906
52045870636345015606
66155865625864965960
ЕТ Екстрема - Христо Дянков53455841590467237038
27283154348238773797
85433751036563253
57055873507654035763
386378
26982384156413461196
45704802495851574901
6155402226311275983
21123208297929283001
11073214150010241035
1094119812891420105
429885170822294815
65356378605860465623
329262370
Общо61 58460 04556 33358 59759 360

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
46274701411450654573
29853113319420282947
13662250289728062921
ЕТ Екстрема - Христо Дянков21292353232524682796
20452250236826662532
11024014841237
9981160518
386378
32190190
42
33462158108835328
2121
1956251818
9058951056113910
804
33
329262370
Общо18 87319 36919 08118 62418 211

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
49
53
ЕТ Екстрема - Христо Дянков44
41
76
37
24

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
49
53
ЕТ Екстрема - Христо Дянков44
41
76
37
24

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Дългопол (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.