Рояк общ. Дългопол

Обща информация
 

Рояк

 
 
 
263
 
63135
 
5577  (-43) 
 
13
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Рояк
Средни оценки
 
 
53
 
50
 
50

Арендатори в Рояк

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
1851 от 6741 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6741 дка
Дългопол2835 дка
Дългопол1851 дка
Дългопол1114 дка
Дългопол941 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1581 (+1581) от 4815 дка (+2586) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+2586)
Дългопол1581 дка (+1581)
Дългопол1400 дка (+639)
Дългопол839 дка (+245)
Дългопол599 дка (-83)
Дългопол290 дка (+290)
Дългопол56 дка (-25)
Дългопол50 дка (-61)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 (+1556) от 1556 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1556 дка (+1556)
Дългопол1556 дка (+1556)
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
710 (-41) от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
ДългополДългопол2796 дка (+328)
ДългополКрасимир2682 дка (-94)
ДългополРояк710 дка (-41)
ДългополЦонево515 дка
ДългополБоряна252 дка (+131)
ДългополКомунари83 дка (-9)
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
571 (+5) от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
301 (+13) от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+1105)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка (+142)
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка (+13)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
287 (+92) от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
47
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
221 (-1449) от 4987 дка (-1561) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4987 дка (-1561)
Провадия4766 дка (-112)
Дългопол221 дка (-1449)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
154 (+154) от 3032 дка (+959) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1843 дка (+819)
Смядово950 дка (+950)
Смядово717 дка (+107)
Смядово118 дка (-214)
Смядово58 дка (-24)
Област: Варна1189 дка (+140)
Дългопол767 дка (-59)
Дългопол154 дка (+154)
Дългопол148 дка (-75)
Дългопол120 дка (+120)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
99 (-114) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (+360)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка (+518)
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка (+216)
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка (+49)
Комасационен фактор: 35 дка 
81 (+16) от 105 дка (-1315) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна105 дка (-1315)
Дългопол81 дка (+16)
Дългопол14 дка (-202)
Дългопол10 дка (-1129)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
0 от 5906 дка (-224)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-224)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол14 дка (+14)
Дългопол10 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
0 от 1035 дка (+11)
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
Дългопол510 дка (+70)
Дългопол507 дка (-59)
Дългопол18 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Рояк общ. Дългопол обл. Варна Страна
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
1851 от 6741 дка 
Дългопол: 3 Варна: 62 Страна: 1188
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1581 (+1581) от 4815 дка (+2586) 
Дългопол: 11 Варна: 97 Страна: 1780
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 (+1556) от 1556 дка 
Дългопол: 19 Варна: 209 Страна: 3970
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
710 (-41) от 7038 дка (+315) 
Дългопол: 2 Варна: 53 Страна: 1129
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
571 (+5) от 5960 дка (-536) 
Дългопол: 4 Варна: 73 Страна: 1397
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
301 (+13) от 5606 дка (+1105) 
Дългопол: 7 Варна: 83 Страна: 1507
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
287 (+92) от 3797 дка (-80) 
Дългопол: 12 Варна: 122 Страна: 2189
47
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
221 (-1449) от 4987 дка (-1561) 
Дългопол: 41 Варна: 92 Страна: 1713
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
154 (+154) от 3032 дка (+959) 
Дългопол: 22 Варна: 239 Страна: 2611
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
99 (-114) от 5763 дка (+360) 
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1464
Комасационен фактор: 35 дка 
81 (+16) от 105 дка (-1315) 
Дългопол: 46 Варна: 504 Страна: 13414
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
0 от 5906 дка (-224)
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1409
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
0 от 1035 дка (+11)
Дългопол: 23 Варна: 252 Страна: 4937

Ренти на арендаторите в Рояк

Бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниРояк

Арендатор
ЕТ Екстрема - Христо Дянков

Ренти за община Дългопол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Рояк

6
2
590 лв./дка
590 лв./дка
1231 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
22 ноември 2021 г.60017Тук
12 ноември 2021 г.580400Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Рояк по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
921
ЕТ Екстрема - Христо Дянков668
368
867
832
1141
1094
404

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
661652310
ЕТ Екстрема - Христо Дянков138169221142
96113225118
2081061182
134118173170
185159142186
103157264
308300324149

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
337
ЕТ Екстрема - Христо Дянков213
321
209
204
163
241
369

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
8
ЕТ Екстрема - Христо Дянков7
53
57
60
13
5
11

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
18423950573567416741
429885170822294815
1556
ЕТ Екстрема - Христо Дянков53455841590467237038
66155865625864965960
52045870636345015606
27283154348238773797
66535191665865484987
26842139236920733032
57055873507654035763
1094119812891420105
10 1046752568361305906
11073214150010241035
Общо49 51049 93252 02553 16556 341

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
192018511851
1581
1556
ЕТ Екстрема - Христо Дянков546557679751710
517513518566571
208304381288301
138180190195287
2071182318311670221
154
21399
5452396581
2071
2202
Общо56055631555855997412

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
77
ЕТ Екстрема - Христо Дянков44
54
49
47
42
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
77
ЕТ Екстрема - Христо Дянков44
54
49
47
42
62

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Рояк (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.